OZ Šanca pre pečeň: 10 rokov pomoci pacientom s vírusovými ochoreniami

Pacientske organizácie vznikajú z iniciatívy občanov - pacientov, prípadne ich rodinných príslušníkov. Na Slovensku pôsobí viac ako 200 organizácii, ktoré majú formu občianskych združení či neziskových organizácii. Jednou z nich je aj OZ Šanca pre pečeň.

Základné informácie O OZ Šanca pre pečeň

Pacientske organizácie v SR zastrešuje Asociácia na ochranu práv pacientov, ktorá okrem iného poskytuje zdravotnícke, sociálne a právne poradenstvo. Jedným takýmto združením je i OZ Šanca pre pečeň, ktoré v tomto roku oslavuje 10 rokov svojej činnosti.

OZ Šanca pre pečeň združuje pacientov s ochorením pečene, v prevažnej miere s vírusovými a nealkoholickými. Okrem pacientov členskú základňu podporujú a jej rady rozširujú aj ich rodinní príslušníci, priatelia a sympatizanti.

Garantom OZ Šanca pre pečeň je Slovenská hepatologická spoločnosť. Osobitným prínosom je jej predseda a zakladajúci člen OZ Šanca pre pečeň - doc. MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD. Slovenská hepatologická spoločnosť okrem iného umožňuje členom OZ Šanca pre pečeň zúčastňovať sa na odborných seminároch a konferenciách lekárov. Každá prednáška je úžasným prínosom a obohatením členov.


Prečítajte si tiež:

5 skorých príznakov, že vám štrajkuje pečeň


„10 rokov činnosti OZ Šanca pre pečeň predpokladá zanietenie, entuziazmus. Práca, ktorá je nad rámec osobného voľna je zároveň motivujúca. Spokojnosť členov nám dodáva novú energiu,“ konštatovala Oľga Štefanická, predsedníčka občianskeho združenia a zakladajúca členka, ktorá, s výnimkou niekoľkých mesiacov, OZ Šanca pre pečeň manažuje celých desať rokov.

OZ Šanca pre pečeň

Facebook.com - Šanca pre pečeň OZ | Zdroj: súkr.archív

Výber aktivít OZ Šanca pre pečeň

• 2-krát ročne rekondičné víkendové pobyty - na jar spojené s valným zhromaždením a na jeseň zase spojené s vianočnou atmosférou: Turčianske Teplice, Kežmarské žľaby, Brusno, Sliač, Liptovský Ján, Dudince.

Víkendový pobyt spojený so športovými aktivitami - s rešpektovaním zdravotného stavu - Dudince, v spolupráci s OZ Limfoma Slovensko.

Zdravotno-výchovné prednášky - v podaní lekárov z vysoko špecializovaných pracovísk v odbore hepatológia i ďalšími odborníkmi z oblasti zdravia, výživy a životného štýlu.

Výmena skúseností medzi pacientmi - čas venovaný tejto aktivite je v obľube všetkých zúčastnených. Dobrá rada má cenu zlata, najmä ak pomôže vyvarovať sa prípadným omylom.

• Vydávanie Občasníka – informačný spravodajca členom OZ.

OZ Šanca pre pečeň sa 12.04.2019 stalo právoplatným členom ELPA (European Liver Patient Association). Ide o organizáciu, ktorá združuje pacientske európske organizácie, zameriavajúce sa na choroby pečene so sídlom je v Bruseli.


Ak ste pacient alebo sa zaujímate o túto tému, viac informácii nájdete na www.sancaprepecen.eu.