Viete, čo znamenajú vaše sny?

Prebudili ste sa niekedy zo sna, nad ktorým ste museli ešte aj niekoľko dní potom premýšľať? Sny niekedy v skutočnosti znamenajú viac, ako si myslíme, a preto by sme sa mali naučiť im porozumieť.
Zdroj: Shutterstock.com
_„__Ľudia si myslia, že sny nie sú reálne, pretože nie sú vytvorené z niečoho hmatateľného. Ale sny sú aj napriek tomu reálne. „Urobené“ sú z našich názorov, pohľadov, obrazov, spomienok a stratených nádejí."_ Neil Gaiman.

Viete, prečo je snívanie dôležité?

Čo sú to sny?

Sny sú sekvencie obrazov, myšlienok a rôznych vnemov a objavujú sa mimo vedomej vôle v určitých fázach spánku. Obsah snov a ich význam nie je zatiaľ plne porozumený, a to aj napriek tomu, že boli a sú objektom skúmania vedcov, hlavne psychológov a psychiatrov, ale aj filozofov a vyvolali aj záujem náboženstva. Sen sa teda vyskytuje v určitej fáze spánku, konkrétne v tzv. REM fáze. Znamená to fázu rýchleho pohybu očí, kde je aktivita mozgu vysoká a vzniká tak dojem, že oči naozaj niečo sledujú – ako počas vedomia, keď sme bdelí. Sen sa môže vyskytovať aj počas iných fáz spánku, ale je menej živý a má nízky potenciál k jeho zapamätaniu. Trvať môže niekoľko sekúnd až 20-30 minút. Zvyčajne snívame 3 až 5 snov počas noci.

Aký je význam snov?

Význam snov sa začal intenzívne zaoberať rakúsky psychiater Sigmund Freud, zakladateľ psychoanalýzy, a jeho nasledovníci – známy je napr. Carl Gustav Jung (švajčiarsky psychiater), v zmysle ich následnej interpretácie. Sny boli podľa Freuda vyjadrením našich najhlbších túžob, úzkostí, konfliktov a pod. a spojené s potlačenými spomienkami z detstva. Sen má spojenie s nevedomou časťou psychiky a pohybuje sa na úrovni „normálnej“ formy až po úplne fantastické až bizarné obsahy.

Aké sny poznáme?

Sny sa môžu líšiť od seba aj vo svojich ďalších charakteristikách či typoch, ako napr. sny dobrodružné, „hororové“ (nočné mory), vzrušujúce, humorné, smutné alebo so sexuálnym obsahom. Zvyčajne je snívajúci mimo vedomej kontroly sna (kvôli tomu je sen podľa S.Freuda „kráľovskou cestou do psychiky človeka – vyjadruje otvorené vnútro človeka bez jej vedomej cenzúry), ale môžu byť aj sny vedomé, tzv. lucidné sny („osvetlené“ svetlom vedomia), v ktorom môže snívajúci vedome meniť smer a priebeh sna - byť aktívny v sne. Sny môžu byť dokonca tvorivé a inšpiratívne, kde môžu pomôcť snívajúcemu vyriešiť určitý problém. Sny sú charakteristické tým, že ich obsah má symbolickú formu – vyjadrujú myšlienky pomocou symbolov a metafor – na základe toho vzniká aj tendencia k ich interpretácii a snahe porozumieť im. Tým, že poskytujú metafory dávajú priestor k bohatej interpretácii.

Typy snov

Vymenujeme si ešte druhu a typy snov, ktoré sa môžu počas spánku vyskytnúť:

  1. Uzdravujúce sny: môžu mať síce trocha narušujúci charakter, ale líšia sa od nočnej mory v tom, že reprezentujú situácie z našej vedomej minulosti a udalostí počas dňa. Vyskytujú sa často v čase zvýšeného stresu alebo keď je potrebné urobiť dôležité rozhodnutia. Sú teda akousi snovou pomocou snívajúcemu. Nie sú teda negatívne z toho dôvodu, že sa snažia pomôcť uzdraviť a prekonať negatívne emócie. Sen ako keby pracoval na vyriešení toho „negatívneho“, čo prežívame.
  2. Náboženské“ sny: sú to sny, ktoré zohrávali dôležitú úlohu v náboženstvách. Známy je sen napr. o Jakubovom rebríku zo Starého Zákona, alebo sen Mohameda, ktorý ho inšpiroval k jeho duchovnej misii v rámci Koránu, alebo sny austrálskych domorodcov. Následne, interpretácia patrila k úplne základnému a hlboko zakorenenému komponentu ľudskej mysle.
  3. Sny zamerané na riešenie: tieto sny sú „navrhnuté“ tak, aby dali snívajúcemu radu, ktorá pomôže prekonať konkrétny problém vo vedomom živote.
  4. Fyziologické sny: niektoré sny môžu byť priamou reakciou na naše telesné potreby vo vedomom živote. Typické sú napr. sny, keď snívajúci „chodí“, hľadá vodu, pije a nemôže sa napiť, až sa nakoniec prebudí a zistí, že je smädný. Iným typickým snom môže byť potreba ísť na toaletu.
  5. Sny tzv.“bežného denného“ života: tieto sny prinášajú známe tváre a miesta, ktoré ako keby neniesli v sebe nutne skrytý symbolický význam či správy z hĺbky podvedomia. Sú ako keby jednoduchou reflexiou bežného dňa. Tieto sny môžu zahŕňať aktivity prežívané pred samotným spánkom. Napr. zvonenie telefónu môže vyvolať sen o komunikovaní s niekým z rodiny či priateľom.
  6. Kompenzačné sny: niektoré sny zjavujú tzv. “temnú stránku“ našej osobnosti. Carl Jung definuje túto stránku ako „tieňové ja“ - niečo v nás, k čomu sa neradi hlásime či nie sme na seba hrdí. Túto časť seba radi otláčame a skrývame. Príkladom môže byť sen nábožensky orientovanej osoby, ktorá v sne zbije niekoho a má z toho radosť a uspokojenie. Tieto sny ako keby boli nastavené na vyrovnanie našej osobnosti a dávajú nám možnosť zažiť emócie, ktoré by sme nehľadali a nezažívali v dennom živote.
  7. Opakujúce sa sny: tieto sny sú znakom, že tomu, čo prinášajú, nevenujeme pozornosť. Ignorovanie týchto „posolstiev“ môže viesť k nevyriešeným otázkam nášho bežného života. Cieľom podvedomia je nájsť taký sen, ktorý má na nás pozitívny vplyv. Podvedomie sa potom pokúša prinášať stále sa opakujúci sen, s cieľom použiť tento prostriedok na „prerazenie“, bod zlomu v probléme.
  8. Lucidné sny**:** v týchto snov si je snívajúci vedomý toho, že sníva. Sen je tak živý, že sa zdá byť reálnou skutočnosťou, hoci udalosti a osoby sú rôzne zmenené a zveličené. Vedomie v sne prináša možnosť manipulovať výsledky sna. Týmto však nemajú sny v sebe hlbší symbolický význam.
  9. Sny médií (médium ako jasnovidec, veštec a pod): je to otázka názoru a pohľadu na reálnosť týchto snov. Môžu byť tieto sny vysvetlené ako sny, ktoré si berú informácie z bežného života a vytvárajú nejaké „predpovede“. Daný človek to môže neskôr po prebudení vnímať ako predpovedanie budúcnosti. Toto vysvetlenie však nezahŕňa javy ako predvídanie katastrof, smrť niekoho a pod.
  10. Nočné mory: sú to najviac emocionálne vyčerpávajúce sny. Reprezentujú zvyčajne naše „veľké problémy“ z nášho bežného života, ktoré podvedomie prináša na vedomie snívajúcemu prostredníctvom sna. Aj napriek tomuto charakteru platí pre sny, že ich cieľom je nás strašiť, ale vždy nám pomôcť.

Práca so snami je často veľkým obohatením života, je akousi spoluprácou a počúvaním celej našej osobnosti. Niekedy je vhodné sa nad snom zamyslieť, snažiť sa ho pochopiť, alebo len tak si ho znova prehrať a nechať ho na seba vplývať. S prácou so snami sa môžeme stretnúť aj priamo počas sedení s psychológmi a psychoterapeutmi.


Prečítajte si viac: Viete, prečo je snívanie dôležité?


Použitá literatúra:

- AOYAMA N.: _What are dreams? Psychology, neuroscience try to explain them._ In The Asahi Shimbun [online]. Dostupné na internete: http://ajw.asahi.com/article/globe/feature/dream/AJ201208260022 - SIMONS, I.: _What Do Dreams Do for Us? Five answers to an eternal question._ In Psychology Today [online]. Dostupné na internete: https://www.psychologytoday.com/blog/the-literary-mind/200911/what-do-dreams-do-us