Bohatší ako ten, čo má najviac, je ten, ktorý potrebuje najmenej

Mnohí ľudia sú primálo pokorní, neprajní, netolerantní, dostatočne nevzdelaní a neskúsení. Napriek tomu však odmietajú alebo sa nedostatočne usilujú o nové poznanie a mnohí príliš pasívne hľadia na to, ako by sa dal ich život zlepšiť...

Chybujú najmä v tom, že sa vystavujú riziku nesprávneho postoja k zdravotnej prevencii – v oblasti mentálnej energie hlavy.

Bohatnutie z čítania stagnuje

Často je pritom najdôležitejšie začať od seba a koncentrovať všetko úsilie na začiatku na dva kľúčové kroky – chcieť a začať. Je to tak. Trhová ekonomika dáva šanca tým, ktorí sú aktívni, nie tým, ktorí sú pasívni.

Slováci stále čítajú príliš málo, ale hoci majú doma v knižniciach primálo dobrých kníh, hrdia sa radšej počítačmi, mobilmi, smartfónmi. Tie však potláčajú aktívnu predstavivosť a bez nej niet tvorivosti. Kreativita bez fantázie je totiž nemožná.

Naši občania majú ciele. Často ide o veľké ambície a chcú byť lepšími i múdrejšími, aby vraj mohli byť platnými hráčmi v znalostnej ekonomike, ku ktorej chce krajina smerovať. Vieme dobre kritizovať iných, ale nevieme skritizovať dostatočne sami seba. Tvárime sa často, že vieme dobre riadiť iných, ale nedokážeme dostatočne múdro riadiť sami seba. Múdry človek i múdra spoločnosť smeruje k rozvoju a aktívne sa mení. K zmene však neustále treba robiť nové kroky. Nie náhlivo, ale systematicky a postupne, krok za krokom a krôčik za krôčikom, ako keď trpezlivo učí dospelák samostatne kráčať malé dieťatko...


Prečítajte si tiež:

Desatoro filozofie Carpe diem pre lepší život


Strach z hľadania odpovedí

Aj tá najdlhšia cesta sa začína prvým krokom. Že ho treba urobiť sa človek dozvie a dokonca s tým bude čisto teoreticky súhlasiť. Problém však nastane, keď ho má v živote prakticky aj urobiť. Tu mnohí končia ešte skôr, ako začali a logicky prehrávajú.

Každý človek nosí v sebe niektoré ťaživé témy i krehké otázky, na ktoré sa bojí nahlas hľadať odpovede. Ale aj to patrí k životu. Vedieť zvíťaziť nad sebou, vedieť sa prekonať a chcieť niektoré veci (ktoré doteraz v osobnom živote nefungujú dobre) zmeniť. Zmena má vždy dva rozmery – negatívny (strach z rizika) a pozitívny (príležitosť na rozvoj). Duša bolí z času na čas všetkých. Stres a životný zhon tlačia na psychiku a pribúda skrytých depresií a neliečených psychóz.

Duša občas bolí aj silných, nielen slabých. Ale výhodou silných (aktívnych) je to, že na rozdiel od slabých (pasívnych) sa aktívnejšie bránia a skôr samostatne začínajú dušu liečiť...

Radosť z vlastného diela

Jednou z najkrehkejších tém, o ktorej ľudia len šepkajú alebo na verejnosti triezvi nehovoria vôbec, je napríklad, téma bohatstva. Naučme sa spoločne, že preto je duchovné bohatstvo pre človeka viac ako materiálne, lebo psychologické zisky sú potrebnejšie ako materiálové – človeka rozvíjajú a posúvajú ho vpred k lepšej sebarealizácii a slobode. Prečo? Lebo sa premenia na energiu potrebnú pre život. Nie je hrdina ten, čo zarobí miliardy, dožije sa päťdesiatky, a tak sa trasie o ten svoj materiálny majetok, že ho predčasne trafí infarkt a zomrie. Obrazom bohatého človeka je jeho životné dielo. V čom vyryl brázdu a čo dokázal za celý svoj život.

Následníci trónu – ako zrkadlo života

Jeho zrkadlom sú napríklad jeho deti. Či títo „následníci trónu“ ako potomkovia a pokračovatelia vedia alebo len sa tvária, že vedia. Či majú zdravé sebavedomie, etické konanie, či sa vedia uplatniť v živote sami a postarať sa o seba. Alebo či ich musia rodičia držať za ruku celý život a finančne podporovať.

Slovensko patrí v počte tzv. Mamahotelov aktuálne do európskej špičky.

Či vedia čeliť životu a radostne žiť alebo či sa života boja. Zákon života je taký, že človek dbá na následníctvo a vychováva svoje deti a pomáha vychovávať možno aj ich deti...

Slovenky i Slováci vynikajú v klebetení. Mírnix-dír nix všade a o všetkom. Agentúra typu JPP (Jedna pani povedala) spôsobujú veľa zla, lebo narábajú s nepravdivými alebo neúplnými informáciamia často končia na hrane LTT (Len tak tak), aby niekoho len ľahko "štrajchli"a leda-bolo sa ho dotkli, ale neublížili mu vážne. Pritom zaručene platí, že proti klebetám sa neubráni ani ten najmúdrejší. Lebo s istotou vie, že boj s klebetou sa nedá vyhrať, nanajvýš prežiť.

Diskusia – ako názorová pluralita i kvalifikovaná oponentúra

K bohatstvu teda podčiarknime 2 axiómy:

1. Nie je bohatší ten, čo má najviac, ale ten – ktorý potrebuje najmenej

2. Byť (duchovné bohatstvo) znamená oveľa viac ako mať (materiálne bohatstvo)

Táto úvaha nechce čitateľa presvedčiť, že je patentom na rozum, lebo jesť treba a bez peňazí sa nedá. Súčasne pri finálnej životnej bilancii si so sebou do hrobu a ani na druhý svet nezoberie človek nič z nahonobeného materiálna. Táto úvaha len chce čitateľa inšpirovať k zamysleniu sa, či stojí za to žiť lepšie a ako to robiť lepšie. Aj v záujme vlastného komplexného zdravia – tak psychického, ako aj fyzického. Ako šíriť pohodu, ako prispieť aktívne do diskusie k téme životného poradenstva a zabaviť pritom vlastným (dô)vtipom seba i ľudí.

Je potrebné písať a hovoriť o tom minimálne preto, aby sa život v našej krajine zlepšil. Aby ľudia prestali zametať niektoré problémy pod stôl. Prestali sa báť krehkých tém a netrpeli naďalej zbytočné tabuizovanie všetkých tých, ktoré patria k ľudstvu i človeku, aj keď sú akokoľvek nepríjemné. Lebo len v plodnej diskusii, širokej polemike, názorovej pluralite a kvalifikovanej oponentúre je možné docieliť najlepšie riešenia problémov, zabezpečiť vývinový posun kvality bytia i nárastu životnej úrovne a prehĺbeniu demokracie v spoločnosti.


Prečítajte si aj tento článok:

Desatoro filozofie Carpe diem pre lepší život