Pomoc seniorom nielen z úcty, ale aj pre radosť

Veľa ľudí sa trápi a hľadá neustále nielen svoj zmysel života, ale aj prostriedok na každodennú radosť. Napriek tomu, že majú materiálny blahobyt a takmer všetko ku kvalite života, stále sú nespokojní. Čo tak zamerať sa na pomoc seniorom?

Hodnotová abeceda života

Jeden tvrdí, že šaty robia človeka. Druhý kontruje, že nie obal a forma, ale obsah a vnútro majú o človeku lepšiu vypovedaciu schopnosť. Tak či onak, životná univerzita stále potvrdzuje, že schopnosť tvoriť neobyčajné, úžasné, jedinečné, originálne a zaujímavé sa odvíja nielen od talentu, vôle, túžby, úsilia a invenčnosti. Ale aj od hodnôt, ktoré vyznávame. Nádherne žiť, dobre žiť a len existovať alebo prežívať – je obrovský rozdiel. Ak človek chce dokázať zvládať život aj v zložitom prostredí, je nutné neustále podčiarkovať správnu hodnotovú abecedu. Mali by sme sa zamýšľať nad hodnotami, pre ktoré sa oplatí žiť a konať.

Najdrahšia banka sveta

Keď píšete list, zvyčajne má tri časti – úvod, jadro a záver. Podobne aj pri kvalitnej diplomovej práci ide o tri nosné kapitoly – prvá je teoretická, druhá je analytická a tretia syntetická. Životné motto i smutné krédo mnohých o tom, že čas sú peniaze, poznajú povrchne všetci. Ale kto mu rozumie dôsledne a skutočne do úplnej podstaty a hĺbky najlepšie? Najmä tí najzrelší z nás. Erudovaní, ošľahaní životom a otestovaní početnými životnými skúškami. Teda najstarší - seniori. Z nich by mohla byť veľmi cenná Rada starších – tak, ako ju mali v minulosti skúsení indiáni, aby kontrolovala náčelníka kmeňa. Alebo tí, ktorí zápasia na okraji života a smrti z dôvodu rôzneho rizika (napríklad smrteľné chorí alebo v inom smrteľnom nebezpečenstve). Najcennejšou bankou sveta popri živote a zdraví je čas.

Ten nevyvážite ani zlatom, ani platinou, ani soľou...


Prečítajte si tiež:

Návod, ako zostať mladým čo najdlhšie


Rodina – rodičia, starí rodičia, prarodičia

Rodina po živote a zdraví určite patrí medzi najvyššie vnútorné princípy a hodnotové priority múdrych. Už v rozprávke o troch grošoch chudobný kopáč múdro poučil zamaskovaného a prezlečeného kráľa pri jeho prieskumnej tajnej ceste po kráľovstve, že za svoju ťažkú prácu kopáča – túto celoživotnú drinu – požaduje len 3 groše. Prvý – aby vrátil otcovi (ktorý ho vychoval), druhý – aby požičal synovi (ktorého sám vychováva) a tretí – aby aj sám mal z čoho žiť. Koľkí z vás v dnešnom šialene rýchlom kolobehu života zabúdajú práve na povinnosť a potrebu vrátiť prvý groš našim rodičom, starým rodičom a praradičom? Slovensko starne a v súčasnosti z 5,4 milióna obyvateľov má už viac ako 1 milión starobných dôchodcov. Drvivá väčšina z nich je chorých, unavených, frustrovaných, demotivovaných a smutných. Patria medzi nich aj vaši blízki? Kedy ste im naposledy kúpili nejaký naozaj užitočný motivačný darček a inšpiratívnu pomôcku k dôstojnej jeseni života?

Dobrý tipom môže byť napríklad kniha Staroba a seniorstvo – vtipne a dôvtipne.

Strieborná ekonomika

Silnou métou biznisu v súčasnosti a budúcnosti sa stáva tzv. strieborná ekonomika, keďže obyvateľstvo na celom svete starne a s rastúcou kvalitou života sa dožíva stále vyššieho veku. Už aj na Slovensku síce začínajú fungovať prvé špeciálne predajne a obchody výlučne pre seniorov (bohužiaľ prevažne len na internete na úkor potrebných kamenných predajní) a dokonca existuje aj pár špecializovaných webov (Senior.sk) a časopisov (Seniorka).

No hoci rôzne zariadenia pre starobných dôchodcov (domovy dôchodcov, penzióny, denné stacionáre, iné seniorské zariadenia) rastú ako huby po daždi, na dôstojnej literatúre pre seniorov sa stále šetrí.

Zmúdrievajme nielen pri Matuzalemoch

Starnúca populácia je výzvou i pre biznis, úspešných obchodníkov, šikovných podnikateľov, aby v tomto smere pomohli seniorom rôznymi pracovnými pomôckam i, motiváciou a inšpiráciou k dôstojnejšej kvalite bytia. Aj na Slovensku pribúda storočných ľudí, ktorých nazývame odborne, že sú to matuzalemovia. Ale našu lásku, starostlivosť, podporu, pomoc i ochranu si zaslúžia všetci seniori.

Nielen tí z našej rodiny alebo vekom najstarší. Niekedy potrebujú naozaj málo – náš prejavený záujem, vľúdne slovo, podporný úsmev... A nepochybujte o tom, že keď takýto dar, čin alebo skutok vykonáte, bude vaše zdravie pevnejšie, lebo ho dotujete vitamínom zvaným „radosť z pomoci seniorom“.

Sto ľudí môže mať naozaj v praxi sto rôznych chutí. A v pestrom živote naozaj platí, že aj keď bude sto ľudí variť podľa rovnakého receptu guláš, každý ho môže uvariť inak v závislosti od rôznych odtieňov jeho originality, postoja a procesu. Tak ako v rozprávke chudobný kopáč poučil bohatého kráľa, je vhodné si dnes pripomenúť, že najväčšie bohatstvo okrem života a zdravia je v múdrosti. Rozvíjajme ju aj tým, že si budeme viac vážiť našich predkov a mať úctu k skúsenosti šedín. Spomeňme si na našich najbližších hneď, kým ešte žijú a sú medzi nami.


Prečítajte si aj tento článok:

Návod, ako zostať mladým čo najdlhšie