Nová mobilná aplikácia Nepanikár - pomôže pri depresii či panike

Predstavujeme vám novinku, užitočnú aplikáciu pre všetkých, ktorých z času na čas trápi úzkosti či depresia. Aplikácia Nepanikár je aktuálne dostupná zadarmo aj v slovenskom jazyku. Nájdete ju v Google play vo vašom mobile.

Aplikácia má päť základných modulov: depresia, úzkosť/panika, sebapoškodzovanie, myšlienky na samovraždu a kontakty na odbornú pomoc.

  1. Modul Depresia zahŕňa funkciu „Čo mi môže pomôcť“, kde aplikácia ponúka tipy na odreagovanie sa od problémov ako cvičenie, meditácia, počúvanie hudby, pozeranie videí, kreslenie, riadená relaxáci). Ďalej „Plánovanie aktivít“, ktorá vás motivuje k vytvoreniu plánu toho, čo by ste chceli v najbližšej dobe dokázať a do tretice funkciu „Čo ma potešilo“, vedúcu k hľadaniu pozitív v prežitom dni.

Pozrite si tiež:

10 otázok o depresii - odpovedá psychológ


  1. Modul Úzkosť/Panika vám pomôže rýchlo prekonať pocity úzkosti alebo panickú ataku. Ponúka dva druhy dychových cvičení. Dostávate inštrukcie, sprevádzané grafickým postupom, s ktorým sa môžete synchronizovať. Prvé dychové cvičenie je zamerané na hlboké dýchanie - striedanie nádychu a výdychu. Pri druhom dychovom cvičení ide o tzv. krabicové dýchanie - plný nádych, zadržanie dychu, plný výdych a opäť zadržanie dychu.

Ďalšou funkciou, zarhnutou v tomto module je „Počítanie“ jednoduchých matematických rovníc, ktoré pomáha sústrediť pozornosť na inú činnosť. Čiže, ak spanikárite, začnite sa venovať matematickým výpočtom, čím svoj mozog zamestnáte, prestanete sa venovať fyziologickým reakciám svojho tela a vďaka tomu sa upokojíte. V poslednej časti tohto modulu nájdete ďalšie typy, „Čo robiť pri úzkosti" (dýchať podľa aplikácie, počítajte od 100 do 0, pozrieť si obľúbený film...)

Aplikácia Nepanikár

Play.google.com/ | Zdroj: súkr.archív

  1. Modul Chcem si ublížiť sa snaží odviesť pozornosť iným smerom. Opäť ponúka dve dychové cvičenia a v časti „Čo mi môže pomôcť" sú k dispozícii osvedčené rady (vziať si kocku ľadu alebo červenú fixku a prechádzať si po koži, kde ste si chceli ublížiť, preniesť svoje emócie do listu a ten potom zničiť, kričať, cvičiť alebo sa snažiť stlmiť energiu maľovaním, riadenou relaxáciou).

  2. V module Myšlienky na samovraždu sú k dispozícii činnosti, ktoré by mohli pomôcť predísť myšlienkam na samovraždu alebo vás aspoň presvedčiť o hodnote života. Ide o „Záchranný plán“, ktorý si sami vytvoríte. Aplikácia umožňuje spísať svoje činnosti a vytvoriť si tým bezpečné alternatívy v živote. Definujete: komu napíšete, čo napíšete, čo urobíte alebo kam pôjdete v prípade krízy.

Tento plán sa spisuje v okamihu, kedy myslíte racionálne, s jeho spísaním vám môžu pomôcť vaši najbližší. V tejto časti tiež môžete uviesť zoznam ľudí, ktorým na vás záleží a ktorým by ste svojím konaním mohli ublížiť.

V ďalšej časti „Dôvody, prečo nie“ je uvedený zoznam vecí, aktivít a ľudí, ktorých si vážite toľko, že by ste kvôli nim nemali spáchať samovraždu. V zozname sú už predpísané položky, ktorých sa môžete držať, prípadne sa nimi inšpirovať a tiež pripísať ďalšie podstatné body. I v tomto module nájdete dve dychové cvičenia.

  1. V poslednom module Kontakty na pomoc sa nachádzajú telefónne čísla s možnosťou priameho telefonovania na záchrannú službu, tiesňové volanie, linku bezpečia a ďalej kontakty na krízové centrá po celej SR. V prípade, že radšej uprednostníte kontakt bez rozprávania, môžete si v aplikácii otvoriť zoznam internetových stránok krízových centier, ponúkajúcich komunikáciu prostredníctvom chatu.

Takže nepanikárte a "nedepkárčite", radšej si stiahnite túto aplikáciu a objavujte, ako si pomôcť v ťažších chvíľach.