Desatoro samoliečby z pocitu nešťastia

Nič vás nebaví a neteší? Ste v útlme alebo totálnom nechutenstve, bez nálady a nádeje? Neviete si nájsť svoje miesto a nemáte z ničoho radosť? Poznáte tento neveselý stav a smutný pocit? Každého občas postretne. Ako sa teda zbaviť pocitu nešťastia a preklopiť ho na šťastie?

Desatoro pre zmenu z nešťastia na šťastie

1. Cieľ: Vytýč si jasné dlhodobé ciele: Každý deň sa človek niekam posunie. Dokonca aj vtedy, keď sám preto nič neurobí. Bez jasných dlhodobých cieľov sa človek pohybuje cik-cak po ceste života a síce sa veľa nenachodí, ale ďaleko nedôjde.

2. Čas: Pamätaj, že čas je jediný poklad, ktorý si dostal pri narodení do vienka: Ako to s pokladmi býva, nie je ho priveľa, a preto si dobre uváž, ako s ním každý deň naložíš. Inými slovami, postav si priority – na ich vrchol daj to, čo je dôležité a zároveň i urgentné. Na koniec zas to, čo nestojí za reč a nesúri. Plánuj zajtrajšok už dnes. Každý má v priebehu dňa svoje plodnejšie a slabšie chvíľky. Podľa toho si organizuj svoje aktivity.

3. Úvaha: Počítaj s nepriazňou osudu: Plasticky to vyjadruje Paretov zákon, podľa ktorého síce 80% kladných výsledkov dosiahneme s vynaložením iba 20% úsilia, ale na to, aby sme dosiali zvyšných 20% vytúžených výsledkov nám obvykle nestačí ani vynaloženie všetkých zvyšných síl.

4. Rešpekt: Počítaj s neočakávaným: Ak je jasné, že veci sa vyvíjajú inak ako sme očakávali a my nemáme šancu to zmeniť, treba prehodnotiť priority a cesty, ako ich dosiahnuť. Chvíľu sa síce dá plávať proti prúdu, ale veľa šťastia si človek pritom obvykle neužije.

5. Sebapoznanie: Poznaj, kedy vypnúť: Každý potrebuje z času na čas odhodiť mobil, nalepiť si falošné fúzy a nerobiť nič. Problém je len v tom, že obvykle tí, čo potrebujú vypnúť, vypnúť nevedia, a tí, čo potrebujú zabrať, zabrať nevedia.

6. Nebyť všeobjímajúci: Netráp sa tým, čo nedokážeš zmeniť: Človek musí platiť dane, nejakým spôsobom zarábať peniaze, mať starosti s deťmi a podobne. Človek by jednoducho nemal od života očakávať viac, ako si dokáže odtrhnúť.

7. Dobrá bútľavá vŕba: Dobre si rozmysli, s kým sa podelíš o svoje problémy: Len ozajstný priateľ bude ochotný vziať ich na svoje plecia. Ostatní si so škodoradosťou vypočujú o vašom nešťastí a pokúsia sa ho využiť vo svoj prospech.

8. Sebauznanie: Nezabudni pochváliť sám seba pred sebou vždy, keď je na to čo i len najmenší dôvod: Opäť je to o tom sprofanovanom pozitívnom myslení - či si to pripustíme, alebo nie, faktom zostáva, že aj malý úspech dokáže človeku pohladiť jeho ego a on rozhodnejšie vykročí po ceste k úspechu.

9. Pokrm: Vyberaj si stravu: Aj tú fyzickú, aj tú duševnú. Dnes si už človek uvedomuje, že chorý má k šťastiu ďalej ako zdravý, ale spravidla to vníma len vo fyzickej rovine a snaží sa zdravo jesť. O tom, čo konzumuje ako duševnú stravu, t.j. čo číta, na čo sa pozerá atď., už rozmýšľa menej. A pritom je jasné, že masmédiá dokážu človeka otráviť rovnako ako zle pripravená jedovatá ryba.Vedeli o tom už starovekí Gréci, ktorí hlásali potrebu pestovať ako fyzické, tak aj duševné zdravie.

10. Bohatstvo: Najbohatší nie je ten, čo má najviac, ale ten, čo potrebuje najmenej: Uvedom si, že človek nikdy nebude mať dosť peňazí: Šťastný je len ten, kto vie uspokojiť svoje potreby s tým, čo momentálne má k dispozícii, a pracuje na tom, aby mal viac.

Závery a zhrnutie

Nie je všetko na svete a zemi pre človeka samozrejmé. Aj optimistický postoj k životu si treba vybudovať. Aj pocitu tešenia sa a údržbe radosti sa treba naučiť. Preto k samoliečbe z pocitu nešťastia si často treba siahnuť až na dno svojich síl (napríklad pri ťažkej životnej strate alebo vážnej chorobe). Ale najmä pamätať na toto: Maj radosť toho, čo robíš.

Je samozrejme ľahšie mať radosť z práce, ak je človek majiteľom úspešnej firmy než vtedy, keď človek zametá ulice. Experti však tvrdia, že existujú dva druhy zametačov ulíc: takí, čo si uvedomujú, že človek niekde začať musí a takí, čo to berú ako koniec slepej ulice.


Prečítajte si aj tento článok:

Desatoro, ako dosiahnuť v živote šťastie