Má vaše dieťa správne držanie tela?

Správne držanie tela je súčasťou harmonického vývoja dieťaťa. Charakteristický typ držania tela sa ukáže až v ranom školskom veku, ale chorobné zakrivenia chrbtice možno diagnostikovať už oveľa skôr.

Inteligenciu rozvíjame deťom tvorivými podnetmi a kvalitným vzdelávaním už od malička, ale venujeme dostatočnú pozornosť aj ich fyzickej schránke? Preskúmajme svoje deti dôkladne - podľa rád ortopéda!

U malého dieťa sa držanie tela vyvíja postupne v súlade s vývojom zakrivenia chrbtice. Súčasne prebieha vývoj svalstva, získavanie svalovej sily, upevňovanie stability a schopnosť udržania rovnováhy. Charakteristický typ držania tela sa ukáže až v ranom školskom veku, ale chorobné zakrivenia chrbtice možno diagnostikovať už oveľa skôr.

Aký je rozdiel medzi chybným držaním tela a chorobným zakrivením chrbtice?

Za chybné držanie tela označujeme nevhodný postoj, ktorý sa dá svalovým úsilím (napríklad po napomenutí dieťaťa matkou, aby sa vystrelo), uviesť do správneho postavenia. Vhodnou liečebnou a preventívnou metódou je rehabilitácia, precvičovanie správnych cvikov, správny sed a vylúčenie zlozvykov. Ak je však porušený tvar stavcov chrbtice, nie je možné dostať ju do správnej polohy, akokoľvek sa dieťa usiluje. V takomto prípade ide o chorobné zakrivenie chrbtice.

Aký je správny vývoj zakrivenia chrbtice?

Malé dieťa má po narodení chrbticu úplne poddajnú, ktorá sa tvarom prispôsobuje podložke na ktorej leží. Keď je dieťa v polohe na brušku a začína dvíhať hlavičku, vytvára sa v krčnej chrbtici jej prehnutie dopredu – krčná lordóza. V čase, keď si dieťa začína sadať, pridáva sa ku krčnej lordóze zakrivenie hrudnej chrbtice dozadu – hrudná kyfóza. Keď dieťa začína stáť, trup sa snaží dostať do vyváženého postavenia a vytvára sa prehnutie driekovej chrbtice dopredu drieková lordóza. Veľkosť týchto zakrivení sa môže u jednotlivých ľudí rôzniť v určitom anatomickom rozmedzí.

**Poznáte [zdravotné pomôcky](/clanok/51328/driekove-pasy-brusne-pasy-a-pomocky-pre-spravne-drzanie-tela) pre správne držanie tela?**
##### Aké je správne držanie tela u predškoláka?

U malých detí približne do 4-5 rokov sa možno stretnúť s chybným držaním tela na podklade ochabnutého svalstva len veľmi zriedka, pretože má všestranný pohybový režim. Riziko nastáva až pri starších deťoch pri rýchlom raste a zmene spôsobu života na sedavejší. Práve tu má význam zavedenie správneho pohybového režimu.

Ako možno orientačne zhodnotiť správne držanie tela školáka?

Aj starostlivý rodič môže orientačne zhodnotiť držanie tela svojho potomka. Či sa dieťa nevychyľuje do strany možné zistiť tak, že sledujeme či má lopatky v rovnakej výške k pleciam. Či je chrbtica v čelnej rovine vyvážená zistíme tak, že od stredu záhlavia spustíme olovnicu (napr. z kľúčika na tenkom špagátiku) a sledujeme, či línia špagátiku presne zapadá do ryhy medzi sedacími svalmi. Správne držanie tela zhodnotíme aj keď dieťa chrbtom oprieme o stenu tak, aby sa steny dotýkalo vrcholom záhlavia, vrcholom hrudnej kyfózy, sedacími svalmi a pätami. Pri správnom držaní tela pohľad dieťaťa smeruje vodorovne. Poza driek sa má zmestiť naša dlaň. Ak pri takomto postavení pohľad dieťaťa smeruje hore, jedná sa o výrazne guľatý chrbát.

Možno držanie tela u detí ovplyvniť?

Aj keď na správne držanie tela jestvujú základné kritériá, pre každého človeka sú charakteristické väčšie či menšie odchýlky. Niektoré črty v postoji a držaní tela sú dedičné, vyskytujú sa u viacerých príbuzných a generácií, a ovplyvniť ich nie je možné. Príkladom je výrazné prehnutie v drieku zvýšená drieková lordóza, plochý chrbát, alebo výraznejšie typické zaguľatenie chrbta a zväčšená hrudná kyfóza.

Patologické zmeny v držaní tela získava dieťa počas rastu a vývoja v dôsledku chorobných alebo vonkajších nepriaznivých vplyvov. Tieto sa do veľkej miery ovplyvniť dajú. Varovným signálom predsúvania hlavy a následne hrbenia sa, sú časté infekcie horných dýchacích ciest, zväčšené mandle, alergie sťažujúce dýchanie, včas nespoznané poruchy zraku, sluchu, ale aj príliš rýchly rast.

K zbytočne získaným odchýlkam v držaní tela patria tie, ktoré dieťa získava nesprávnymi režimovými návykmi. Napríklad opakovaným sedením s nakláňaním sa, alebo pootáčaním do jednej strany. Ale aj nedostatkom pohybu, alebo pestovaním asymetrických športov a hobby aktivít. K odchýlkam v držaní tela dochádza tiež vysiľovaním dieťaťa nadmernou športovou záťažou, neprimerane dlhými výletmi, nosením bremien, alebo častým dvíhaním mladších súrodencov. Ak si rodič včas tieto nesprávne návyky uvedomí, odchýlky sa odstrániť dajú.


Čítajte viac:


Ako vyzerá typický guľatý chrbát pri chybnom držaní tela?

Dieťa s chybným držaním tela má predsunuté držanie hlavy a ramien v dôsledku skrátených prsných svalov, oslabené brušné svaly, odstávajú mu lopatky a má zaguľatený chrbát. Chrbát však vie svalovým úsilím na krátky čas vyrovnať. Práve takéto držanie má rodiča zalarmovať k zahájeniu nápravy.

Aké sú možnosti v predchádzaní chybného držania tela?

Jednou z možností je porada so skúseným rehabilitačným pracovníkom, ktorý dieťa aj matku naučí udržať správne postoje a cvičenia. Keďže dieťa nevydrží a ani ho nebaví cvičiť viackrát denne, je vhodné zapojiť ho do takých pohybových činností, kde svaly pracujú mimovoľne. Jednou z vynikajúcich možností je napríklad cvičenie na fit lopte.

Môže dieťa na fit lopte sedávať dlhodobo?

Fitlopta je vynikajúca rehabilitačná pomôcka, ktorá slúži k posilneniu svalstva trupu a končatín, nácviku udržania rovnovážneho sedu a polôh nielen pre deti, ale aj pre rodičov. V poslednej dobe sú určité zostavy odporúčané aj ako prevencia osteoporózy. Dlhodobé poldenné alebo celodenné vysedávanie na fitlopte nie je vhodné, lebo fitlopta je vlastne cvičebná pomôcka. Svalstvo sa pri dlhšie trvajúcom balancovaní v sede preťažuje. Je však veľmi užitočné prerušovať a striedať bežný, únavný sed osviežením svalstva trupu práve opakovaným niekoľko minútovými sedmi na fitlopte. Cvičebné zostavy sú k dispozícii na odborných rehabilitačných pracoviskách.