Muži, spravíte naraz viac ako 40 klikov? Pozrite sa, čo to znamená pre vaše zdravie

Odborníci z Harvardu prišli po desaťročnom výskume k záveru, že zvýšená miera posilňovania by mohla prispieť k zníženému riziku srdcovo-cievnych ochorení. Zamerali sa na viac ako 1000 mužov.

Čím viac klikov, tým menšie riziko

Aktívni muži v strednom veku, ktorí dokázali dokončiť viac ako 40 klikov, mali významne nižšie riziko srdcovo-cievnych ochorení, vrátane diagnóz koronárnej artérie či srdcového zlyhania. Odborníci ich porovnávali s ich rovesníkmi, ktorí dokázali dokončiť menej ako 10 klikov.

Lacnejšia prevencia i diagnostika

"Naše zistenia dokazujú, že kapacita v rámci cvičenia klikov by mohla byť jednoduchou metódou bez nákladov, nápomocnou pri odhadovaní rizík kardiovaskulárnych ochorení. Išlo dokonca o lepší ukazovateľ ako výsledky submaximálnych testov na bežiacich pásoch," vyjadril saJustin Yang, lekár z oddelenia environmentálneho zdravia na Harvarde.


Pozite si tiež:

Nezabúdajte pri športovaní na svoje srdce: niekoľko rád, ako si kontrolovať tep


Objektívne hodnotenia telesnej zdatnosti sa považujú za silné prediktory zdravotného stavu, avšak väčšina bežných nástrojov, ako sú bežecké trenažéry, je pri rutinných skúškach príliš drahá a časovo náročná. Toto je prvá známa štúdia, poukazujúca na spojitosť medzi kapacitou klikovania a výsledkami kardiovaskulárnych ochorení.

10-ročná štúdia pozostávajúca z viac ako 1000 mužov

Výskumníci analyzovali zdravotné údaje 1 104 aktívnych mužských hasičov od roku 2000 do roku 2010. Ich priemerný vek bol 39,6 a priemerný index telesnej hmotnosti (BMI) bol 28,7. Pohyblivosť účastníkov a submaximálna tolerancia cvičenia trenažéra boli merané na začiatku štúdie a každý muž následne absolvoval ročné fyzikálne vyšetrenia, zdravotné a lekárske dotazníky.  

Počas 10-ročného obdobia štúdie bolo hlásených 37 výsledkov súvisiacich so srdcovo-cievnymi ochoreniami.
Výskumníci vypočítali, že muži, ktorí dokázali urobiť viac ako 40 klikov, mali o 96 percent menšie riziko výskytu týchto ochorení v porovnaní s tými, ktorí dokázali urobiť menej ako 10.

Vzhľadom na to, že študijná skupina pozostávala z mužov stredného veku a povolaním hasičov, výsledky nemusia byť zovšeobecňovateľné pre všetkých mužov i ženy.

"Táto štúdia zdôrazňuje význam fyzickej kondície pre zdravie," povedal Stefanos Kales, profesor na oddelení environmentálneho zdravia na Harvard Chan School a vedúci pracovného lekárstva v Cambridge Health Alliance.


Viac sa dozviete na webovej stránke https://news.harvard.edu/gazette/story/2019/02/pushup-capacity-may-be-inexpensive-way-to-assess-cardiovascular-disease-risk/