Žalúdok

Žalúdok (gaster, stomachos, ventriculus) je svalovitý orgán vakovitého tvaru. Nachádza sa v hornej časti tráviacej sústavy, medzi pažerákom a tenkým črevom. Veľkosť a tvar žalúdka je variabilná. Mení sa v závislosti od príjmu potravy. Prázdny má objem 0,5 – 1 liter, ale dokáže sa roztiahnuť až na 4 litre.

Anatómia žalúdka

Žalúdok je zložený z troch častí:

1. Vstup do žalúdka (cardia) – svalovina oddeľujúca žalúdok od pažeráka

2. Dno (fundus) – horná časť

3. Telo (corpus) – svalovina oddeľujúca žalúdok od dvanástnika


Prečítajte si tiež:

Ako sa zbaviť bolesti brucha a žalúdka?


Funkcia žalúdka

Žalúdok prijíma potravu z pažeráka. Dostáva sa doň cez svalový ventil, tzv. dolný pažerákový zvierač. Reguluje množstvo jedla, uvoľneného do tenkého čreva. Žalúdok zhromažďuje požitú potravu a zabezpečuje sťahmi a pohybmi stien (peristaltika) jej premieľanie a miešanie so žalúdočnou šťavou a tráviacimi enzýmami.

Zložky žalúdočnej šťavy sú vylučované rôznymi typmi buniek, nachádzajúcimi sa v žalúdočnej stene. Jeden typ produkuje kyselinu chlorovodíkovú (HCl), druhý tráviace enzýmy. Iné bunky vylučujú hrubú vrstvu hlienu, chrániaceho žalúdok pred účinkom HCl a tráviacich enzýmov. Žalúdočná kyselina vyvoláva trávenie denaturáciou (zmenou zloženia pôvodného vzhľadu) prijatej potravy.

Okrem tráviacich funkcií, vďaka kyslosti žalúdočnej šťavy, zabezpečuje žalúdok aj znižovanie počtu potravou prijatých mikroorganizmov. Dôležitou zložkou žalúdočnej šťavy je tzv. intrinsic factor (vnútorný faktor), podporujúci vstrebávanie vitamínu B12 (dôležitý pre normálne vyzrievanie červených krviniek).

Aj keď základnú zodpovednosť za trávenie má duodenum (dvanástnik) a časť tenkého čreva, žalúdok tento proces uľahčuje a napomáha mu.

V žalúdku sa okrem alkoholu, niektorých liečív a soli nevstrebáva žiadna z látok, vznikajúca trávením potravy.

Najčastejšie ochorenia žalúdka:

1. Gastroezofageálny reflux (GER) – návrat obsahu žalúdka aj s kyselinou späť do pažeráka (reflux = spätný návrat) môže spôsobiť pálenie v pažeráku (pyrózu – ľudovo „záhu“), kašeľ, ale býva aj bez príznakov.

2. Gastroezofágová refluxová choroba (GERD) – vzniká, ak sa príznaky refluxu stávajú stálymi, nepretržitými, môže vyústiť až do zhubného nádoru pažeráka.

3. Dyspepsia – súbor tráviacich ťažkostí, ktoré môžu byť neškodné (pocit plnosti, nauzea), ale aj závažné (bolesti, nechutenstvo).

4. Žalúdočný vred – rozrušenie sliznice žalúdka, prejavujúce sa bolesťou a/alebo krvácaním (najčastejšie spôsobené nesteroidnými protizápalovými liekmi alebo Helicobacter pylori infekciou).

5. Gastritída – zápal žalúdka, spôsobujúci nevoľnosť aj bolesť (môže ho zapríčiniť alkohol, niektoré lieky, Helicobacter pylori infekcia alebo iné faktory).

6. Rakovina žalúdka – v počiatočných štádiách prebieha bezpríznakovo, 80% pacientov je diagnostikovaných neskoro.

7. Žalúdočné varixy – pacientom s ťažkým ochorením pečene vznikajú v žalúdku žilové splete, ktoré sa následkom tlaku môžu zväčšovať a vydúvať (varixy). Sú nebezpečné pre krvácavosť, i keď menej ako pažerákové varixy.

8. Zollinger – Ellisonov syndróm (ZES) – vznik jedného alebo viacerých tumorov (gastrinómy), vylučujúcich hormón (gastrín), vedúci k zvýšenej produkcii žalúdočnej kyseliny – vznik vredov.

9. Žalúdočné krvácanie – pri gastritíde, vredoch, žalúdočnej rakovine. Krvavé alebo tmavo až čierno sfarbené zvratky a stolica-meléna sú závažné, je potrebné hneď kontaktovať lekára.

10. Gastroparéza – porucha vyprázdňovania žalúdka („ochrnutie“ žalúdka), vznikajúca pri poškodení nervov, ovládajúcich peristaltiku (mimovoľné pohyby a sťahy tráviaceho traktu). Cukrovka alebo iné ochorenia (napríklad bulímia, anorexia) spôsobujú zhoršenie svalových kontrakcií žalúdka. Sprievodným javom sú nevoľnosť, vracanie a bolesť brucha.


Literatúra:

Lata, Bureš, Vaňásek: Gastroenterologie, Galén, 2010.


Prečítajte si aj tento článok:

Aké sú možnosti vyšetrenia žalúdka?