Unikátne tréningy FitKids: aby z vašich detí vyrástli športovci telom aj dušou

Tréning, to nie sú len hodiny jednotvárnej driny. Šport by mal byť životným štýlom a prispôsobiť mu treba oveľa viac vecí. Vedia to aj tréneri organizácie FitKids, ktorí už deťom v predškolskom veku vštepujú vzťah ku športu. A v niektorých možno objavia nádejného olympionika. Ktovie...
FitKids tréningy

Fitkids.sk | Zdroj: súkr.archív

RED: Ako by ste sa predstavili tým, ktorí vás nepoznajú?

FITKIDS: Sme celoslovenská športová organizácia, ktorá vytvára deťom podmienky k tomu, aby sa mohli hýbať, športovať, zabávať a nájsť sa v športe. Poskytujeme komplexné športové zázemie. Primárne sa venujeme základným a materským školám, prázdninovým, voľnočasovým aktivitám, vrátane športových kurzov. Obracajú sa na nás súkromné anglické školy aj jednotlivé športové kluby.

FitKids to sú deti, ktoré sú šťastné, červené, spotené a plné zážitkov z našich krúžkov, kurzov, táborov alebo výletov.

FitKids to sú tréneri, inštruktori, dobrovoľníci, snažiaci sa vybudovať v deťoch vzťah a potrebu uprednostniť šport a pohyb pred tabletom, nintendom alebo novým laptopom.

Súčasťou tohto nie je len vzájomné spoznávanie svojich rovesníkov a trénerov, ale aj upevnenie vzťahov pri hrách a športových aktivitách.

FitKids tréningy

Fitkids.sk | Zdroj: súkr.archív

RED: Odkedy fungujete a kde na Slovensku vás nájdeme?

FITKIDS: Dátum založenia je 15.5.2015, pred štyrmi rokmi sa o zrod našej organizácie postarala náhoda a kamarátsky vzťah medzi troma študentami FTVŠ. Boli sme bývali športovci, ktorým nevyšla úplne podľa predstav športová kariéra. Takže sme všetci mali rovnakú túžbu pracovať v športe a rozvíjať ho. Zrodila sa myšlienka o športovom klube, ktorý sa nebude špecializovať na jeden konkrétny šport, ale hneď na niekoľko druhov. Plán bol jednoduchý - nájsť si priestor a deti, ktoré by sme mohli trénovať.

Postavili sme to na kvalite, nie na kvantite. Organizácia prešla počas štyroch rokov existencie mnohými zmenami. Zväčšili sme naše pôsobenie okrem Bratislavy na mestá Banská Bystrica, Trnava a Myjava.

RED: Čo je hlavným cieľom občianskeho združenia FitKids?

FITKIDS: Hlavným cieľom projektu FitKids je ukázať deťom cestu k športu formou, ktorú si obľúbia a bude im robiť radosť. Našou úlohou je sprístupniť projekt FitKids čo najviac deťom po celom Slovensku.

Deti, ktoré absolvujú pohybovú prípravu, majú väčšiu šancu zapadnúť do špecializovaného tréningového procesu už v konkrétnom športe. To je naša podstata - posunúť pripravené deti do športových klubov.

FitKids tréningy

Fitkids.sk | Zdroj: súkr.archív

RED: Koľko detí momentálne vo všetkých pôsobiskách dokopy trénujete?

Aktuálne máme na Slovensku 1100 aktívnych členov.

RED: Čo sa týka vekovej kategórie detí, máte ju nejako presne ohraničenú?

FITKIDS: Naše zameranie na vekovú kategóriu by sme ohraničili od 3 do 11 rokov. Konkrétne od predškolského veku v materskej škôlke až po celý prvý stupeň základnej školy. Toto obdobie je z nášho pohľadu najdôležitejšie z hľadiska formovania športovej aktivity a zdatnosti u dieťaťa.

Taktiež v tomto veku sa dieťa rozhoduje, ktorý šport bude jeho „srdcovka“.

RED: Venujete sa najmä všeobecnej pohybovej príprave, poviete nám k tomu niečo bližšie?

FITKIDS: Všeobecná pohybová príprava je ideálny základ, vďaka nej si deti vybudujú pohybovú gramotnosť. Základnými piliermi sú cvičenia z atletiky, gymnastiky, úpolov a hier. Pri týchto tréningoch to musí byt najmä o zábave, no deti majú dobrý začiatok, aby sa mohli v budúcnosti venovať športu dlhodobo a možno aj súťažne.

RED: Koľko trénerov tvorí celý tím FitKids a akými špecialistami sa môžete pochváliť?

FITKIDS: Tím trénerov FitKids aktuálne tvorí 50 trénerov zo všetkých miest, v ktorých pôsobíme. Všetci tréneri sú aktívni alebo bývali športovci. V našich radoch sa môžeme pochváliť taktiež aktívnymi alebo bývalými reprezentantmi v športoch, ako judo, gymnastika, atletika, plávanie, volejbal.

Spoločne tvoríme tím mladých ľudí, ktorých práca s deťmi napĺňa.

Tréneri FitkIds

Fitkids.sk | Zdroj: súkr.archív

RED: Ako funguje téma zdravej výživy u takejto mladej generácie? Predsa len, v tomto veku si radi zamaškrtia a zdravý životný štýl i disciplínu až tak nevnímajú... Predzraďte nám vaše taktiky?

FITKIDS: V tejto téme nemáme až taký vplyv ako samotný rodič, čo si treba prvotne uvedomiť. Základom je komunikácia o tejto téme a určité pravidlá, ktoré dieťa musí mať v oblasti výživy.

Na našich tréningoch je povinný pitný režím. V rámci našich ďalších aktivít, ako sú letné tábory FitKids Summer Bootcamp, dbáme na pravidelnosť a výživovú hodnotu stravy. Ovocie, zdravé a chutné desiate a olovranty padnú deťom po tréningoch vhod.


Prečítajte si aj tento rozhovor:

Vyberáte tábor pre vaše dieťa? Stavte na zdravý pohyb a pestrý program pod dohľadom odborníkov z FitKids


RED: FitKids pravidelne organizuje letné tábory – vedeli by ste nám ku nim povedať viac?

FITKIDS: Toto leto sa uskutoční už v poradí štvrtý ročník detských letných táborov, ktorý sa organizujeme v Bratislave, Trnave a Banskej Bystrici. Ide o denný športový tábor, kde si deti budú môcť zmerať sily s novými kamarátmi a vyskúšať športy a aktivity, ktoré ešte nikdy neskúsili.


Viac info o letných táboroch pre deti - FitKids Summer Bootcamp nájdete tu.


Pozrite si viac z tréningov FitKids v galérii.