Svalová sústava tela: rozdelenie, funkcia a veľkosť

V ľudskom tele máme vyše 600 svalov. Svaly tvoria vyše polovicu hmotnosti ľudského tela. U profesionálnych kulturistov sa môže pohybovať podiel váhy svaloviny až okolo 70 percent.

Sval je orgán umožňujúci aktívny pohyb. Je tvorený svalovým tkanivom, schopným reagovať na nervový podnet kontrakciou. Svaly premieňajú chemickú energiu získanú z potravy na kinetickú energiu a teplo.

Sedemdesiať percent svalového tkaniva tvorí voda, dvadsať percent pripadá na bielkoviny a zvyšok na ďalšie látky ako glykogén a tuky.

Rozdelenie svalov

Svaly môžeme rozdeliť podľa rôznych kritérií: stavby, funkcie, umiestnenia či tvaru.

Základnou svalovou jednotkou je svalové vlákno tvorené myofibrilami. Vlákna sa spojujú do snopečkov, tie do snopcov a súbor snopcov tvorí samotný sval. Sval kryje väzivový obal (fascia).

Na svale rozoznávame svalové bruško a šľachu, pomocou ktorej sa pripevňuje ku kosti či kĺbu.

Hladké svalstvo tvorí súčasť steny vnútorných orgánov (tráviaca trubica, močový mechúr, steny maternice).

Funkcia hladkých svalov je riadená vegetatívnym nervovým systémom a nepodlieha našej vôli. Srdcový sval má vzhľad podobný kostrovému svalu, ale funguje mimovoľne a zaisťuje základnú kontrakčnú funkciu.

Pohybové funkcie svalov

• ohýbače (flexory) a naťahovače (extenzory)

• priťahovače (adduktory) a odťahovače (abduktory)

• vnútorné rotátory (pronátory) a vonkajšie rotátory (supinátory), zdvíhače (levátory) a sťahovače (depresory)

Výber naj svalov tela

Krajčírsky sval(musculus sartorius) je najdlhší sval v ľudskom tele. Tiahne sa pozdĺž stehna. Začína od panvy a končí v šľache pri kolene. Funkcia svalu umožňuje ohyb, príťah v bedrovom kĺbe a ohyb v kolennom kĺbe.

Najsilnejší sval v ľudskom tele je žuvací sval. Dokáže vyvinúť najväčší tlak. Žuvacie svaly sú uložené v okolí sánkového kĺbu.

Štvorhlavý sval stehenný (musculus quadriceps femoris) je najväčším svalom ľudského tela. Prvá hlava odstupuje z predného tŕňa bedrovej kosti. Ostatné tri hlavy začínajú prakticky po celom obvode stehnovej kosti. Všetky štyri hlavy sa vzájomne spojujú a upínajú sa do hornej časti pately (jabĺčko).

Najmenšie svaly v našom tele sa nachádzajú v strednom uchu. Patrí k nim napínač bubienka, ktorý je spojený s bubienkom a tlmí zvuk pri žuvaní. Ďalej je to strmienkový sval, ktorý stabilizuje najmenšiu kosť v tele merajúcu len milimeter.

Najširší sval chrbta (musculus latissimus dorsi) je najmohutnejším svalom v ľudskom tele. Odstupuje od chrbtice od siedmeho hrudníkového stavca a posledných troch rebier až po hrebeň panvovej kosti a krížovú kosť. Upína sa na hrebeň menšieho hrbčeka na ramennej kosti. Umožňuje pripaženie, zapaženie a pronáciu ramena.


Prečítajte si aj tento článok:

Štruktúra tela – aký je optimálny podiel tuku a svalov?