Preventívne lekárske prehliadky s osobitným aspektom na seniorov

Účinnou prevenciou si môžeme zlepšiť zdravotný stav a zvýšiť kvalitu života. Nič nové, nič objavné a predsa na ňu zabúdame. K prevencii patria i preventívne prehliadky, ktoré sú nesmierne dôležité, a navyše, hradené z verejného zdravotného poistenia.

Prevencia je prvoradá

Prevenciu je potrebné vnímať aj v širšom slova mysle. V prvom rade by sme mali žiť zdravšie a vedome sa vyhýbať zdravotným rizikám. Vždy môžeme zmeniť svoje postoje, spôsob myslenia a dať si šancu, podporovať svoje zdravie.

Nezabúdajme, že zdravý spôsob života je oveľa príjemnejší a radostnejší.

Zdravotná poisťovňa upozorňuje

Preventívna prehliadka má význam vtedy, keď sme relatívne zdraví. Jej cieľom je včasné odhalenie začínajúceho ochorenia. Nejedna včasná preventívna prehliadka zachránila život alebo aspoň prispela k zlepšeniu kvality života.

Zo zákona sú plne hradené pravidelné preventívne prehliadky u lekárov v odbore:

• všeobecné lekárstvo pre deti, dorast a dospelých

• stomatológia

• gynekológia a pôrodníctvo

urológia

• gastroenterológia

Preventívne prehliadky sú okrem iného rozdelené podľa veku a pohlavia, ľahšie si vyhľadáme, čo potrebujeme. Teraz sa zameriame na preventívne prehliadky, ktoré by mali absolvovať najmä seniori.


Uprednostnime prevenciu pred liečbou


Preventívna prehliadka u všeobecného lekára

Právo na preventívnu prehliadku má každý poistenec starší ako 18 rokov, a to raz za dva roky. Každý rok majú nárok na preventívnu prehliadku darcovia krvi, orgánov alebo tkanív.

Zameranie preventívnej prehliadky

Našou chybou je, že často nevieme, čo očakávať od preventívnej prehliadky. Prehliadka u všeobecného lekára začína pohovorom a mala by trvať dlhšie ako 30 minút. Nasleduje komplexné vyšetrenie tela. Súčasťou prevencie je zameranie na kardiovaskulárne choroby. V rámci preventívnej prehliadky poistenec absolvuje odbery na hematologické a biochemické vyšetrenie (moč chemicky, močový sediment, glykémia, krvný obraz, vrátane trombocytov, sedimentácia krvi, vyšetrenie kreatinínu).

Vyšetrenie cholesterolu a triacylglycerolu sa vykonáva u poistencov, ktorí dosiahli vek 17 alebo 18 rokov a u poistencov starších ako 40 rokov. Súčasťou vyšetrenia nad 50 rokov je aj EKG záznam činnosti srdca. Pacientom nad 50 rokov alebo s pozitívnou rodinnou anamnézou karcinómu hrubého čreva a konečníka sa vyšetruje aj prítomnosť krvi v stolici.

Preventívna prehliadka u stomatológa (zubára)

Preventívna prehliadka u poistencov, ktorí dosiahli vek 18 rokov, je hradená z verejného zdravotného poistenia 1-krát ročne. Spočíva najmä v podrobnej prehliadke chrupu, parodontu a mäkkých tkanív ústnej dutiny. Preventívna prehliadka raz ročne zakladá právo na ďalšie ošetrenie hradené z verejného zdravotného postenia. V opačnom prípade si pacient ošetrenie hradí sám.


Všetko, čo potrebujete vedieť o preventívnej prehliadke u zubára


Preventívna prehliadka u gynekológa

Poskytuje sa ženám vo veku od 18 rokov alebo od prvého tehotenstva, raz za rok. Súčasťou preventívnej prehliadky je komplexné gynekologické vyšetrenie, vrátane palpačného vyšetrenia prsníkov, sonografia (vaginálna, absominálna) a sonografia prsníkov raz za dva roky. RTG mamografia u žien vo veku 40-69 rokov je hradená z verejného zdravotného poistenia raz za 2 roky.


Všetko, čo potrebujete vedieť o preventívnej prehliadke u gynekológa


Preventívna prehliadka u urológa

Prehliadka sa vykonáva u mužov nad 50 rokov alebo u mužov nad 40 rokov, ak sa v ich rodinnej anamnéze (prvostupňovom príbuzenstve) vyskytlo ochorenie na karcinóm prostaty. Frekvencia vyšetrení je 1-krát za 3 roky.


Máte po 50-ke? Venujte pozornosť svojej prostate!


Preventívna prehliadka u gastroenterológa

Na základe verejného zdravotného poistenia sa prehliadka vykonáva u poistencov vo veku (muži aj ženy) nad 50 rokov. U poistencov so zvýšeným rizikom ochorenia na rakovinu hrubého čreva a konečníka sa preventívna kolonoskopická prehliadka konečníka a hrubého čreva vykonáva bez vekového obmedzenia.

Ak vás téma zaujala viac informácii získate na webe svojej zdravotnej poisťovne.

Prevencia šetrí čas i financie

Každá zdravotná poisťovňa si je vedomá toho, že prevencia šetrí čas a finančné prostriedky poistenca, zdravotnej poisťovne a celej spoločnosti. Prevenciu so zameraním na rôzne skupiny poistencov podporuje aj nad rámec verejného zdravotného poistenia.

Okrem toho, že seniori často pristupujú k preventívnym prehliadkam zodpovednejšie (navštevujú poradne zdravia či akcie z príležitosti Svetového dňa zdravia), môžu účinne pôsobiť na svoje deti a vnúčatá. Pomôžu tak rozšíriť a zintenzívniť potrebnú zdravotnú výchovu naprieč generáciami.

Nezabudnite: preventívna prehliadka nám môže zachrániť zdravie i život!


Prečítajte si aj tento článok:

Na tieto vyšetrenia pošlite svojich mužov