Ako zistiť, či máme rakovinu?

Trápi vás otázka, či vaše náhle zdravotné problémy nie sú náhodou príznakmi rakoviny? Hľadáte na internete informácie, ktoré by vám mohli pomôcť? Prinášame stručne popísaný pôvod a vznik rakoviny, najčastejšie sa vyskytujúce ochorenia rakoviny na Slovensku a najčastejšie symptómy, ktoré si môžete diagnostikovať aj sami.

Opora

Zdroj foto: Shutterstock.com

Pôvod rakoviny

Charakteristické pri rakovine je, že vznikajú poškodené bunky, ktoré sa vymkli spod kontroly regulačných mechanizmov, a tak neplnia úlohy, ktoré zdravé bunky v nepoškodenom tkanive plniť majú.

V procesoch obnovy buniek, ktoré kontinuálne a podľa pravidiel prebiehajú u zdravého organizmu, nastáva pri ochorení nárast buniek neschopných sa štrukturálne integrovať v tkanive. Dochádza k poškodeniam funkčnosti celej postihnutej oblasti.

Nádorové bunky majú v ceste veľmi dôležitý imunitný systém, ktorý je ochranou nielen pred nádorovými chorobami, ale pred každým ochorením.

Pokiaľ máme zdravý životný štýl a nepoškodený genetický materiál, náš imunitný systém vie rozpoznať zmutované bunky a zlikvidovať ich včas pred samotným vznikom ochorenia.

Človek so zdravým a funkčným imunitným systémom dokáže v začiatku odstrániť poškodené bunky a zapojiť reparačné mechanizmy.

O možnosti vzniku rakoviny začneme hovoriť vtedy, keď dôjde k strate regulačných schopností delenia buniek v nejakej časti ľudského tela, resp. v poškodenom tkanive organizmu.

Čo je nádor?

Vznikajúce namnožené bunky v tkanive, ktoré tvoria nefunkčný zhluk nazývame "nádor". Každý nádor však neznamená automaticky rakovinu.

Rakovinové nádory majú vlastnosť expandovať do viacerých orgánov v tele. Je veľmi dôležité rozpoznať či namnožené tkanivo je zhubným nádorom – rakovinou alebo nezhubným nádorom, ktorého odstránením sa môže problém v danej oblasti skončiť.

Problematika tohto ochorenia je neustálou, špeciálnou výzvou pre vedcov a odborníkov v oblasti onkológie a biológie. V súčasnosti má pre objasňovanie vzniku rakoviny veľký význam molekulárna genetika.

Pôvod rakoviny môžeme teda v skratke zahrnúť do nasledovných skupín:

  • chemické karcinogény
  • rádioaktívne, elektromagnetické žiarenie a UV žiarenie
  • fyzikálne faktory
  • vírusové ochorenia a niektoré bakteriálne choroby
  • zlý životný štýl a genetické predispozície

Vznik rakoviny

Pri zistení ohraničeného útvaru, ktorý v tele nemá fyziologické opodstatnenie, by sme mali podstúpiť potrebné medicínske vyšetrenia. Rakovina sa môže dlhý čas vyvíjať bez zjavných príznakov. Preto je dôležitá zdravotnícka uvedomelosť populácie.

Ľudia by mali vedieť, či sa práve ich netýkajú niektoré rizikové faktory pre vznik rakoviny.

Potrebné je napríklad vedieť, či nie sme vystavení na pracovisku karcinogénom (látkam, ktoré sú podľa legislatívy zaradené ako látky, čo môžu spôsobiť vznik rakoviny).

Dôležité je tiež vedieť, či sa rakovina vyskytla u príbuzných, nakoľko genetické aspekty sú tiež závažné pre včasné predchádzanie ochorenia.

Pri vyčerpávajúcom životnom štýle, ktorý je sprevádzaný enormným stresom, častým prechodením chorôb, nevyváženou, nezdravou stravou bez dostatku čerstvej zeleniny a ovocia, nedostatočnou fyzickou aktivitou, si sami zvyšujeme riziko oslabenia nášho imunitného systému a začatie procesu rôznych chorôb a tiež možnosť vzniku rakoviny.

Zdroj foto: Shutterstock.com

Rakovinová bunka na rozdiel od normálnej využíva pre prísun energie inú cestu ako zdravá bunka. Rozkladá glukózu bez prístupu kyslíka a vytvára kyselinu mliečnu.

Zmenené bunky, ktoré by sa pri zdravom a silnom imunitnom systéme vylúčili z ďalších rastových a deliacich procesov, sa zvrhávajú na rakovinové. Delia sa nekontrolovateľne a napádajú susedné tkanivo, aby si zabezpečili miesto pre seba.

Na rozdiel od metabolizmu zdravých buniek, keď sa využíva na získavanie životných funkcií bunky aeróbna glykolýza (rozklad glukózy za prístupu kyslíka), všetky rakovinové bunky prechádzajú na anaeróbnu glykolýzu (rozklad glukózy bez prístupu kyslíka).


Prečítajte si tiež:

7 rád, ako predísť rakovine

Ako zistíme, že máme niektorý druh rakoviny?

Rakovina postihuje rôzne miesta a orgány v ľudskom tele.

Príznaky rakoviny sú u jednotlivých orgánov špecifické a podľa druhu rakoviny môžeme zisťovať či nejaké príznaky nemáme náhodou aj my.

Okrem rakoviny s vysokým výskytom u nás existujú aj ďalšie pomerne vzácne formy tohto ochorenia. Preto sa pokúsime opísať príznaky, ktorým by sme mali venovať zvýšenú pozornosť.

Nebezpečné príznaky:

1. Nefyziologické krvácania - to je krvácanie z miest, kde nie je dôvod na krv bez poranenia. Krvácanie napríklad zo ženských orgánov mimo menštruáciu a mimo času ovulácie je potrebné konzultovať s gynekológom. Krvácanie z konečníka či iných orgánov je tiež nebezpečné.

2. Všetky útvary, ktoré nemajú opodstatnenie na našom tele - hrčky, znamienka vystupujúce nad kožu sú tiež podozrivé.

3. Dlhodobý chrapot a kašeľ vyžadujú vyšetrenie u lekára.

4. Strata telesnej hmotnosti a bolesti bez zjavných príčin sú taktiež nešpecifickým príznakom, že sa s nami čosi v oblasti zdravia deje, a tak navštívme lekára a dajme si urobiť skríning na rakovinu.

5. Zmenené vlastnosti našej osobnosti - v oblasti pamäte, rovnováhy a pod.

6. Bolesti bez zjavných príčin, či zvýšená lámavosť kostí, alebo náhle krívanie.

Na Slovensku sa pomerne často vyskytujú tieto rakovinové ochorenia:

Rakovina prsníka

Rakovina prsníka je najrozšírenejšia rakovina najmä u žien. Vyskytuje sa u 7 - 10 % žien. Je jednou z hlavných príčin úmrtí u žien vo veku 35 - 55 rokov v Európe a USA.

Príznaky: prejavom sú najmä hrčky v oblasti blízkej podpazušiu alebo bradavky alebo vnútorného horného kvadrantu prsníka. Nebezpečná je aj nepresne lokalizovaná bolesť, nesúvisiaca s nejakým úderom alebo úrazom.

Podozrivý je výtok z bradavky, zväčšené lymfatické uzliny v podpazuší alebo nad kľúčnymi kosťami.

Rakovina endometria

Rakovina endometria sa výskytom v poslednom období dostáva tesne za rakovinu prsníka. Endometrium je vnútorná výstelka maternice. Toto ochorenie je typické pre ženy po menopauze.

Rizikový faktor pri vzniku tejto rakoviny súvisí s narušením rovnováhy medzi estrogénmi a gestagénmi. K poruche dochádza najmä pri prevahe estrogénov.

Faktory, ktoré k tomuto prispievajú sú obezita, polycystické vaječníky, nádory vaječníka alebo prsníka v anamnéze, liečba estrogénmi bez gestagénov.

Príznaky: je to nefyziologické vaginálne krvácanie, a to napr. rok po menopauze. Podozrivým symptómom je aj bolesť, ktorá však hlavne dokazuje, že sa jedná o pokročilé štádium choroby s postihom okolitých štruktúr.

Rakovina priedušiek a pľúc

Vznik ochorenia má v súčasnosti stúpajúci charakter. Podozrenie na rakovinu pľúc vzniká často na základe škvrny alebo zatienenia na röntgenovej snímke, pričom vonkajšie prejavy sú kašeľ, vykašliavanie krvi, bolesti na hrudníku, dýchavica.

Príznaky: sprievodné prejavy sú nechutenstvo, úbytok na váhe, únava.

Zdroj foto: Shutterstock.com

Nádory mozgu

Nádormi mozgu označujeme rakovinu, ktorá postihuje štruktúry vo vnútri hlavy, no nemusia byť tvorené len nervovým tkanivom.

Tieto ochorenia sa vyskytujú u detí na druhom mieste hneď po leukémii. U dospelých sú menej časté a ich výskyt narastá po 40. roku života.

Nádory mozgu sa podľa druhov odlišujú v liečbe, prejavoch a prognózach na uzdravenie.

Príznaky: najčastejšie prejavy sú bolesti hlavy, zvracanie, závraty, duševné poruchy, kŕče, ťažkosti s vyjadrovaním, strata vedomia a pod.

Rakovina štítnej žľazy

Rakovina štítnej žľazy je najčastejšie ochorenie orgánov endokrinného systému - žliaz s vnútorným vylučovaním. Zahŕňa žľazy produkujúce biologicky aktívne látky - hormóny, ktoré ovplyvňujú činnosť rôznych orgánov tela a prenášajú informácie vo vnútri tela.

Ich úlohou je zabezpečiť v organizme stálosť vnútorného prostredia. Rakovina štítnej žľazy postihuje najmä ženy v strednom veku, no napr. papilárny karcinóm je veľmi častý a objavuje sa najmä v detskom veku a v období puberty.

Prejavy sú napr. uzlík v oblasti štítnej žľazy, ktorý býva „studený“, nebolestivý, alebo hubovitý, zväčšené lymfatické uzliny v oblasti krku, zachrípnutý hlas, kašeľ, ťažkosti pri prehĺtaní, hnačky, začervenanie kože, zvýšená hladina kalcitonínu v krvi.

Rakovina krčka maternice

Rakovina krčka maternice je veľmi početné ochorenie žien vo veku do 35 rokov, a potom jeho nárast stúpa po menopauze.

Vývoju tohto ochorenia predchádza vznik prekanceróznych zmien tzv. dysplázia, čo je vznik netypických buniek. Prejav ochorenia je niekedy nejasný, preto je potrebné sa venovať preventívnym prehliadkam u gynekológa.

Niektoré znaky však sú pre toto už vzniknuté ochorenie typické a síce mimo menštruačné krvácanie napr. po pohlavnom styku, alebo fyzickej námahe.

Pozornosť si vyžadujú aj také príznaky ako je náhla a neopodstatnená strata telesnej hmotnosti, bolesti v podbrušku, pocit častého naplnenia v podbruší, či hmatom zistiteľný útvar.

Rakovina kostí

Kostná rakovina môže byť definovaná ako abnormálna proliferácia buniek vnútri kosti. Kostná rakovina môže byť primárna rakovina kostí a sekundárny kostný nádor.

Primárna rakovina kostí má svoj pôvod v kosti. Sekundárna rakovina je tá, ktorá pochádza z rôznych tkanív a šíri sa do kostí v dôsledku metastáz.

Primárne rakovina kostí je tiež označovaná ako kostný sarkóm. Rakovina kostí spôsobuje masívne deštrukcie kostného tkaniva a chrupavky vedúce k oslabeniu kostí. Postihnuté kosti sú náchylné na zlomeniny aj bez zjavných príčin.

Príznaky: líšia sa v závislosti od veľkosti a umiestnenia nádoru. Pacienti trpiaci rakovinou kostí môžu mať problémy s pohybom.

Ak je rakovina v dolnej končatine, môže u postihnutých spôsobiť krívanie. Ďalšie príznaky kostnej rakoviny je akútna bolesť a opuch postihnutej kosti. Sprievodné javy môžu byť aj únava, strata hmotnosti, horúčka, zvýšené potenie a strata chuti do jedla.

Zdroj foto: Shutterstock.com

Rakovina pečene a pankreasu

Rakovina pečene a pankreasu má stúpajúci výskyt v posledných rokoch. Ide o agresívny nádor, je častejší u mužov.

Príčiny môžu byť chronická pankreatitída a dlhotrvajúca cukrovka, zlý životný štýl a genetické predispozície.

Príznaky: patria sem bolesti brucha, žltačka, pocit nevoľnosti, zvracanie, hnačky, nechutenstvo, tromboflebitídy atď.

Nádory hrubého čreva a konečníka

Nádory hrubého čreva a konečníka sú najčastejším rakovinovým ochorením vo vyspelých krajinách. Lokalizujú sa v hrubom čreve, slepom čreve alebo v priečnom tračníku. Dôvodom vzniku je najmä nesprávna strava, nedostatok vlákniny a nadbytok mäsa, živočíšnych tukov a rafinovaných cukrov.

Príznaky: prejavy ochorenia sú poruchy vyprázdňovania sa, krv v stolici, bolesti brucha, bezdôvodná strata telesnej hmotnosti, únava, nechutenstvo, obštrukcie čreva, krvácanie z konečníka.

Rakovina kože

Rakovina kože sa prejavuje kožným útvarom, ktorý má päť znakov:

1. Asymetria - znamienko má nepravidelný tvar, keď dve polovice módu nevyzerajú totožné.

2. Nie je vidieť rozlíšenie hranice znamienka.

3. Hrany sú otrhané alebo nepravidelné.

4. Farebný vzhľad znamienka je rôzny s farbou čiernou, bielou, hnedou, červenou alebo modrou.

5. Nádory väčšie ako 1/4 palca v priemere, sú s najväčšou pravdepodobnosťou karcinogénne. Rakovina kože je všeobecne nad povrchom kože a má nerovný povrch.

Iné druhy rakoviny postihujú ďalšie orgány človeka.

Pre verejnosť je najdôležitejšie vedieť, že pri preventívnych a aj liečebným postupoch je najpodstatnejšia VČASNOSŤ odhalenia ochorenia. Preto pri vyššie uvedených príznakoch okamžite navštívte lekára!

Odborný článok s redakčnou úpravou.


Literatúra

  1. J.V.Covisa: Praktická zdravoveda

  2. J. F. Coy, M.Francová: Aktívne proti rakovine, nový pohľad na výživu


Prečítajte si aj tento článok:

7 rád, ako predísť rakovine

simona123

Toľko druhov rakoviny a také množstvo chorých. Všetci tí, ktorí sa s touto strašnou chorobou stretli či už osobne prípadne u svojich blízkych vedia, aké je to strašné. A často by výrazne pomohlo, keby sa človek dostal k lekárovi včas a všetko mohlo byť inak. Rakovina je tichý zabijak a bohužiaľ príznaky si ľudia často dlho nevšimnú. Preto sú tak doležité preventívne prehliadky u lekárov, lebo len včasná diagnóza a okamžitá liečba možu rakovinu zastaviť

Nika_nika

Mnohí ľudia majú veľké obavy práve z liečby – ožarovanie, chemoterapia, operácie a z ich dosledkov. Stále sa však objavujú nové lieky, nové sposoby liečenia, ktoré možu zachrániť život aj bez závažných nežiadúcich následkov. Jednou z nich je aj protónová terapia, ktorej veľkým plus je to, že terapia ničí len nádor a okolité zdravé tkanivá poškodzuje len minimálne. Ak už niekto musí s touto chorobou bojovať, je dobré zistiť si všetky informácie, dostupné sposoby liečby, následky a zvážiť všetky pre a proti a správne sa rozhodnúť

RNG

Dobry clanok ktory konecne popisuje rozne priciny rakovin, zialbohu nwehovori, ako im predist ani ako ich liecit, tj nechavaju to na onkologov, ktory pouzivaju prakticky len chemoterapiu, radiaciu a chirurgiu, ine alternativnem, hoci aj velmi ucinne jednoducho odmietaju. Na doplnok o funkcii rakovinnej bunky treba zdorazniot aj to, ze moze fungovat len pokial ma kysly rezim, lebo neutralizaciou alebo alkalizaciou sa znici. Tiez tam chyba zmienka o enzymoch co rakovinne bunky produkuju, enzymoch co rozkladaju kolagenove struktury a tak umoznia oddelit rakovinne bunky a rozsirit ich na ime miesta tela=metastazy.