Počet diabetikov sa za posledné roky výrazne zvýšil: zabráňme tomu!

Takmer v každej rodine na Slovensku dnes žije aspoň jeden diabetik. Touto diagnózou u nás trpí približne 400 000 ľudí. Inzulín si pravidelne aplikuje 30 – 40 percent pacientov s cukrovkou 2. typu.

Odborníci ale tvrdia, že táto liečba by prospela oveľa väčšiemu počtu týchto diabetikov. Slovenská diabetologická asociácia a jej edukačný portál zastrešujú odborníkov aj pacientov na jednom mieste s cieľom priblížiť nové terapeutické možnosti, správne stravovanie a aktívne podporiť pacientov s diabetom.

Stále viac diabetikov...

Počet diabetikov v SR sa za posledných dvadsať rokov výrazne zvýšil. K príčinám nárastu tohto ochorenia patria genetické faktory, nesprávny životný štýl, najmä nedostatok pohybu, nevhodná strava, stres a obezita.

Žiaľ, až 8 z 10 prípadov diabetu 2. typu by bolo možné zabrániť zmenou životného štýlu. Pacienti majú po zistení diagnózy obavy z budúcnosti. Boja sa bolesti, zdravotných komplikácií aj ďalšieho života pod ustavičnou kontrolou. So správne liečenou cukrovkou sa však dá viesť plnohodnotný život.

Pomoc pre diabetikov i prevencia pred komplikáciami

V súvislosti s podporou diabetikov vznikla Slovenská diabetologická asociácia ako občianske združenie, spoločné združenie lekárov a pacientov s diabetes mellitus. Kľúčovú úlohu v naplňovaní cieľov zohráva vzdelávanie, ale aj medializácia problematiky diabetes mellitus s cieľom zvyšovania povedomia o tomto ochorení.

Pacienti s novodiagnostikovaným diabetom, či rodičia dieťaťa s týmto ochorením, často hľadajú odpovede na svoje otázky, problémy, možnosti riešenia a sú neraz vystavení zavádzajúcim informáciám a cieleným obchodným praktikám. Nie sú dostatočne informovaní o svojich právach, sociálnych nárokoch či spôsoboch, ako sa aktívne podieľať na lepších výsledkoch ochorenia stravovaním, životosprávou, spoluprácou, adherenciou, samovyšetrovaním a samoošetrovaním pri prevencii a vzniku komplikácií či možnostiach modernej liečby.

Pre pacientov bola preto vytvorená komplexná edukačná stránka, kde by mali nájsť odpovede na väčšinu svojich otázok, týkajúcu sa základných vedomostí, ako sú diétne zásady, sociálno-právne záležitosti, dlhodobý rozpis jedálnych lístkov, zásady starostlivosti a možnosti liečby.

Kampaň #OneThing

Na podporu prevencie pri ochorení diabetes mellitus vznikla aj kampaň #OneThing alebo jediná vec, ktorú potrebujete vedieť. Upozorňuje na zvýšené kardiovaskulárne riziko u pacientov s diabetom II. typu a na každoročne vzrastajúci počet nových pacientov s touto diagnózou. Lekári hovoria o nedostatočnom vzdelávaní pacientov a rizikách spojených s diabetom II. typu.

Kampaň poukazuje na možnosti, ktorými je možné riziko pre srdce znížiť a cez heštegy #OneThing; #IbaJednoSrdce; #IbaJednaVec pôsobí, a o problematike informuje aj na sociálnych sieťach.

Marosko-n

Niekde je príčina ,že sa zvyšuje počet diabetikov. Niečo v našom živote není dobré. Málo sa rodí detí s vrodenou cukrovkou. väčšina sa stáva v priebehu života.
Tam by mali viesť výskum lekári a vedci.
V posledných 30 rokoch sa hodne používa náhrada cukru .,ktorá sa nechová v našom tele ako cukor, ale ako iná neznáma látka.
Potom sa pankreas zblázni a nastane častým používaním náhrad cukru ku zablokovaniu funkcie tvorby inzulínu.
Dnes sú všetky potraviny aj nápoje na umelom sladidle. Tak sa nečudujme že nám diabetes stúpa !

ahjaj

pridala by som ako faktor prostredia očkovanie proti chrípke. Môj manžel ju dostal potom DM1, ďalej ešte 4 známi. Podľa lekárov súvis nie je, ale bolo to práve zdravotnícke prostredie, odkiaľ som sa dozvedela o týchto prípadoch.

Tomas12345

ahjaj :

Určite tam súvis nie je, a ak aj nejaký je tak len minimálny. Niektoré tie vakcíny ako jeden z neziaducich ucinkov môžu zahrnať i DM1, ale ako priznavaju i sami doktori stáva sa tak len zriedkavo. Ak by tam nejaký väčší súvis bol, lekári by si to už predsa dávno všimli že pacientov ktorých očkuju majú odrazu častejšie DM1. Nič takéto sa ale nedeje, hovoria lekári. Podľa mna je nepravdepodobne aby si celá skupina lekárov v tomto vymýšlala a zavádzala verejnosť.

Navyše čo by mal štát z toho ak by mu ludia ochorievali na DM1 ? Stát nepotrebuje mať choré obyvatelstvo, to stojí štát a poistovne zbytočné peniaze. Pre štát je výhodnejšie mať obyvatelstvo zdravé.