Často sa bojite? Pozrite sa, čo spôsobuje váš strach

Veľa chorôb vzniká zo strachu. Preto stojí za to spoznať dôkladnejšie strach ako prvý krok a naučiť sa nebáť ako druhý krok.

Možno to pre niekoho bude ťažké, ale postupne sa to dá zvládnuť, naučiť, pochopiť i natrénovať. Veď aj v smrteľnom nebezpečenstve, ak chcete prežiť, musíte konať. A rozhodnúť sa medzi útekom, útokom alebo úskokom.

Strach má duálny rozmer – môže mať pozitívne i negatívne prínosy. Preto know-how o strachu je dôležité, aj keď pre niekoho to môže byť nepríjemná, ťaživá a bolestná téma.

Definícia strachu

Strach môžeme definovať aj ako emóciu, ktorá sa v nás ozve vtedy, keď sa nachádzame v nebezpečenstve - emócia, ktorá nás upozorňuje na nebezpečenstvo. Strach je naučená reakcia človeka, nie vrodená. Vo svojom pozitívnom zmysle nás môže podnecovať k lepším výkonom, k prekonaniu svojej pohodlnosti alebo samého seba. Strach sa vyvíja s vekom, od jednoduchých úľakových reakcií kojenca, k reakciám na zložitejšie situácie (neznáme prostredie, nečakaný zmyslový podnet). Postupne sa spája s prežitými skúsenosťami a viac sa viaže na predstavivosť.

Pre normálneho človeka je štandardné a úplne normálne sa občas báť. Poznáme veľa rôznych druhov strachu. Ľudia sa, napríklad boja smrti, choroby, vojny, konfliktov, operácie, hororových filmov, starnutia, šoférovania. Medzi ďalšie najznámejšie strachy patrí strach z lietania, straty blízkych, zo šoférovania, z akejkoľvek zmeny, z neistoty, z neznámeho, z rizika, z nebezpečenstva, z jedla a podobne.


Pozrite sa, čo v skutočnosti stojí za vaším strachom

Najčastejšie dôvody strachu

Bojkovia vedia, že hlavné dôvody strachu sú rozmanité. Strach evokuje a stupňuje predovšetkým:

  • nečisté svedomie

  • vedomosť o rizikách

  • bojazlivá povaha

  • neistota

  • chýbajúca skúsenosť

  • nedostatočné znalosti

  • ostatné dôvody

Najznámejšie fóbie

Strach sa nazýva aj fóbia. Prekonanie strachu patrí medzi nutné schody k úspechu. Kto sa totiž bojí, ťažko sa zahojí... A tiež platí staroslovenské: “Kto sa bojí, nesmie do lesa!”

Báť sa treba tak akurát – ani veľa, ani málo, aby sa nám nič nestalo a ochránilo nás to. Každý z nás sa niečoho bojí. Či už samoty, smrti, pavúkov, alebo choroby. Ak je váš strach panický a neprimerane intenzívny, môže hraničiť s fóbiou. V dnešnom svete je všetko možné, a tak sa slovník fóbií každý rok obohacuje o nové termíny.

Neverili by ste, čo všetko si môžete zapísať do zdravotnej karty ako diagnózu. Z najznámejších reálnych fóbií sú to tieto:

Atelofóbia – strach z nedokonalosti.

Epistemofóbia – strach z nových poznatkov.

Eufóbia – strach z dobrých správ.

Hippopotomonstrosesquippedaliofóbia – strach z dlhých slov.

Logofóbia – strach zo slov.

Phromenofóbia – strach z premýšľania.

Prestať sa báť

I tá najdlhšia cesta sa začína prvým krokom. K nemu treba odvahu a smelo vykročiť. Veľa ľudí nikdy nemá pocit sebarealizácie, len a len preto, že sa báli a boja. Zbytočne a kontraproduktívne!

Báť sa oplatí naozaj len výnimočne, preto usilovne trénujte smelosť a odvahu. Už v rozprávke nás naučili, že len taký chudobný šuhaj zbohatol, čo sa nezľakol. Nezostal sedieť doma za pecou, ale smelo vykročil za získaním skúseností a novým poznaním i hľadaním šťastia do sveta.

Ľudia sa zbytočne boja, ale naozaj sa boja, lebo stáročia ich prostredie vychovávalo v strachu, príkazoch a zákazoch. Skúste sa len zamyslieť koľkými stovkami príkazov počastuje rodina i škola obyčajné dieťa? Do veku 10 rokov ich zinkasuje podľa výskumov aj niekoľko tisíc, ale oproti nim len možno stovku pochvál a povzbudení.

Minimalizácia príkazov a vedecká štatistika

Minimalizujte príkazy, okrem jediného, ktorý znie takto: “Dokážem, môžem, viem a chcem!” A keď nejde naozaj o život (existenčné riziko), tak ostatných rizík sa báť v princípe neoplatí.

Podľa niektorých výskumov platí nasledovné:

40% z toho, čoho sa bojíme, sa nikdy nestane.

30 % sa týka minulosti.

12% sa týka niekoho iného.

10% vecí sa týka chorôb (ktoré aj tak nemáme pod kontrolou, kým o nich nevieme).

Len 8% vecí stojí za to, aby ste sa ich naozaj báli. Je to len jedna dvanástina zo 100% všetkých strachov a obáv. Je pravdou, že najťažšie je rozoznať, ktorých 8 percent to je.


Prečítajte si aj tento článok:

Pozrite sa, čo v skutočnosti stojí za vaším strachom