Poistenie na dovolenke: kedy vám postačí európsky preukaz poistenca?

Pri balení kufrov na dovolenku si nezabudnite vziať aj európsky preukaz zdravotného poistenia. Nachádza sa na opačnej strane vášho preukazu poistenca a po jeho predložení máte nárok na potrebnú zdravotnú starostlivosť v štátoch Európskej únie, v Nórsku, Lichtenštajnsku, vo Švajčiarsku a na Islande za rovnakých podmienok, aké využívajú domáci poistenci.

Kde a ako sa vybavuje európsky preukaz zdravotného poistenia?

Osobne v každej pobočke zdravotnej poisťovne, cez internet vyplnením žiadosti, poštou, alebo telefonicky prostredníctvom call centra. Lehota na vydanie preukazu je 30 dní, no poisťovne preukaz zvyčajne vydávajú do 15 dní. V prípade skoršieho vycestovania vám zdravotná poisťovňa na počkanie vydá aj náhradný certifikát k európskemu preukazu.

Kde všade preukaz platí a čo zaručuje?

Platí vo všetkých štátoch EÚ, na Islande, v Nórsku, Lichtenštajnsku, vo Švajčiarsku. V Srbsku a v Macedónsku vám zabezpečí poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti. Európsky preukaz vám zaručí poskytnutie potrebnej zdravotnej starostlivosti za rovnakých podmienok ako má domáci poistenec.

Preukaz odfotený v mobile môže, ale aj nemusí poskytovateľ zdravotnej starostlivosti akceptovať.

Aká je platnosť európskeho preukazu zdravotného poistenia?

Spravidla sa vydáva na 10 rokov, preto je potrebné pred vycestovaním skontrolovať dátum jeho platnosti.

Čo ak po predložení európskeho preukazu v zahraničí lekár aj tak požaduje peniaze za ošetrenie?

Európsky preukaz platí u tých poskytovateľov, ktorí sú v sieti verejného zdravotníctva, čiže majú zmluvu s tamojšou zdravotnou poisťovňou. Poistenec by si mal byť vedomý, že v každom štáte je iná výška spoluúčasti pacienta, čiže suma, ktorú musí poistenec sám zaplatiť a nie je mu nijakým spôsobom nahradená.

Európsky preukaz zdravotného poistenia

vszp.sk | Zdroj: súkr.archív

Čo ak ošetrenie vykoná súkromný lekár, ktorý nie je v sieti verejného zdravotníctva, a tak tam neplatí európsky preukaz? Existuje v tomto prípade nárok na preplatenie zdravotnej starostlivosti?

Pokiaľ vás ošetrí nezmluvný poskytovateľ, môže vám zdravotná poisťovňa preplatiť potrebné vyšetrenie do výšky nákladov v Slovenskej republike.

Aké doklady sú potrebné, aby zdravotná poisťovňa preplatila náklady na ošetrenie?

Po zaplatení si môže poistenec požiadať o náhradu podaním žiadosti s dokladmi: originál dokladu o zaplatení, originál faktúry s rozpisom poskytnutých výkonov, kópia záznamu o ošetrení / správy z hospitalizácie, záznam o prevoze (s počtom najazdených kilometrov v štáte EÚ). Poistenec si na tlačive žiadosti o preplatenie nákladov zvolí jeden z dvoch spôsob preplatenia – vo výške nákladov ako v Slovenskej republike, alebo vo výške ako hradí inštitúcia, vykonávajúca sociálne zabezpečenie v inom členskom štáte EÚ.

Tento proces však môže v závislosti od daného štátu trvať aj jeden rok!

Odporúča sa popri európskom preukaze zdravotného poistenia aj komerčné poistenie?

Pri ceste do zahraničia sa odporúča kombinácia oboch poistení (zdravotného aj komerčného), keďže každé má pre poistenca iné výhody. Napríklad prevoz poistenca do SR, je hradený z komerčného poistenia, rovnako ako aj spoluúčasť pacienta. Ak sa však vyskytne pri rizikovej činnosti alebo trpí chronickými ochoreniami, ocení práve európsky preukaz zdravotného poistenia.


Pozrite si tiež:

Povinná výbava na dovolenku