Prvá pomoc - Všeobecné informácie

Neviete čo robiť, keď ste svedkom nehody? Čo by ste rozhodne spraviť mali a aké sú všeobecné pravidlá? Dôležité je tiež vedieť, aké informácie je potrebné poskytnúť jednotkám prvej pomoci v prípade telefonického kontaktu so zdravotníkmi.
prvá pomoc

Pri poskytovaní prvej pomoci robíme okamžité opatrenia:

  • Zabezpečíme miesto úrazu tak, aby sa neohrozili tí, ktorí prvú pomoc poskytujú  - pri každom úkone poskytovania prvej pomoci platí zásada: NEOHROZIŤ VLASTNÝ ŽIVOT!

  • Oslobodiť poraneného z miesta poranenia.

  • Ak postihnutý nedýcha poskytneme umelé dýchanie, prípadne masáž srdca.

  • V prípade krvácania sa krvácanie snažíme zastaviť.

  • Postihnutého dáme do stabilizovanej polohy.

  • Privoláme okamžite špecializovanú pomoc – v Európe je záchranná služba na tel. č.155 alebo 112.


Pozrite si tiež:

Dôležité telefonické linky pomoci

Čo treba vedieť pri privolávaní zdravotnej pomoci?

V prípade telefonického kontaktu so zdravotníkmi Rýchlej zdravotnej pomoci na telefónnom čísle 112, 155 máme vedieť odpovedať na otázky:

  • Kto volá?

  • Kde sa stalo (orientačné body)?

  • Čo sa stalo (opíšte, čo vidíte)?

  • Počet ranených?

  • Druh poranení (tak ako ich vidíte)?

  • Druh poskytnutej prvej pomoci a potreba inštrukcie pri prvej pomoci?

  • Spätný kontakt na vás?


Pozrite si telefónne linky, ktoré sa vám v živote môžu zísť:

Dôležité telefonické linky pomoci