Nová sezóna kliešťov klope na dvere - mapka výskytu

Prichádzajúce jarné dni sú priam stvorené na výlety do lesov, prechádzky po lúkach, či relax v parkoch. Je to zároveň obdobie, kedy sa v prírode začínajú vyskytovať kliešte – pôvodcovia viacerých nebezpečných chorôb.

Už samotné zistenie, že máme prisatého kliešťa, je pre väčšinu z nás nepríjemné. Skutočný problém nastáva vtedy, keď kliešť, ktorý sa nám prichytil na tele, bol infikovaný vírusom kliešťovej encefalitídy. Európske štatistiky uvádzajú, že približne 2 % kliešťov sú nositeľmi tohto závažného ochorenia, avšak reálne údaje o ich premorenosti na Slovensku nie sú známe. Faktom však je, že počet chorých sa u nás z roka na rok zvyšuje. V roku 2011 bol zaznamenaný najvyšší počet prípadov za posledných pätnásť rokov, pričom jeden sa dokonca skončil úmrtím.

Kliešťová encefalitída je zápalové ochorenie mozgu a mozgových blán, spôsobené vírusom. K prenosu infekcie dochádza prostredníctvom prisatého kliešťa alebo konzumáciou tepelne neupraveného mlieka a mliečnych výrobkov od zvierat, ktoré boli nakazené kliešťovou encefalitídou. Závažnosť ochorenia spočíva najmä v jeho priebehu a možných následkoch. Charakteristický je dvojfázový priebeh, pričom prvá fáza pripomína skôr chrípku a po nej sa zvyčajne dostaví relatívne bezpríznakové obdobie. Druhá fáza je omnoho ťažšia, sprevádzajú ju vysoké horúčky, silné bolesti hlavy, závraty, nevoľnosť, svetloplachosť, poruchy koncentrácie, poruchy reči, poruchy pamäti, poruchy rovnováhy, paralýza, dokonca môže nastať aj smrť. Rekonvalescencia býva zdĺhavá a niektoré následky môžu pretrvávať po zvyšok života.

Na Slovensku bolo minulý rok zaznamenaných 108 prípadov kliešťovej encefalitídy, čo v porovnaní s rokom 2010 predstavuje nárast o 19 %. Prvenstvo vo výskyte ochorenia má Trenčiansky kraj, kde zaevidovali takmer polovicu zo všetkých prípadov. Dôvodom sú najmä klimatické zmeny, ktoré spôsobili, že táto oblasť má ideálne podmienky pre existenciu kliešťov. „Bolo by však mylné myslieť si, že ak človek nežije alebo sa nepohybuje v oblastiach s najvyšším výskytom kliešťovej encefalitídy, nemôže sa ňou nakaziť. To potvrdzuje aj prípad z minulého roka, ktorý bol zaregistrovaný v Prešovskom kraji. Muž vo veku 45 rokov sa nakazil kliešťovou encefalitídou v okolí Levoče, čo je región, ktorý sa vôbec nevyznačuje vysokým výskytom ochorenia. Jeho následkom nanešťastie podľahol. Je potrebné si uvedomiť, že kliešťová encefalitída ohrozuje nás všetkých,“ uviedla MUDr. Jarmila Pertináčová, epidemiologička Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava.

Rovnako je dôležité nepodceňovať pohyb v mestách. Pokiaľ to prírodné a klimatické podmienky umožňujú, kliešť prežije aj v mestských parkoch a na sídliskách. Ďalším rizikovým faktorom je cestovanie, a to najmä do susedných krajín ako Česká republika alebo Rakúsko. Obe krajiny zaznamenali výrazný nárast výskytu ochorení za minulý rok, a to aj napriek tomu, že zaočkovanosť v týchto krajinách je mnohonásobne vyššia než na Slovensku.

Špecifický liek na kliešťovú encefalitídu neexistuje. V prípade, že ochorenie prepukne, lekári zmierňujú a liečia len jednotlivé symptómy, ktoré sa u pacientov môžu líšiť. Náročný priebeh liečby, dĺžka jej trvania a prípadné trvalé následky výrazne ovplyvňujú kvalitu života chorého. Kliešťová encefalitída však patrí medzi preventabilné ochorenia, čo znamená, že jej môžeme predchádzať.

Slovenská republika vs. vybrané európske štáty – prípady kliešťovej encefalitídy

Krajina **Počet zaznamenaných prípadov za rok 2011** **Zaočkovanosť obyvateľstva (%)** **Nárast zaznamenaných prípadov oproti roku 2010 (%)**
**Slovenská republika**
108
2
19
**Česká republika**
862
16
46
**Rakúsko**
111
85
76
**Nemecko**
404
29
55
### Výskyt kliešťovej encefalitídy v Slovenskej republike podľa okresov v rokoch 1997 - 2011

[[

](images/article/CLANKY/oznamy/kliest_mapka_big.jpg)

Zaočkovanosť obyvateľstva v krajinách Európy proti vírusu kliešťovej encefalitídy v roku 2010