Poruchy nálad – ktoré choroby ich spôsobujú?

Naša nálada závisí od mnohých faktorov. Ak je zmenená dlhodobo alebo sa zmeny opakujú, bude to problém. Nálada môže byť chorobne dobrá či zlá. Tieto poruchy sa vyskytujú v detstve, ale aj v dospelosti či starobe. Obvykle ide o duševnú poruchu, niekedy však možno hľadať príčinu aj v inom ochorení.

Príklady chorôb súvisiacich s poruchami nálady

● maniodepresívna psychóza

● popôrodná psychóza

● mimomaternicové tehotenstvo

● migréna

● bulímia

histamínová intolerancia

● predmenštruačný syndróm

● spánková apnoe

● nespavosť

● nočné mory

schizofrénia

● delírium

● demencia

● ADHD

● hypertyreóza

● epilepsia

● Downov syndróm

● Cushingov syndróm


Prečítajte si aj o tejto chorobe, charakteristickej striedaním nálad:

Maniodepresia (Bipolárna afektívna porucha)


Poruchy nálad verzus stres

Poruchy nálady či zmeny nálady sú typické pre rôzne psychiatrické a duševné poruchy. Nie vždy však ide o poruchu či ochorenie. Niektoré zmeny môžu vyplývať zo stresových a vypätých situácií.

Stáva sa prirodzeným že, človek má nižšiu emočnú stabilitu. Často súvisia zmeny nálady s temperamentom alebo určitým životným obdobím. Zmeny nálad sú podmienené tiež okolím.

Poruchy a zmeny nálady sa môžu prejaviť napríklad eufóriou alebo depresiou. Pri depresii je apatický, nezaujímajú ho veci okolo neho a celkovo má zlú náladu.

Poruchy nálad verzus alkohol

Okrem alkoholu a iných psychoaktívnych látok sa na nálade podieľajú aj intoxikácie, čiže otravy. A to najmä otrava organickými rozpúšťadlami, ako napríklad estery, étery, glykoly. Dochádza k nej pri požití cez tráviaci trakt, pri vdýchnutí ale aj kontaktom s kožou.

Poruchy nálad verzus anorexia

Poruchami nálady sa môže prejavovať aj anorexia. Ide o mentálnu poruchu príjmu potravy. Charakterizuje ju najmä nespokojnosť človeka so svojou váhou. Dochádza pri nej k obmedzeniu príjmu potravy a k prehnanej snahe znížiť telesnú hmotnosť.

Poruchy nálad verzus poruchy spánku

Za poruchami nálady môžu byť niekedy aj fyziologické príčiny. Často sa prejavuje podráždenosť pri nedostatku spánku a odpočinku. To je typické pre spánkové apnoe alebo nespavosť.

Obe poruchy spôsobujú jednak nekvalitný spánok aj nedostatok spánku, niekedy aj prerušovaný spánok. Následne je človek nervózny a emočne nestabilný. Poruchy a zmeny nálady v tomto prípade ustúpia až s vyliečením ochorení spánku.


Prečítajte si tiež:

Maniodepresia (Bipolárna afektívna porucha)