Kontakty

Zoznam kontaktov na kliniky, lekárov a ambulanie, ktoré sa zaoberajú problematikou.

Lekári psychológovia – psychiatri

Špecializovaná ambulancia pre poruchy príjmu potravy

MUDr. Viera Horváthová
Poliklinika Mlynská dolina, Staré Grunty 56, Bratislava

AMBULANTNÉ HODINY: streda poobede
Objednávanie pacientov na recepcii: 02/ 3231 3020 , 0911 392 220

Ambulancia je zameraná na diagnostiku a liečbu mentálnej anorexie a mentálnej bulímie u pacientov detského, adolescentého a dospelého veku.

Diabetologická amb., ŽNsP
MUDr. Adriana Ilavská

Šancová 110
Bratislava
Tel.: 02/5058 4230

Endokrinologická ambulancia, PLK
MUDr. Darina Malacká

Líščie údolie 57
Bratislava
Tel.: 02/65 411 139

Diabetologická ambulancia, NMV
MUDr. Danica Malíčková

Fraňa Kráľa 8
Bratislava
Tel.: 02/50 946 825

Interná ambulancia PLK
MUDr. Ľubomíra Nováková

Líščie údolie 57
Bratislava
Tel.: 02/6477 0086

Endokrinologická ambulancia, PLK
MUDr. Igor Vereš

Strečnianska 13
Bratislava
Tel.: 02/63 823 035 po 14. h

MEDIFERA
MUDr. Eva Smíšková

Štúrova 12
Bratislava
Tel.: 02/5720 0911

NsP Čadca MUDr. Pavel Krkoška Psychiatricka ambulancia

PhDr. Eva Mydlíková Na Ostrovke 723
Nižná

PhDr. Jana Tóthová, Jesenského 635
Nižná