Komunikácia ako čarodej uveriteľnosti a presviedčania

Komunikácia a zdravie spolu veľkolepo súvisia. Uvedomujete si to? Veď napríklad aj priebeh akejkoľvek liečby je oveľa lepší, ak máte šťastie na múdreho a vhodne komunikujúceho lekára, ktorý vám aj pri chorobe dokáže dať podporu a povzbudenie nielen lekárskym výkonom, ale i hovoreným slovom.

Vývoj dnešnej komunikácie smeruje od zdravých k nezdravým tendenciám. Napríklad viac komunikujeme namiesto živých stretnutí tvárou v tvár neživými nástrojmi komunikácie (mobil, smartfón, tablet, notebook, počítač, facebook a ďalšie sociálne siete). Viac sa zlostíme, kričíme a stresujeme – seba aj iných.

Pestrosť komunikačného tréningu

K rozvoju bohatosti slovnej zásoby i komunikačným technikám je treba nielen sa neustále učiť, ale aj veľa čítať a poznať, čo v komunikácii úspešne funguje a čo nie.

Predmetná pestrosť, rôzny uhol pohľadu a odlišný prístup osôb prináša veľa noviniek a zaujímavostí, ktoré sa z neživej komunikácie (z knihy, časopisu, webu) nedozviete. Dokonca ani z položivej komunikácie (televízia, rádio, skype). Zafunguje to, len keď ide o živú komunikáciu tvárou v tvár. Veľa si môžete osvojiť práve dôsledným pozorovaním a všímaním si rétoriky konkrétnych ľudí. Napríklad, či sú uveriteľnými aj preto, že konajú v praxi naozaj to, čo v teórii učia. Či ich gestá i ostatná neverbálna komunikácia dopĺňa ich verbálne vystúpenie a či sú v súlade alebo protiklade.


Prečítajte si tiež:

Asertivita ako umenie odmietania


Charizma sa počíta, ale nestačí

Existujú určite ľudia, ktorí sú veľmi príjemní a atraktívni a hovoríme, že majú svoju výnimočnosť – určitú špeciálnu auru a osobnú charizmu. Vedia sa vynikajúco tváriť, bravúrne rečniť a ešte lepšie počúvať. Sú mimoriadne príjemnými spoločníkmi, ktorí vás určite nebudú nudiť. Práve naopak – významne inšpirovať a motivovať. Hovoríme vtedy o nich nielen, že sú osvietení, ale aj vyžarujú a vedia osvietiť. Charizma, pokora i ďalšie osobné cnosti a dobré vlastnosti zvyšujú sympatie a dobré emócie v komunikácii, ale sami o sebe nestačia.

Podobne tzv. majstri slova (najlepší spisovatelia, básnici, textári) vedia čarovne komunikovať a nielen presviedčať, ale predovšetkým presvedčiť.

Umenie dôvodiť a kvalifikované argumenty

Dnes žijeme najmä veľmi rýchlo, pričom stále povrchnejšie a menej dôkladne aj komunikujeme. Zrýchlenie doby má za následok aj neustále znervózňovanie človeka, ktorý stráca trpezlivosť komunikovať presne a dôsledne. Víťazom sa stáva čo najkratšia a najvystížnejšia komunikácia rôznych skratiek, fičia tiež akcenty na logá, značky, heslo dňa, životné krédo a motto.

Obdivujeme rôzne dôvtipné slogany a úspešné reklamné texty – napríklad: 100matológ – je výstižný reklamný štít pre sídlo zubného lekára.

Čarodej uveriteľnosti má stále náročnejšie poslanie v tom, že internet mýli ľudí v tom, čo je pravda a čo pravda nie je (hoax, bios). Komunikační lídri sú zvyčajne víťazmi života, lebo vedia ľudí presviedčať a presvedčiť. K tomu potrebujú byť uveriteľní. Komunikačná stratégia uveriteľnosti spočíva v pracovných výsledkoch i životných príbehoch a v následnom poučení. Tréning komunikácie rozvíja majstrovstvo rétora. Dvíha zdravé sebavedomie i sprehľadňuje svedomie. Ak hovoríme pravdu a žijeme dobro. Lebo aj v komunikácii platí, že ľahšie je oklamať a prikázať, ako povedať nie vždy jednoduchú pravdu a presvedčiť.

Čím viac pravdy – tým viac lepšej komunikácie – tým viac zdravia!

Jeden z najväčších paradoxov dneška je fakt, že špičkové technológie by mali viac spájať živých ľudí (Nokia – conecting the people), ale v skutočnosti ich rozdeľujú neživým spôsobom komunikácie. Dva príklady z praxe:

1/ Prvý: Detstvo = V minulosti si malí chlapci dohovárali schôdzku na detské hry vonku štýlom: „O tretej ťa osobne počkám pri smetiakoch pred vašim činžiakom“. Dnes sa to, bohužiaľ, deje spôsobom: „O piatej budem na facebooku alebo na skype – ozvi sa mi tam.“

2/ Druhý: Rodina = Rodina večer spolu sedí v obývačke na gauči a akože spolu sledujú televízor. V skutočnosti má každý z nich v rukách nejaký ďalší technický komunikátor (mobil, smartfón, tablet, notebook) a nepodieľa sa na spoločnom rodinnom zážitku, ale rieši výlučne svoje individuálne záležitosti.

Stále viac reklamou podporovaná, vynucovaná a mediálnym výplachom mozgov oslavovaná komunikácia cez početné sociálne siete (facebook, chat, skype, twitter) je súčasťou automatizovaného pasívneho prijímania informácií ľuďmi, bez ich aktívnej predstavivosti a rozvoja potrebnej fantázie na tvorivé riešenia.

Dôsledkov je veľa – zdravotné komplikácie, nízka slovná zásoba budúcich generácií (často jazyk a reč len v štýle binárneho kódu – odpoveď áno alebo nie, vety holé ako pri strojoch, kde binárny kód odpovedá len dvoma číslicami 1 a 0.


Prečítajte si aj tento článok:

Asertivita ako umenie odmietania