Pud a inštinkt: najväčšie hnacie sily v živote človeka

Keď človek rozmýšľa o zmysle svojho bytia a žitia, rád porovnáva rôzne recepty víťazov života alebo „kuchárky“ najúspešnejších. Niektoré rady fungujú aj u neho, iné nie. Dôležité je hľadať a nájsť si vlastnú osobnú cestu.

Trpezlivosť ruže prináša. Podľa biblického hesla, ktoré od nepamäti vekov znie, že pri konečnom zúčtovaní a výslednom súde môže byť všetko inak. I tak, že poslední budú prvými, a prví poslednými.

Menej býva často viac

Dávate si často rôzne predsavzatia a kladiete si osobné ciele? Píšete si plány života alebo načrtávate aspoň niektoré míľniky, ktoré by ste v danom roku chceli dosiahnuť? Alebo tejto agende nevenujete zámerne pozornosť a nechávate život len tak plynúť? Humoristi hovoria, že keď človek plánuje, tak sa vyššia moc (pán boh, univerzum, príroda, vyšší princíp) smeje. Osobný plán alebo personálnu stratégiu sa oplatí sformulovať a držať sa jej. Život je následne krajší i ľahší.

Vhodná stratégia sa odvíja od pragmatickej vízie a túto dokážu pôvabne a produktívne sformulovať v podniku (firme, organizácii) vždy najlepšie mozgy organizácie. Nie nadarmo sa napríklad s obľubou používa aj v tejto súvislosti replika o tom, aký je rozdiel medzi lídrami a manažérmi? Odpoveď znie: Lídri musia robiť správne veci, zatiaľ čo manažérom stačí len robiť veci správne.

V stratégii platí, že menej býva viac – v zmysle kvality na úkor kvantity. Najmä, čo sa týka počtu cieľov, nemalo by ich byť nikdy viac ako desať. Za optimálny počet považujeme rozpätie od 3 do 7.


Prečítajte si tiež:

Bohatší ako ten, čo má najviac, je ten, ktorý potrebuje najmenej


OSO-stratégia, VIV-stratégia

Túžbu po víťazstve, úspechu, pohode a prosperite i komplexnej spokojnosti v praxi zosobňujú jednoduché akcentátory. T.j. maximálne možná koncentrácia (sústredenie sa, dôraz, fokus) na cieľ na základe jednoduchého ekonomického zákona MINIMAXU (Docieliť maximum výstupov-výnosov pri minime vstupov-nákladov).

Úspešná stratégia na základe osobných skúseností sa opiera predovšetkým o dve trojkombinácie vzorcov: OSO – Optimalizácia, Synergia, Objektivizácia. VIV – Všímavosť, Improvizácia, Vynaliezavosť. Obe integrujú pojmy najviac vyjadrujúce a podporujúce efektívnosť. Znamenajú snahu o zdokonaľovanie a vyladenie ideálnej kvality (rôzne modely kvality – EFQM, SIX SIGMA, KAIZEN).

Pudová stratégia, aby vás život nezomlel

Inštinkt a pud sú často najsilnejšie hnacie sily jedinca.

Satirici života podporujú zdravie človeka v tom, že uznávajú ako jedinú víťaznú stratégiu medzi všetkými stratégiami na svete tzv. českú pudovú. Viete, aká to je? No jednoducho taká, že buď to „pude“ (dá sa), „nebo to nepude“ (nedá sa).

V každom prípade je vhodné mať svoj názor na to kde som dnes, kde chcem byť zajtra, kde o týždeň, mesiac, rok, alebo viac rokov. Ale v žiadnom ohľade to nesmerovať do extrémov), ale skôr sa držať pragmatizmu života. To znamená, aby vám život ani nepretiekol pomedzi prsty, ani vás nezomlel. Aby ste ho žili čo najspokojnejšie v rámci obmedzení, ktoré má každý z nás. Len každý z nás ich má iné. Život je najväčší dar na svete, ale spravodlivý nie je vôbec. A veľakrát máme problém jasne identifikovať vlastné hodnoty a pocit spokojnosti i šťastia. Najmä preto, že skutočné hodnoty si nevážime, kým ich máme. Ale chápeme ich zmysel, až keď ich strácame.


Prečítajte si aj tento článok:

Bohatší ako ten, čo má najviac, je ten, ktorý potrebuje najmenej