Návod, ako sa stať optimistom

Každý človek má nejaký názor na život, hodnoty, zmysel ľudského snaženia sa, cieľ svojho bytia. Napríklad známe porekadlo predkov odporúča mužovi pre úspech v živote trojkombináciu v štýle „Postav dom, zasaď strom a sploď syna“. Čím správnejší myšlienkový prúd v hlave a čím zdravšie emocionálne rovnice a osvedčené životné vzorce človek využíva, tým kvalitnejší je jeho životný postoj i zdravie.

Harwardskí vedci o postojoch

Keď robili výskum na najlepšej biznis škole sveta – elitárskej Harwardskej univerzite v USA, tak vedci zistili, že úspech zdravého človeka v živote (v rodine, biznise, vo vzťahoch) najviac ovplyvňuje nasledovný štvorlístok faktorov: postoj, inteligencia, šikovnosť a informovanosť. Ak tieto faktory spolu predstavujú pomyselných 100 percent, tak platí magický záver, že až 93 percent tvoria postoje. Postoje človeka sú preto rozhodujúce.

Poloprázdny a poloplný pohár

Vyššie uvedené sa odvíja od dávneho zistenia psychológov a skúmania psychiatrov o náklonnosti človeka žiť v roli optimistu alebo pesimistu z hľadiska pozitívneho myslenia a pozitívneho konania. Aký je medzi nimi základný rozdiel? Často takmer nebadateľný a inokedy naopak, mimoriadne radikálny. Ak nalejete do polovice pohára vodu, ako zareagujú optimisti a pesimisti, viete? Optimista povie, že vidí („až“) poloplný pohár. Naproti tomu pesimista zahlási, že vidí („len“) poloprázdny pohár.


Prečítajte si tiež:

Viete byť vďační i za málo? Pozrite sa, ako na tom ste

Acta, non verba

Starí Rimania nás naučili, že rozhodujúce sú činy, iba slová nestačia. Preto aj pasívne pozitívne myslenie by človeku pramálo mohlo pomôcť v rámci formovania pragmatických postojov k zdraviu, keby sa z neho neodvíjalo následne ihneď aj aktívne pozitívne konanie. Čiže komplexne proaktívny postoj a postoj majúci korene v rozumných hodnotách (zdravej hodnotovej abecede) je tým zázračným elixírom a osviežujúcim „žeň-šenom“ života, zdrojom životnej sily i najlepšou imunitou a prevenciou k zdraviu.

Športovať alebo nie

Osvedčenou metódou k zdraviu je šport a zanietenie pre akýkoľvek dlhodobý záujem (hobby, koníček). Aj k týmto atribútom môže mať každý človek rôzny postoj. A to z rôznych dôvodov – fyzickej zdatnosti, priorít, pracovnej vyťaženosti, rodinnej kondície, vzťahov, skúseností z minulostí (negatívnej alebo pozitívnej), atď. Tí, ktorí pestujú šport, vnímajú jeho komplexne pozitívny účinok na lepšiu náladu, vyššiu spokojnosť, zdatnejšiu kondíciu a ako vynikajúcu prevenciu pred chorobami – poruchami zdravia.

Vytesniť chybné životné vzorce

Niekedy aj rozumný človek zažíva zbytočné strádania a kontraproduktívne trápenia v dôsledku nesprávnych návykov z detstva, iracionálnej výchovy v rodine alebo chybnej edukácie i deficitu pragmatického vzdelávania v škole. Tieto treba prekonať a vnímať, že arénou na učenie je celý život a javisko zvané svet. Škola je len a len jeden z možných faktorov medzi najlepšími učiteľmi sveta. Tými ďalšími, a často oveľa dôležitejšími sú napríklad: príroda (kráľovná medzi všetkými učiteľmi sveta), história, rodina, ulica (život sám), z tých modernejších internet alebo najlepšia elektronická encyklopédia zvaná wikipédia.

Keď je niečo jednoduché, človek to často chybne odmietne

Naše predošlé riadky nehovoria pre zrelého človeka nič nové. Sú to všetko osvedčené a odskúšané pravdy. Ale je dôležité ich podčiarknuť ako dobre mienenú radu pre nezrelých, nerozhľadených a nezorientovaných.

Anonymné ľudstvo i konkrétny človek často reaguje tak, že keď mu niečo v živote znie príliš jednoducho, aby tomu uveril, akceptoval to a osvojil si to k svojmu úžitku, tak to radšej odignoruje a má tendenciu podceňovať alebo vôbec neveriť. A tak je to aj so životnými postojmi. Skúste sa nad tým zamyslieť a trochu si zanalyzovať vlastné životné postoje. S jednoduchým cieľom – položiť dobré (alebo lepšie ako doteraz) základy pre vlastné zdravie.


Prečítajte si aj tento článok:

Viete byť vďační i za málo? Pozrite sa, ako na tom ste