Prelomová štúdia: spochybňuje všetko, čo ste si doteraz mysleli o "zlom cholesterole"

LDl alebo "zlý cholesterol" si už desaťročia spájame s ochoreniami srdca a infarktom. Je to ale naozaj tak? Dôkazov je menej ako by sa mohlo zdať... Pozrite sa na výsledky nedávneho vedeckého výskumu.

O čom to je: nová revízia publikovaného výskumu oponuje pol storočia trvajúcemu názoru, že LDL (takzvaný zlý cholesterol) spôsobuje srdcové chorenia.

Pozitíva: biochemická a biologická komplexnosť, bez finančných záväzkov.

Otázniky: žiadne podstatné.

Súvislosti: ak LDL nepredstavuje kauzálnu súvislosť, ale korelačnú - znižovanie LDL pomocou liekov nepredstavuje kauzálnu liečbu.

Link: http://news.usf.edu/article/templates/?a=8603&z=220&fbclid=IwAR2cBJ0y0V0s1i6_NCXJmnJYScFt8lbttguO-x36rAM90sJXbH-fb5VN35Y

Poznámka: závery predstavujú aj otázku ku správnosti súčasnej liečby v kontexte s pretrvávajúcim výskytom srdcových ochorení.


Pozrite si tiež:

Vysoký cholesterol – je naozaj takou hrozbou?