Autofágia – liečivá forma novodobého pôstu

Naši predkovia považovali pôst za očistu tela i duše. Uvedomovali si aj jeho liečivé účinky na ľudský organizmus. Podobnými princípmi sa dnes riadi autofágia, ktorá má schopnosť odstrániť poškodené alebo nefunkčné proteíny a bunkové organely z obehu.

O čom to je: zhrnujúca analýza biochemických procesov spojených s algoritmom autofágie a jej vplyvu na ľudskú biológiu od Jasona Funga, považovaného mnohými za "rising star" súčasnej implementovanej fyziológie a patofyziológie civilizačných ochorení.

Pozitíva: keďže ide iba o opakovanie základných medicínskych poznatkov, prakticky nie je s čím polemizovať.

Otázniky: ako dosiahnuť všeobecné pochopenie a akceptáciu.

Súvislosti: odborne rozobratý vplyv pôstu, ktorý bol historicky súčasťou evolúcie ľudstva s poukázaním na jeho prirodzený liečebný potenciál i v súčasnosti

Link: https://www.dietdoctor.com/autophagy-cure-many-present-day-diseases

Poznámka: vhodná implementácia pôstu do nášho súčasného života predstavuje ohromný potenciál v prevencii a liečbe civilizačných ochorení.


Pozrite si tiež:

Diéty obmedzujúce tuky: sú naozaj nevyhnutné pre naše telo?