Môže byť medzi mužom a ženou čistý priateľský vzťah?

Od nepamäti sa vedú živé diskusie o tom, či medzi mužom a ženou dokáže existovať čisté priateľstvo bez hlbších citov či už na jednej alebo druhej strane.
Zdroj foto: Shutterstock.com

Formy priateľstva sú rôzne. Priateľstvo medzi mužmi ako aj priateľstvo medzi ženami je vnímané prirodzene. Avšak priateľstvo medzi mužom a ženou vzbudzuje podozrenie. Je teda možné vytvoriť si čisto priateľský (nesexuálny) vzťah medzi mužom a ženou? V otázke či je možné byť „iba“ priateľmi medzi mužom a ženou môžu byť rôzne postoje. Niekto vraví, že to možné je, druhý, že je to len mýtus. Otázka zostáva nezodpovedaná. Názory na túto problematiku sa teda rôznia a vytvárajú dva tábory.

Prečítajte si aj:

Priatelia nám pomáhajú odohnať stres.

Prvý názor

Prvý obhajuje možnosť existencie čistého priateľského vzťahu. Každodenná skúsenosť ukazuje, že čisto priateľský vzťah medzi mužmi a ženami nie je iba možnosťou, ale skutočnosťou. Muži a ženy žijú, pracujú a fungujú vedľa seba. Zdá sa dokonca, že sa snažia vyhýbať sa navzájom „spontánnemu“ sexuálnemu spolužitiu. Mať za priateľa/ku niekoho z druhého pohlavia neznamená, že musíme ihneď vstupovať do manželstva alebo ísť do postele. Našťastie je veľmi obohacujúce, že sme sa ako ľudia rozvinuli do schopnosti vzťahov. Dokážeme sa definovať a vzťahovať aj trocha ďalej za to, čo nám určujú naše genitálie. A užívať si priateľstvo a prítomnosť druhého človeka, ženy alebo muža. Ženy rovnako aj muži  dokážu byť skutočne dobrí priatelia. Môžeme navzájom tráviť čas, mať radosť z rozhovoru, zdieľať záujmy s priateľom/kou opačného pohlavia. „Čisté“ priateľstvo medzi mužom a ženou má aj ďalšie svoje výhody – vyhnutie sa neopätovanej láske, sexuálna príťažlivosť zdielaná iba jednou stranou a pod. Mať čisto priateľský vzťah medzi mužom a ženou - by malo byť preto niečo samozrejmé. V inom prípade sme ochudobňovaní o „druhú“ polovicu sveta.

Zástanci prvého tábora tvrdia, že je takýto vzťah skutočnosťou poznania hraníc. Mnohými ľuďmi sa síce môžeme cítiť sexuálne priťahovaní, ale neznamená to, že do toho musíme nutne ísť. Ak sa vzťah udrží na platonickej rovine, dokáže dať veľmi veľa. Určite sme biologicky naprogramovaní k vzájomnej príťažlivosti. Ale to nie je všetko, čím sme a čím môžeme byť vo či sebe navzájom. Existuje mnoho čistých priateľstiev medzi mužmi a ženami. A určite to nie je nič výnimočné. Je možno skôr smutné, ak niekto takýto vzťah nemá. Jedným z nešťastných skutočností, prečo nemôžu byť muži a ženy priatelia nie je ani tak o možnosti takéhoto priateľstva. Problém môže byť skôr na strane žiarlivého partnera, priateľky či druhej polovičky, ktorá to zamieta. Je to teda skôr otázka toho, že to nie je „dovolené“ mať takýto vzťah. Je to podozrivé. Dôvod takéhoto čistého vzťahu môže byť to, že niektorá zo strán  nechce ísť ďalej. To, či bude mať vzťah charakter priateľstva určuje alebo zájde ďalej určuje žena.

Druhý názor

Druhý tábor tvrdí, že je to veľmi náročné byť priateľmi alebo byť v čisto platonickom vzťahu. Ak by aj vznikol iba „platonický vzťah“ skôr či neskôr prekročí sexuálnu hranicu. Dôraz sa kladie hlavne na genetiku, ktorá nás tlačí k príťažlivosti. Zostáva však možnosť, že zjavne platonická spoluexistencia je len fasádou. A pod ňou vrú sexuálne impulzy.... Pravdepodobnosť toho, že minimálne jedna strana vzťahu bude sexuálne vtiahnutá do vzťahu, je vysoká. To je dôvod existencie žiarlivosti a nevery. Vo vzťahoch muži a ženy často ide mysľou vždy niečo viac. Hoci tieto myšlienky a pocity niekdy nezdieľajú s inými, kdesi v pozadí je stále pocit, že jedného dňa predsa len k niečomu príde. Osobitne to môže byť v prípade nezadaného/nej priateľa/ky v zmysle sexuálnej tenzie. Zástancovia tohto tábora vysvetľujú, že mať napr. priateľský vzťah s mužom je možné iba vtedy, ak je žena vo vzťahu a tohto druhého priateľa vníma ako silne neatraktívneho a nikdy ju nenapadne nič iné. Prevláda tu nedôvera v tom, že  by mohol existovať skutočne iba mužsko – ženský priateľský vzťah bez príťažlivosti niekde v pozadí.

Sociológovia tvrdia, že sex je vždy kdesi skrytý v tomto druhu priateľstva. Avšak väčšina mužov a žien súhlasí, že sexuálny vzťah je ohrozením ich priateľstva so ženou, nakoľko  sex vzbudzuje potrebu vlastníctva toho druhého, čo je v rozpore s podstatou priateľstva. Priateľstvo dáva niečo, čo od rodiny nedostaneme. S priateľmi môžeme hovoriť o veciach, ktoré by sme nikdy neriešili s príbuznými. Rôzne, aj zakázané témy, hlboko osobné otázky, vnútorné pocity, starosti. Priateľstvo je istou formou úniku pre mužov aj ženy. Pomáha nám budovať si iný druh vzťahu. Poskytuje vzájomnú porozumenie medzi dvoma ľuďmi. S priateľmi sa zdieľajú aj iné témy, intímne problémy a pod.

Ako sa vraví, pravda je vždy na oboch stranách. Dôležité je vedieť, čo chceme vo vzťahu s opačným pohlavím. Ďalej vedieť, že máme hranice príťažlivosti, ktoré nás budú vždy sťahovať. Na druhej strane vstupom do sexuálneho charakteru vzťahu niečo získame, ale môžeme aj niečo veľmi dôležité stratiť. Stále sme však slobodní a môžeme si vybrať.


Nezabudnite si prečítať:

Prečo je priateľstvo dobré pre zdravie?


Použitá literatúra:

  • Can Men Really Just Be Friends With Women? In eharmony.com. Dostupné na internete: http://www.eharmony.com/dating-advice/dating-advice-for-you/can-men-really-just-be-friends-with-women/#.Vdn8HdTtlBc
lolinka

Ja mám jedného kamaráta a je to gay. Áno viem, to je iný prípad. Potom som mala mužov kamošov len vtedy, keď som sa priatelila s celým párom a obaja boli moji kamoši. Tam to bolo bez problémov. Ale čisto kamarátsky vzťah muž a žena a žeby sme sa stretávali osamote a boli len kamoši, to nikdy nefungovalo. Hoci som si takého kamoša chcela nájsť, on chcel vždy niečo viac, buď vzťah alebo aspoň sex. Možno má niekto iné skúsenosti, ale všeobecne to s kamarátstvom medzi mužom a ženou vidím ako dosť problematické.

Mesačný princ

Tak je to celkom fajn napísané v tom článku :) Zažil som aj jednu skutočnosť a aj druhú, tak myslím, že môžem celkom objektívne povedať, že priateľstvo medzi mužom a ženou je možné a aj veľmi dôležité. No závisí od toho, akí dvaja ľudia sa stretnú, aké vyznávajú hodnoty a na akom stupni v hodnotovom rebríčku sa u nich skutočné priateľstvo nachádza. v dnešnej dobe sa už totiž slovíčko ,,priateľ,, považuje automaticky za slovíčko ,,partner,, a je len ja samotných účastníkoch ako vnímajú vzťahy. Čo v živote zažili, aký príklad dostali do rodičov atď...
Faktom je, že ak si neceníme skutočné priateľstvo tak skoro vždy skĺzne do vzťahu, pretože priateľa je potrebné milovať, plne mu dôverovať...no jednoducho priatelia by nejestvovali medzi dvomi pohlaviami ak niekto považuje hodnotu priateľstva za menej ako partnerstvo. No občas je to oveľa pevnejší vzťah a dôvernejší ako ten, s kým zaspávame v spoločnej posteli.

Vyplýva z toho len jeden jediný fakt. kto si cení skutočné priateľstvo, tak ho nikdy neohrozí. Nech by sa dialo čokoľvek :)