Akútne komplikácie cukrovky

Akútne komplikácie diabetes mellitus sú spôsobené zvýšenou (hyperglykémiou) alebo nedostatočnou (hypoglykémiou) hladinou cukru v krvi. Nestabilná hodnota hladiny cukru vytvára v tele výkyvy, a tak predstavuje veľké riziko tvorby komplikácií.
Zdroj foto: Shutterstock.com

Medzi  stavy spôsobené hyperglykémiou patria hyperglykémia s alebo bez ketoacidózylaktátová acidóza. (Acidóza je kyslé pH krvi, pri ketoacidóze ju spôsobujú ketolátky. Ide o kyslé zlúčeniny, ktoré vznikajú pri rozklade tukových zásob organizmu, za účelom získania energie.)

Diabetická hyperosmolárna hyperglykemická kóma

Vyskytuje sa častejšie u starších pacientov s cukrovkou II. typu. Vývoj je pomalý často vzniká v súvislosti s oslabením organizmu napríklad prítomnou infekciou a môže byť prvým príznakom cukrovky.

Znížený vstup glukózy do tkanív spôsobený relatívnym nedostatkom inzulínu spôsobí novotvorbu glukózy a zvyšuje sa hladina cukru v krvi, ktorá keď prekročí obličkový prah začne sa vylučovať do moču a na princípe osmózy sa zvýši vylučovanie elektrolytov a vody. Nastáva dehydratácia organizmu a krv sa „zahustí“ (má zvýšenú osmolalitu).

Pacient veľa močí, je smädný, môže nastať zhoršenie vedomia, kŕče, zmetenosť a poruchy vedomia. Laboratórne je prítomná hyperglykémia často na 40mmol/l (norma do 5,6mmol/l). Stúpa koncentrácia kyseliny močovej a kreatinínu v krvi a tiež hematokrit (pomer medzi objemom bunkovej časti krvi (teda najmä erytrocytov) a objemom celej krvi).

Liečba je vždy potrebná na jednotke intenzívnej starostlivosti. Základ je rehydratácia a podávanie inzulínu.

Diabetická ketoacidotická kóma

Je častejšia u diabetikov I. typu, charakteristická zvýšenou hladinou cukru a ketolátok v krvi a znížením pH krvi.

Pacient má známky dehydratácie ako napríklad suché sliznice, nízky krvný tlak, zvýšená srdcová frekvencia. Môže byť prítomná nevoľnosť, vracanie až poruchy vedomia. Typické je Kussmaulovo dýchanie, toto dýchanie je typicky abnormálne prehĺbené, ale pravidelné.

Laborátorne je pH krvi znížené (acidóza), zvyšená hladina cukru v krvi, hodnoty sú ale nižšie ako pri diabetickej hyperosmolárnej hyperglykemickej kóme, zvýšená je hladina ketolátok v krvi a prítomnosť ketolátok v moči.

Základom liečby je rehydratácia, podávanie draslíka a inzulínu a to za súčasnej hospitalizácie.


Prečítajte si všetky dôležité informácie o cukrovke


Laktátová acidóza

Môže sa vyskytovať pri ťažkej anémii, šoku, ochorení pečene, výnimočne pri liečbe metformínom (liek používaný na liečbu cukrovky II.typu) väčšinou u pacientov s obličkovým zlyhaním alebo srdcovom zlyhaní.

U pacienta je prítomné Kussmaulovo dýchanie (ide o hlboké zrýchlené, ale pravidelné dýchanie), bolesti brucha, nevoľnosť vracanie a poruchy vedomia.

Hodnota pH krvi pod 7,2 (normálne hodnoty 7,35 - 7,45) zvýšenie hladiny laktátu nad 5 mmol/l (norma 0,5 – 2,2 mmol/l) potvrdí diagnózu. Hodnota cukru v krvi môže mať fyzilogickú hodnotu.

Nutná je hospitalizácia a liečba ochorenia, ktoré laktátovú acidózu vyvolalo. Upravuje sa pH krvi.

Hypoglykemické stavy

Hypoglykémia, znížená hladina cukru v krvi je častou komplikáciou liečby cukrovky inzulínom. Hladina glykémie klesá pod hodnotu 3,8 mmol/l.

Príčinou môže byť príliš vysoká podaná dávka inzulínu, vysoká spotreba energie (pri športe alebo infekcii), nedostatočný príjem potravy, požitie väčšieho množstva alkoholu, niektoré lieky alebo kombinácia týchto činiteľov.

Príznakmi sú tras, nervozita, výrazné potenie, zvýšená srdcová frekvencia, poruchy správania, kŕče, poruchy reči až bezvedomie.

Prevenciou je pravidelný príjem potravy pri liečbe inzulínom, prípadne úprava dávkovania inzulínu pri nižšom príjme potravy alebo zvýšenej fyzickej aktivite.

Pri prejavoch hypoglykémie stačí, keď pacient zje potraviny obsahujúce cukor, najlepšie sladené nápoje alebo keksíky. Pri ťažších formách hypoglykémie je potrebné privolať lekársku pomoc. 


Buďte informovaní o všetkom, čo Vás zaujíma. Čítajte novinky a zaujímavosti z oblasti zdravia, krásy a životného štýlu.