Životná bilancia, ktorá lieči

Aký je význam pravidelného jednoduchého bilancovania človeka, čo sa mu už podarilo, čo ho robí šťastným a spokojným? Najmä, aby si pripomenul, podčiarkol, vyzdvihol isté činnosti, úspechy, pokroky a naladil v sebe taký postoj, ktorý pomáha udržiavať jeho zdravie.

Nádej z akejkoľvek mantry

Každý múdry človek by mal mať svoju vlastnú životnú filozofiu – akúsi mantru. Napríklad modlitbu. Zdravie možno čerpať nielen z viery v Boha, ale z viery v hocijakú vlastnú múdru životnú filozofiu. Napríklad v správny životný postoj v štýle: „Čo ťa nezabije, to ťa posilní!“ alebo v duchu hesla: „Čím väčšiu ťažkosť mi život pripraví, tým som trénovanejší, keď ju prekonám." Modlitby môžu byť rôzne, treba k nim však pristupovať pragmaticky a tolerantne. Čo svedčí a chutí jednému, nemusí vyhovovať druhému. Preto platí: ži a nechaj žiť.

Denne je vhodné urobiť si na konci dňa pred spaním (alebo na začiatku po zobudení sa) kratučké zhodnotenie dňa. Aj táto bilancia môže byť pevnou vzpruhou pre človeka a jeho „životnou modlitbou“.


Prečítajte si tiež:

Kríza ako cesta k posilneniu


Pripomenutie si úspechov a pozitívneho

V takejto ďakovnej bilancii stačí potichu alebo nahlas si pripomenúť a poďakovať sa za to (komu chcete – napríklad Bohu, univerzu, sami sebe, prírode, okoliu),čo sa vám podarilo vykonať v ten deň, resp. deň predošlý, alebo uplynulý týždeň, mesiac, rok. S čím ste najviac spokojný a na čo z toho ste najviac hrdý. Zachovajte pritom pozitívny postoj a odbúravajte negatívne myslenie. Nesmúťte nad tým, čo nevyšlo a pamätajte, že často je menej viac. A že to najlepšie vás ešte len čaká a príde. Povedzte si: „Radšej, ako sa trápiť nad tým, že nie som dokonalý, sa teším z toho, že som každý deň dokonalejší.“ Nespočítavajte neúspechy a negatíva, ale len úspechy a pozitíva. To, prečo sa vám oplatí žiť. Napríklad, ďakujem za to, že dnes:

  • Som sa dožil ďalšieho dňa.

  • Som zdravý a žijem v mieri a bezpečí.

  • Pomohol som niečomu tak či onak.

  • Že mám fungujúcu rodinu a aspoň pár skutočných priateľov.

Štyri víly na pomoc životnej bilancii

„Per aspera ad astra – ťažkou cestou ku hviezdam!“ Toto motto i krédo je príznačné pre húževnatých ľudí, ktorí niečo veľké v živote dokázali. Uspeli najmä preto, že dokázali každú prekážku, problém a nevýhodu pretaviť do svojej výhody a úspechu. Ako teda postupovať principiálne a efektívne, ak chceme uspieť v akomkoľvek biznise dlhodobo, hoci krátkodobo sa nám nedarí? Možno nám pomôžu aj štyri dobré víly zvané Odvaha, Rozvaha, Súvaha a Prevaha. Počuli ste už o tomto obľúbenom štvorlístku pragmatikov života?

Odvaha a rozvaha

„Kto sa bojí nesmie do lesa.“ Aj najťažšia cesta na svete sa v živote začína prvým krokom. A na ten treba nabrať odvahu. Zatiaľ čo neúspešní ju často ešte stále len zbierajú, úspešní to už dávno dali. Zvládli to a vykročili, hoci im odvaha spočiatku chýbala, ale dokázali sa prekonať a rozchodiť to. Strach je bariérou a brzdou mnohých múdrych, ak sa nedokážu s ním vysporiadať a radšej zostávajú v rovine bojkov a rojkov. Každé potknutie je predsa zdrojom skúsenosti a poučenia. Zamilujte si slovo rozvaha – a rozhodnite sa rozumne pre efektívny postoj, systém, proces i postup. Nebojte sa komunikácie, aj keď je krízová. Zamilujte si slovo húževnatosť (vytrvalosť). A naučte sa myslieť v paralelných dejoch a plánovať v alternatívnych scenároch. Najlepší stratégovia a plánovači sveta tak robia.

Súvaha a prevaha

Vždy pri vážnej veci načrtnú tri možnosti – katastrofický scenár (čo najhoršie sa môže stať), optimistický scenár (čo najlepšie sa môže stať) a realistický (čo sa s najväčšou pravdepodobnosťou aj stane, lebo je to akási zlatá stredná cesta a produktívny kompromis medzi katastrofickým a optimistickým scenárom). Z hľadiska ekonómie a financií človek denne rieši mnohé súvahy, kde sa rozhoduje, čo robiť medzi dobrom a zlom, dňom a nocou, svetlom a tmou, ziskom a stratou, výhodami a nevýhodami.

Základnou ideou súvahy je, že aktíva a pasíva sa majú rovnať. Človek v živote nemôže len brať, ale musí aj dávať. Prevaha – znamená byť aj aktívny, nie pasívny. Hľadať spôsoby, ako sa vec dá riešiť, nie dôvody prečo sa riešiť nedá. Najmä však mať prevahu činov nad realitou slov. Ak vyznávate takú životnú bilanciu, robíte ňou aj účinnú zdravotnú prevenciu.


Prečítajte si aj tento článok:

Kríza ako cesta k posilneniu