YOLO generácia – pasívni alebo odvážni?

YOLO generácia (YOLO = You Only Live One) vyznáva životné krédo v štýle „nerieš, radšej sa poteš“, lebo žiješ len raz a život je príliš krátky. Sebarozvoj vníma často ako zbytočnú snahu a drinu, lebo sa jej nechce na sebe pracovať. No nie vždy je to pravidlom. Nájdu sa aj usilovní a tvoriví jedinci, ktorí sebarozvoj vidia inak.

Činy rozhodujú, myšlienky a slová nestačia

Sebarozvoj – je téma, ktorú mnohí podceňujú, lebo sa im zdá jednoduchá a nepotrebná, či dokonca „pánsky móres“ určený pre elity (VIP-zónu). Odmietajú ju najmä z neznalosti, pohodlnosti, neochotní vykročiť z vlastnej zóny komfortu alebo prekročiť svoj tieň. Hovoria, že okrem školy ich dosť cvičí a učí život sám, preto nepotrebujú k tomu čítať už žiadne knihy, študovať motivačné weby, pozerať náučné filmy alebo absolvovať vzdelávacie semináre, či iné školenia. Avšak, človek by sa mal vzdelávať celý život.

Znalci života tvrdia, že je lepšie raz vidieť ako „iba“ trikrát o tom počuť.

A filozofi zo starovekej Rímskej ríše zaknihovali vetu, že činy znamenajú viac ako slová (Acta, non verba).

Aby nás život nezomlel

Sebarozvoj je predpokladom umocňovania múdrosti človeka, aby svoj život žil spokojne, šťastne, efektívne a produktívne. Aby mu život nepretiekol pomedzi prsty, ale ani ho nezomlel. Aby našiel svoj zmysel života, nadčasový a hodnotovo správny, bez ohľadu na to, či žije v spoločnosti materiálneho prebytku (konzum a nadspotreba) alebo v komunite materiálneho nedostatku (chudoba, sociálne obmedzenia). Sebarozvoj by mal v človeku rozvíjať a kultivovať hodnoty, lebo tie sú viac ako „iba“ ceny. Kapitalizmus dneška mýli človeka v hodnotovej orientácii, často v ňom zabíja chuť do života a evokuje pomýlené hodnotové cítenie. Spoločným krédom a ústredným mottom sebarozvoja by malo byť smerovanie k maximálnej hojnosti človeka. Takej, kde v kombinácii rozumu a srdca prekvitá najkrajší ľudský rozmer človeka.


Prečítajte si tiež:

2 najväčšie komplexy dnešnej doby


Optimalizácia sebarozvoja

Optimalizácia – znamená termín pre zdokonaľovanie, precizovanie, zlepšovanie a cestu k vyššej kvalite. Mnohí ľudia na Slovensku z dôvodu vlastnej povrchnosti a negramotnosti nerozumejú ani pojmu „optimalizácia“ a už vôbec nie pojmu „kreativita“. Ale oba tieto termíny majú prienik v tom, že smerujú človeka dopredu a tlačia ho k sebarozvoju. Sú preto sebarozvoju mimoriadne blízke.

SEBAROZVOJ – toto slovo sa skladá z desiatich písmen. Každé z týchto písmen v sebe kóduje určitý odkaz. To znamená posolstvo, ktoré najvystížnejšie charakterizuje sebarozvoj. Ak sa nad tým zamyslíte, oveľa ľahšie si uvedomíte, o čom by mal byť:

  • S-ebarealizácia (start, skúška, sila, súčasnosť)

  • E-volúcia (energia, entuziazmus, empíria)

  • B-ohatstvo (blahobyt, budúcnosť, benefit)

  • A-mbícia (autorstvo, adrenalín)

  • R-ady (riešenia, radosť, rozum)

  • O-ptimalizácia (objektivizácia, optimizmus)

  • Z-odpovednosť (zmena, zrelosť)

  • V-ôľa (vízia, výzva, vedomosti, výber)

  • O-dvaha (orientácia, osobitosť)

  • J-a (jasno, jednoduchosť)

Odvaha a zodpovednosť pre kvalitnejší život

Sebarealizácia – je logickým cieľom sebarozvoja.

Evolúcia – predstavuje vývoj a ten každým sebarozvojom progresuje.

Bohatstvo - môže mať rôzne podoby, ale každý venujúci sa aktívne sebarozvoju je bohatší ako ten, kto sa sebarozvoju nevenuje.

Ambícia - je synonymom pre cieľ. Cieľom sebarozvoja je kvalitnejší život.

Rady – človeku sa vždy zídu, najmä keď sú múdre a nenásilné a človek si z nich z presvedčenia (nie z donútenia) môže dobrovoľne vybrať nejakú pre seba.

Zodpovednosť – je v živote dôležitá, ak chceme patriť medzi víťazov života. A kto pestuje sebarozvoj, pôsobí nielen dôveryhodnejšie, ale i zodpovednejšie.

Vôľa – je kľúčová, aby sme sa vedeli prekonať v čomkoľvek a dokázali vykročiť zo svojho pohodlia a zóny komfortu, aj keď máme urobiť veci, ktoré sa nám nechce robiť.

Odvaha – je kľúčová, lebo každá cesta sa vždy začína prvým krokom. A ten sa bez odvahy často nedá vykonať.

Ja – nielen osobné zámeno, ale pre väčšinu ľudí aj ich vlastná a jediná a jedinečná najmilovanejšia „akciová spoločnosť na svete“. Jej zbohatnutie nie je možné bez osobnostného rastu – sebarozvoja.


Prečítajte si aj tento článok:

2 najväčšie komplexy dnešnej doby