Najextrémnejší návrh zákona o potratoch: v tomto štáte umožnili zabíjanie novorodencov

Guvernér štátu Illinois J.B. Pritzker podpísal 12. júna 2019 zákon, ktorý možno označiť za najradikálnejší v oblasti reprodukčného zdravia. Povoľuje ukončenie tehotenstva potratom až do momentu pôrodu. Čiže v podstate legalizuje zabíjanie novorodencov.

Dôvera verzus zdesenie

Pritzker sa o novom zákone vyjadril: „Veríme v základné práva žien. Illinois je majákom nádeje v srdci amerického národa“ a "hrdo hlásame, že dôverujeme ženám“

Jill Stanek z pro-life organizácie s názvom Susan B. Anthony List však reagovala nasledovne: Nenarodené deti a ich matky za tneto zákon zaplatia najvyššiu cenu." „Američania každého politického presvedčenia sú zdesení rozšírením potratu na požiadanie až do okamihu narodenia dieťaťa. Ide o infanticídu. Byť štátom s najextrémnejším pro-potratovým zákonom nie je žiadna sláva. Nemáme byť na čo hrdí."

Štát Illinois už mal jeden z najliberálnejších zákonov o potratoch v USA. Nový zákon však umožňuje nechať dieťa potratiť formou čiastočného pôrodu, umožňuje neplnoletým podstúpiť potrat bez súhlasu a upovedomenia rodičov, ukončuje nutnosť štátu udeľovať potratovým klinikám licencie, umožňuje nelekárom vykonávať potraty a povoľuje potraty z akéhokoľvek dôvodu.

Kedykoľvek počas tehotenstva ženy až do momentu pôrodu (vrátane).

Dôvody k potratu môžu byť napríklad zdravotné - fyzické, emocionálne, psychologické a rodinné, alebo akýkoľvek iné príčiny, ktoré lekár (potratár) akceptuje.

Nový zákon o potratoch v detailoch

Zákon HB 2495 odstraňuje akúkoľvek ochranu pre predčasne narodené deti, umožňuje zabíjanie novorodencov, ruší zákon o výhrade svedomia pre zdravotníckych pracovníkov, umožňuje financovať potraty za peniaze daňových poplatníkov.

Zákon HB 2467 ruší zákon z roku 1995, týkajúci sa oznámenia potratu rodičom maloletého dievčaťa, čím povoľuje potraty pre maloleté osoby bez vedomia rodičov.

Zákony sú také extrémne, že vyvolali protest tisícok občanov.

Zákon tiež ruší zákaz vykonávania potratov, ktoré sú formou čiastočného pôrodu.

Svedectvo zdravotnej sestry

Zdravotná sestra, ktorá bola v 90. rokoch svedkom takéhoto potratu o tom povedala:

"Lekár vnikol kliešťami do ženy, schmatol nohy dieťaťa a priviedol ich do pôrodného kanála. Vysunul von telo dieťaťa, jeho ruky i nohy, vrátane krku, až po hlavu. V tomto okamihu bola vnútri v tele ženy už len hlava dieťaťa. Telo dieťaťa sa pohybovalo. Jeho malé prsty sa zovreli. Kopalo nohami. Po celý čas bola jeho malá hlavička stále uväznená vo vnútri v tele matky. Potom vzal doktor nožnice a vložil ich do zadnej časti detskej hlavy. Vytvoril nimi dieru. Tam vsunul vysoko výkonnú saciu trubicu a ňou vysal mozog dieťaťa. Takmer som sa povracala, keď som sledovala, ako to robí." Vzápätí doktor priviedol na svet detskú hlavu, odrezal pupočníkovú šnúru a vybral z tela ženy placentu. Hodil dieťa do misy spolu s placentou ženy a všetkými nástrojmi, ktoré používal. Videla som, ako sa dieťa v mise stále pohybuje. Spýtala som sa na to inej sestry a tá mi povedala, že šlo len o ´reflexy´."


Pozrite si tiež:

Kde končia nechcené deti?