Asertivita ako umenie odmietania

Veľa zdravotných rizík a následných ochorení má svoje korene v tom, že ľudia nedokážu a nevedia správne odmietnuť. Príkazy, rozkazy, manipulácie a ďalšie spôsoby nátlaku majú značný vplyv na naše zdravie.

Zhoršujúce vzťahy evokujú choroby

Komunikácia primárne – v najširšom slova zmysle sú to vzťahy medzi živými ľuďmi. Až komunikácia sekundárne sú aj neživé (verbálne a neverbálne) rétorické techniky a komunikačné nástroje. Komunikovať v štandardných – ľahkých (bezkonfliktných, bezproblémových) situáciách zvyčajne vieme. Ale ako komunikovať v neštandardných – ťažkých (hádky, spory, konflikty, extrémne polemiky) situáciách tak, aby sme si nezhoršovali zdravie? Jednou z možností je trénovať zvládanie konfliktov, lebo týchto v náročnej dobe dneška pribúda stále viac v rodine, v partnerstve i na pracovisku.

Moderná rada mnohých psychológov pacientom s depresiou znie: naučte sa byť asertívnymi, bude sa vám žiť ľahšie a zdravšie. Čo to znamená byť asertívny?


Prečítajte si tiež:

10 etických zásad pre pracovný i osobný život


Asertívny sebarozvoj

O asertivite a výukových programoch k nej existujú na svete stovky knižiek. Asertivita – v princípe znamená určitý program náuky a techník, ako zvládať efektívne početné záťažové a stresové situácie. Rôzne typicky patové a navonok bezvýchodiskové životné situácie, ktoré zvyčajne komplikujú ľuďom nielen spolužitie s ostatnými v práci, v škole, v rodine, ale i vo vzťahu k sebe samému. Asertivita je aj o tom, ako sa naučiť správne a bez pocitu viny hovoriť „nie“, ako požiadať bez strachu a stresu o láskavosť niekoho, ako sa nenechať manipulovať. Kde sú asi hranice prijateľného kompromisu v spore, ako správne kritizovať a ako naopak, vedieť kritiku iných na seba prijať.

Každý múdry človek by si mal v živote prečítať aspoň jednu knihu o sebarozvoji.

Umenie odmietania

Klasik začiatkov teórie asertivity američan A. Salter sa už v štyridsiatych rokoch 20. storočia snažil svojich prvých študentov naučiť spontánnym reakciám, primeraným prejavom emócií, umeniu bez ostychu jasne, rýchlo a zreteľne vedieť dať najavo okoliu svoje priania a požiadavky. Učil ich vyjadriť vlastné stanovisko, nebáť sa oponovať argumentami i húževnatosťou tvrdohlavosti – ak by racionálne argumenty druhá strana odmietala akceptovať.

Oboznamoval ľudí s taktikou a postupom, ako presadiť opodstatnenú požiadavku, či ako vedieť povedať „nie“ na neprijateľné ponuky a nároky bez urazenia a dotknutia práv iných. Rozvíjal postupy vyrovnania sa s oprávnenou i neoprávnenou kritikou i vlastnými chybami. Učil umeniu druhého vedieť požiadať o láskavosť bez pocitu trápnosti a hanby a učil aj o tom, ako v zložitej dobe 20. storočia je často aj kompromis najväčším víťazstvom.

Dôvodenie a reinžiniering duše

Asertivita sa dá definovať rôzne. Je aj o tom, ako vedieť primerane okolnostiam i prostrediu reagovať, ako zmeniť pružne taktiku jednania, ako lepšie formulovať a presadiť požiadavky, ako sa naučiť počúvať, čo chcú počuť iní. Táto náuka je teda aj o tom, aby sa ľudia vedeli lepšie spoznať – a mať sa aspoň o trochu viac radi. Asertivita je aj o umení dôvodiť kvalifikovanými argumentami, ale aj o účinnosti odmietania.

Začať môžete napríklad rozumnou vetou, ktorá je ľahko navždy zapamätateľná. Použite ju, ak s niekým nesúhlasíte, nechcete ho uraziť a chcete zachovať mier. Znie takto: „Váš názor si síce vážim a rešpektujem ho, ale vôbec s ním nesúhlasím, lebo môj je úplne iný." Bez určitej dávky primeranej sebalásky nemôže byť žiadny súdny človek na svete schopný ani veľkej a úprimnej, ale triezvej lásky.

Reinžiniering duše a manažment šťastia – hlavné atribúty kvality života nie je možné infikovať človeku, ktorý ignoruje umenie a limit vedieť počúvať a byť asertívny.


Prečítajte si aj tento článok:

Ako postupovať pri hádke v partnerstve?