Etický kompas alebo ako by sa mali na Božie prikázania pozerať ateisti

Viera a nádej pomáhajú človeku prekonávať najťažšie životné peripetie. Lebo život nie je len o slasti, ale aj o strasti. Najmúdrejšou z kníh je pomazané dielo náboženských učebníc. Najväčšia a najsilnejšia zbierka rozumných rád a východísk v histórii ľudstva. Pre kresťanov je to napríklad biblia, pre moslimov korán. A čo ateisti?

Každý môže vyznávať iné božstvo

Hlavné prikázanie katolíkov znie: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celej svojej duše, zo všetkých síl a z celej svojej mysle a svojho blížneho ako seba samého!“ Pre každého človeka – veriaceho (teista) i neveriaceho (ateista), nie je kľúčové, či prvotná bola hmota alebo bytie. Najdôležitejší pre neho by mal byť spoločný menovateľ – viera v Boha. Pričom toho Boha môže každý vidieť v niečom úplne inom. Jeden ho vidí v Kristovi, druhý v pravde, tretí v múdrosti, štvrtý v priateľoch, piaty vo svojom šéfovi v práci, šiesty v internete...

Pomocná rada znie, že dôležité je spájať si akúkoľvek predstavu Boha v našom podvedomí s najvyššími princípmi dobra pre ľudstvo i konkrétneho človeka. Človek je od prírody naprojektovaný a nastavený ako systém na konanie dobra.

Len život, osud a okolie, ktoré ho formujú, môžu vyvolať aj deformácie a orientáciu na konanie zla.


Prečítajte si tiež:

Paradoxné prikázania – 10 ponaučení Dr. Keitha, ako nájsť vlastný zmysel


Príležitosť na zamyslenie

Aby čo najviac človečiny voňalo na planéte Zem a čo najviac dobra kvitlo v našom okolí, stojí za to vedieť pretaviť určité zásady etického konania a smerovania k dobru aj z Desatora Božích prikázaní:

 1. Ja som Pán, tvoj Boh! Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal.

 2. Nevezmeš Božie meno nadarmo.

 3. Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni.

 4. Cti otca svojho a svoju matku.

 5. Nezabiješ.

 6. Nezosmilníš.

 7. Nepokradneš.

 8. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu.

 9. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho.

 10. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho.

Pretavenie poučenia pre etické konanie a najvyššie symboly dobra v konaní človeka z predmetného božieho desatora katolíkov môže mať niekoľko interpretácií „nevercov“.

Poučenie pre rozumných

Pragmatik sa učí z každej príležitosti. Jedna z užitočných alternatív pre duchovný posun a osobný rast, rozvoj človeka k ešte lepšej človečine môže znieť ako poučka pre deti i dospelých aj takto:

 1. Ži múdry životný cieľ (napríklad pre muža: „Postav dom, zasaď strom, sploď syna!“)

 2. Nevysmievaj sa z múdreho cieľa.

 3. Ak chceš dosiahnuť cieľ, šetri sily a rozdeľuj energiu medzi prácu a oddych.

 4. K cieľu ti umožnili kráčať rodičia, ktorí ti dali život. Preto ich miluj a uctievaj, lebo bez nich by si nikdy nebol.

Nerob iným to, čo nechceš, aby iní robili tebe:

 1. Vyhýbaj sa krajnostiam, ktoré nevieš vrátiť – ak by došlo k omylu. Medzi také patrí aj vzatie života niekomu.

 2. Nenúť niekoho k sexu, keď ho nechce.

 3. Neber plody cieľa iných bez toho, aby si za to nezaplatil alebo nezískal to eticky čestne (fair-play).

 4. Neobviňuj, lebo duša iného je taký zložitý komplex, že nikdy jej nemôžeš úplne porozumieť.

 5. Nezvádzaj priateľovu partnerku, lebo tebe by sa to tiež nepáčilo, keby on siahal na tvoju.

 6. Nezáviď iným.

Dobrá rada na záver

Predošlé riadky nechcú zasahovať do prikázaní veriacim, ani presviedčať neveriacich. Chcú len inšpirovať a motivovať k potrebe hodnotovej obrody a etickej osvety. Zdôrazniť, že dobro má svoje princípy a pravidlá. Veriť môže každý v demokracii v čo len chce (akékoľvek božstvo). Ale viera v dobro nielen posilňuje a povzbudzuje, ale aj lieči a uzdravuje.

Nie nadarmo nás múdri predkovia obdarili posolstvom, že viera a nádej zomierajú posledné.


Prečítajte si aj tento článok:

10 etických zásad pre pracovný i osobný život