Urobme cukrovku znesiteľnejšou

Cukrovka (diabetes) je závažné ochorenie ktoré trápi viac ako 382 miliónov ľudí po celom svete. Ak sa s jej liečbou a diagnostikou nezačne včas, následky môžu byť fatálne.

Cukrovka (diabetes) je závažné ochorenie ktoré trápi viac ako 382 miliónov ľudí po celom svete. Ak sa s jej liečbou a diagnostikou nezačne včas, následky môžu byť fatálne.

Sprievodnou komplikáciou cukrovky môže byť napríklad zlyhanie obličiek, zhoršenie zraku až slepota, amputácia končatín, srdcový infarkt a cievna mozgová príhoda. Že vás sa táto choroba netýka? Na diabetes trpí v priemere každý dvadsiaty Slovák, pričom častejšie postihuje práve ženy.

Všeobecne rozdeľujeme cukrovku na tri rôzne typy:

  • Cukrovka 1. typu: pacient trpí absolútnym nedostatkom inzulínu,
  • Cukrovka 2. typu: pacient má relatívny nedostatok inzulínu a trpí na inzulínovú rezistenciu,
  • Cukrovka iného typu: je to cukrovka v rámci rôznych pridružených ochorení a pri tehotenstve.

Diabetici vedia, že prvoradý pri liečbe cukrovky je zodpovedný prístup a dobré informácie. Pacient by sa mal k svojej chorobe postaviť aktívne a pravidelne si kontrolovať krvný cukor, no nemal by zabúdať ani na meranie tlaku krvi a telesnú hmotnosť. Taktiež by mal klásť dôraz na zloženie stravy a vyhýbať sa nevhodným potravinám.

Záchranným kolesom všetkých cukrovkárov rôzneho typu sa stal inzulín podávaný vo forme injekcií. Ten nahrádza chýbajúci inzulín v krvi, ktorý si telo nedokáže vyprodukovať samo. Môže sa podávať samostatne alebo v kombinácií s liekmi na zníženie cukru v krvi. Napriek všetkým pozitívam, ktoré liečba inzulínom prináša, sa lekári často stretávajú s nedostatočnou informovanosťou a predsudkami zo strany pacientov. Zvyčajne sa zo strany cukrovkárov objavujú predovšetkým obavy z injekcií (problematické podávanie inzulínu), no nie je výnimkou, že sa diabetik nie je schopný prispôsobiť zmene životného štýlu a tak stráca motiváciu iniciovať a udržiavať liečbu ochorenia.

Aj keď je cukrovka komplikáciou, ktorá si vyžaduje permanentnú starostlivosť, nemusí sa stať pre pacienta bremenom. Naopak, pri správnom prístupe k chorobe je veľmi dobre zlúčiteľná s každodenným životom a veľakrát nemusí byť na prvý pohľad vidieť.

Farmaceutický priemysel sa snaží diabetikom život s týmto ochorením zjednodušiť a momentálne sú dostupné veľmi užitočné pomôcky, ktoré uľahčujú meranie cukru v krvi, rovnako ako samopodávanie inzulínu v injekčnej forme.

Výhody inzulínových pier je:

  • ľahká manipulácia
  • diskrétny dizajn
  • presné dávkovanie
  • tenká ihla, ktorá minimalizuje bolestivosť vpichu
  • dávkovacia pamäť na čas a množstvo podaného lieku
  • vymeniteľné náplne
  • šetrenie času

Lekári predpokladajú, že do roku 2035 stúpne počet diabetikov celosvetovo na 592 miliónov. Toto odstrašujúce číslo je následkom konzumného životného štýlu, spojeného so sedavým spôsobom života a zlou životosprávou. Preto odborníci tlačia na vzdelávanie populácie v oblasti diabetes a apelujú na potrebu prevencie pred touto závažnou chorobou.