Čo potrebujete vedieť o Ebole?

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici vydal 7. novembra 2014 aktualizovaný informačný leták ohľadom základných informácií a odporúčaní v súvislosti s Ebolou.