Dni duševného zdravie zdravia - dni nezábudiek 2011

Tlačová správa
Pri príležitosti Svetového dňa duševného zdravia organizuje Liga za duševné zdravie SR každoročne na jeseň kampaň v médiách pod názvom „Dni duševného zdravia - dni nezábudiek“, ktorá má cieľ zvýšiť informovanosť slovenskej verejnosti o problematike duševného zdravia a duševných porúch. Téma kampane 2011: Nezabúdajme na svoje duševné zdravie.

Pri príležitosti Svetového dňa duševného zdravia organizuje Liga za duševné zdravie SR každoročne na jeseň kampaň v médiách pod názvom „Dni duševného zdravia - dni nezábudiek“, ktorá má cieľ zvýšiť informovanosť slovenskej verejnosti o problematike duševného zdravia a duševných porúch. Téma kampane 2011: Nezabúdajme na svoje duševné zdravie.

Duševné poruchy sú podľa odborníkov u nás na treťom mieste medzi chorobami spôsobujúcimi invalidizáciu. To je situácia, ktorá robí nešťastných aj ľudí, ktorí sa nedobrovoľne stávajú celoživotnými psychiatrickými pacientmi, a zároveň aj veľmi zaťažuje štátny rozpočet nákladmi na ich liečbu.

Liga za duševné zdravie vo všetkých svojich komunikačných kampaniach prezentuje názor, že je nevyhnutné dobudovať u nás ešte stále riedku sieť služieb, ktorá je pre predpokladom ich úspešnej liečby, ktorá pomáha ľuďom s duševnými poruchami vrátiť sa z choroby späť k práci, k rodinám a do života vôbec.

Komplexná sieť starostlivosti na Slovensku buď chýba alebo je sieť neúplná. Pritom vďaka nej by mohli ľudia s duševnými problémami nachádzať príležitosti obnoviť svoje sociálne väzby a zručnosti, nájsť stratené sebavedomie a schopnosť znovu viesť plnohodnotný život. Cez neúplnú sieť môže človek ľahko prepadnúť na dno a ostať so svojimi problémami osamelý a bez pomoci. Na Slovensku úplne chýbajú denné stacionáre a rehabilitačné strediská pre deti, mládež, je nedostatočný počet služieb: denných stacionárov a rehabilitačných stredísk, agentúr psychiatrickej domácej starostlivosti, krízových centier s mobilnými tímami, chránených a podporovaných bývaní, chránených a podporovaných zamestnaní (chránených dielní), a úplne chýba celoslovenská nízkoprahová telefonická linka krízovej intervencie.

Počas kampane vydistribuujeme do čakární lekárov prvého kontaktu (všeobecných lekárov) informačné materiály o duševnom zdraví, a prostredníctvom dobrovoľníkov v uliciach počas Zbierky „Dni nezábudiek 2011“ aj širokej verejnosti. Chceme tak prispieť k zlepšeniu informovanosti verejnosti o problematike duševného zdravia a o dobrých možnostiach liečby duševných porúch u nás.

Priebeh kampane a zbierky: mediálna informačná kampaň, sprievodné podujatia v regiónoch Slovenska, celoslovenská verejná zbierka Dni Nezábudiek v uliciach slovenských miest.

Časový plán zbierky v roku 2011

8. – 12. október: celonárodná Zbierka 2011 - dobrovoľníci po celom Slovensku ponúkajú nezábudky za symbolickú cenu a rozdávajú informačné materiály verejnosti v uliciach miest Slovenska. Do zbierky sa zapojili členské združenia LDZ SR, členské združenia ODOS, materské centrá, stredné školy a rôzne iné občianske združenia. Študenti stredných škôl a členovia týchto združení budú od soboty 8.10 do stredy 12.10. chodiť v uliciach označení identifikátorom s pokladničkou zalepenou špeciálnou nálepkou s názvom Zbierky Dni nezábudiek. Budú ponúkať modré nezábudky a informačné letáky s cieľmi kampane a zbierky. Vždy po skončení zbierky Ligy vydáva tlačovú informáciu o konkrétnom využití výnosu zo zbierky.

Zbierka sa každoročne koná tromi formami: kúpou nezábudky, zaslaním prázdnej SMS na číslo 833 u všetkých operátorov v cene 1,- Euro a priamym poukázaním finančného príspevku na čísla účtov Ligy zverejnených aj na webovej stránke.

Priebežne počas kampane aj zbierky budeme organizovať tlačové besedy, články v denníkoch a v časopisoch, plagáty, letáky, bannery na internetových vyhľadávačoch, a sprievodné podujatia organizované členskými združeniami Ligy za duševné zdravie SR v regiónoch.

Ciele zbierky:
Cieľmi každoročnej kampane a zbierky je podpora sociálnej integrácie a destigmatizácie ľudí s duševnými ochoreniami (najmä podpora chránených dielní, chránenej práce a chráneného bývania). Podpora vzdelávania ľudí s duševnou poruchou a zmysluplného a tvorivého trávenia voľného času ľudí s duševnými poruchami a ich príbuzných (v členských združeniach LDZ SR).