Rovnováha medzi prácou a zábavou – ako ju dosiahnuť?

Keď je zdravá duša, i telo sa teší lepšej vitalite. Osvedčenou cestou k zdraviu je aj racionálny životný štýl. Taký, ktorý si uvedomuje, že čas je to najväčšie bohatstvo človeka po samotnom živote a zdraví.

Čas má každý človek v živote obmedzený, preto stojí za to učiť sa efektívne žiť, aby sme svoj čas využili čo najspokojnejšie. A čím viac spokojnosti – tým viac zdravia. Jedna z možných ciest k uvedenému sa nazýva Carpe diem.

Trvalá pridaná hodnota

Život je krátky, preto sa ho oplatí žiť a prežiť čo najlepšie. Aby človek zostal voňať človečinou nikdy nezaškodí pripomenúť, zopakovať a ponúknuť na zamyslenie a inšpiráciu dobrú ideu.

Život ľudí má rôzne štýly a prejavy, rovnako tak globálny biznis v celom svete. Málo sa zatiaľ venujeme hlbšiemu skúmaniu praxe, praktík, receptov a osvedčených technológií k tomu, aby praktický manažment života väčšiny ľudí zo Slovenska bol úspešný. To znamená neprodukoval len dostatok materiálna (finančné zdroje a len krátkodobú a prechodnú hodnotu), ale i viac duchovna a trvalú pridanú hodnotu. Lebo len tá dokáže vytvoriť veľký a silný stredný stav, ktorý zatiaľ chýba a je základom progresu i rastu životnej úrovne celej spoločnosti.

Všetci, pracovne zaneprázdnení, často v honbe za termínmi a cieľmi v práci, zabúdame na osobný život a rodinu. Prestávame venovať priestor občasnej potrebe zastať v šialenom prúde informačného a komunikačného veku a premyslieť si, čo sú skutočné hodnoty, pre ktoré sa oplatí tvoriť, pracovať, podnikať.


Prečítajte si tiež:

Hodnotová abeceda - nájdete sa v nej?

Životné vzorce Trojnožka a gombík

Existuje veľa rôznych životných vzorcov (neživé algorytmy) i životných vzorov (osobnosti, celebrity, nami obdivovaní ľudia a uznávané osoby). Podčiarkneme dva z nich. Jeden sa nazýva „Trojnožka životnej stability“ a druhý „Štyri diery gombíka“.

Pri všetkých múdrych životných vzorcoch ide o spoločný ideový prienik – podporovať, hľadať a nachádzať rovnováhu pre slasti (zábava) i strasti (práca) človeka.

Trojnožka životnej stability nám hovorí, že keď jednu nohu odpílime, trojnožka spadne a nebude sa dať na nej sedieť. V našom živote sú určité priority spoločné pre všetkých rozumných ľudí, napríklad byť spokojným v zdraví, práci a rodine. Jednu nohu trojnožky životnej stability teda tvorí zdravie, druhú rodina a tretiu práca.

Podobnú architektúru má teória tzv. Štyroch dier gombíka. Platí, že ak má byť klasický gombík pevne prišitý, niť by mala prechádzať všetkými jeho štyrmi dierami. Tie štyri diery sú metaforicky v živote človeka nasledovné: zdravie, rodina, práca a hobby (záujmy, koníčky) človeka.

Čas a životná rovnováha

Ak nám život nemá len tak pretiecť pomedzi prsty, ale ani nás zomlieť, tak stojí za to uchopiť pevne opraty (uzdu) do vlastných rúk a uvedomiť si, že všetko človek v živote nestihne a ani nezvládne. Preto by mal starostlivo vyberať a pragmaticky zvoliť, čomu chce dať priority v rámci obmedzenej databanky času každého z nás. Ak dodržiava účinnú rovnováhu medzi starosťami i radosťami, tak znižuje vlastný stres, zvyšuje osobnú spokojnosť, zadosťučinenie (satisfakciu za snahu a námahu). Skvalitňuje tak svoj život a utužuje zdravie.


Prečítajte si aj tento článok:

Hodnotová abeceda - nájdete sa v nej?