Pálčivý problém s neplodnosťou: hlavné príčiny a vinníci

Neplodnosť v časti populácie u niektorých jednotlivcov neznamená, že je ohrozená existencia ľudstva. Dnes registrujeme zvýšenú neplodnosť aj v súvislosti s nezdravým a neprirodzeným, čiže xenobiotickým spôsobom života.

Zo zdravotného hľadiska dochádza k psychicky veľmi ťažkej situácii, ak pár, ktorý sa teší na dieťatko, má pravidelný, nechránený pohlavný styk aspoň jeden rok, no napriek tomu zistí, že patrí do skupiny ľudí s problematickou plodnosťou. Zrazu musí riešiť dnes pomerne častý problém neplodnosti, čo je neschopnosť prirodzenou biologickou cestou splodiť potomka.

Na Slovensku ide o každý siedmy až desiaty pár.

Základné postupy pri problémoch s otehotnením

Niekedy sú príčiny neplodnosti banálne a stačí detailnejšie vyšetrenie u gynekológa, urológa, niekoľko rád sexuológa a dostaví sa tehotenstvo. Pri stanovovaní príčin neplodnosti je správne nasledovať medicínske postupy. Prvým krokom je návšteva gynekológa, potom špecialistov lekárov a psychológov, ktorí sa zapodievajú touto problematikou. Vyšetrená má byť žena aj muž.

Kto je vinníkom neplodnosti?

V literatúre sa strieda označenie „vinníka neplodnosti“. V dávnejších dobách si pečať neplodnosti museli niesť najmä ženy. Podľa odborných medicínskych výskumov sa pomer príčin neplodnosti presúva zo ženy aj na muža, preto je dôležité dohodnúť sa s partnerom na jeho vyšetrení pre komplexné zvládnutie neplodnosti. Možné príčiny neplodnosti sa v odbornej literatúre často uvádzajú zvlášť pre mužov a ženy, ale ide o neplodnosť daného páru.

Napríklad pri pároch, kde nie je žiaden zistiteľný fyziologicko patologický problém počatia, je niekedy potrebné zharmonizovať reakciu imunitného systému partnerky na partnerove spermie. Robí sa to podávaním kortikoidov alebo iných liekov, aby sa tlmila negatívna reakcia na dané spermie.


Prečítajte si tiež:

Fyzické a psychologické vplyvy na mužskú neplodnosť


Hľadanie príčin neplodnosti

Muži

U mužov začína analýzou vhodnosti prevedenia pohlavného styku a jeho frekvenciou. Ďalej sa pokračuje stanovením počtu a kvality spermií. Spermiogram sa robí z odobratého ejakulátu po 2 až 3 dňovej sexuálnej absencii. Je to preto, aby bol zabezpečený čas na regeneráciu a tvorbu zrelých, zdravých spermií. Neplodnosť u mužov môže súvisieť s poruchami týkajúcimi sa kvality, kvantity a pohyblivosti spermií.

Normálny počet spermií sa z dôvodu klesajúceho počtu u mladých 20-30-ročných mužov upravil za posledných 50 rokov na hodnotu štyrikrát nižšiu než bola v minulom storočí.

Čo sa týka erekcie a ejakulácie, sú však známe prípady, kedy tieto zistenia boli o nedostatočnosti niektorej časti z pohlavného styku, ale mobilita a kvalita spermií aj tak umožnila plodnosť. Taktiež morfológia spermie môže mať rôzne anomálie, ktoré zabraňujú počatiu. Zvlášť problematický je prípad, keď sa v ejakuláte nenachádzajú žiadne spermie.

Ženy

Neplodnosť u žien ma príčinu v možných rôznych gynekologických problémoch, od hormonálnych porúch brániacich spojeniu spermie a vajíčka, po poruchy nedostatočnej hrúbky sliznice a problematického žltého telieska. Funkčne ovplyvňuje neplodnosť patologický problém, či už na vaječníkoch, vajcovodoch alebo problém s maternicou – jej postavením, otočením či prítomnosťou myómov. Niekedy je to banálny problém s existenciou zábrany v týchto cestách, a to buď zo zrastov po zápaloch, alebo hlienovou zátkou medzi vajcovodom a vaječníkom. Tieto problémy vyrieši gynekológ.

Načasovanie počatia

Dôležité pre znižovanie rizika neplodnosti je dobré načasovanie počatia. Zdravá žena máva ovuláciu 1-krát do mesiaca. Keď sa zrelé vajíčko dostane pri ovulácii do maternice cez vajcovody, a ak v tom čase (a ešte + 24 hodín) sa zdravá spermia z mužského ejakulátu pohlavným stykom dopraví k zrelému vajíčku, dôjde k oplodneniu, vajíčko sa uhniezdi v maternici a plod sa vyvíja. Neplodnosť vzniká aj ak pár nevie zistiť, kedy je ovulácia (bežne je v strede cyklu, no rôzne posuny sú možné). Potom, aj keď majú partneri častú frekvenciu pohlavného styku a práve obdobie ovulácie vynechajú, k oplodneniu nedôjde. Na zistenie ovulácie existuje viacero metód, najčastejšie je meranie bazálnej teploty. Pri ovulácii býva zvýšená oproti bežnej hodnote. K zisteniu ovulácie prispieva aj sledovanie zmeny konzistencie hlienu, niekedy sa pri ovulácii zjaví aj mierne krvácanie.

Otehotnenie a psychika

Psychika je ďalší podstatný faktor, ktorý úzko súvisí s neplodnosťou. V období psychického a fyzického strádania všetky mechanizmy plodnosti a schopnosti nemusia fungovať. Koordinácia biologických procesov je tvorená centrálnou nervovou sústavou. Preto dostatok spánku, psychická pohoda, prijatie situácie bez úporného znásilňovania môže preklenúť obdobie, kedy sa počatie nedarí.

Časté sú prípady, že pár si adoptuje dieťa, dôjde k psychickej pohode a otehotnenie príde už nečakane. Lebo presné počítania dní a úporné dodržiavania časov vedú nielen k zbytočnému stresu oboch partnerov, ale najmä k blokom a následným výkyvom nálad, kedy prichádza aj napriek snahe menštruácia a frustrácia narastá.

Ak sa pohlavný styk, ktorý je aj prejavom lásky, premení na číhajúcu povinnosť, môže dôjsť k odcudzeniu a znechuteniu partnerov, čo je kontraindikáciou pre úspešnú plodnosť.

Neplodnosť a katastrofické scenáre

Technologická (ne)vyspelosť

Problém neplodnosti mnohých mladých rodín je niekedy podávaný konšpiračne ako katastrofický scenár postupnej neplodnosti a vymierania populácie či ľudstva. Je to prehnané, pretože veľká časť populácie je plodná a bezproblémová. Dnes celkový počet obyvateľstva na zemi rapídne stúpa. V niektorých častiach ľudskej populácie však stúpa tiež počet neplodných manželstiev. Ide prevažne o tie časti, ktoré sú koncentrované v moderných metropolách a technologicky vyspelých regiónoch a krajinách, kde táto populácia žije „veľmi neprirodzeným a nepôvodným spôsobom života.“

Neprirodzenosť všetkých stránok nášho života - technologicky vyspelej, no životosprávne a ekologicky zaostávajúcej populácie – prináša množstvo nových zdravotných civilizačných problémov a ochorení, vrátane porúch plodnosti u jednotlivcov a vytvára aj iné zábrany plodnosti. Tak napríklad biologicky, geneticky, fyziologicky, mentálne a sociálne ideálnym vekom pre oplodnenie a otehotnenie je vek od 18 do 25 rokov a v minulosti väčšina populácie splodila prvých potomkov v tomto intervale. V častiach planéty Zem, kde je populačná explózia, máva väčšina deti od 16 do 25 rokov.

Dnes je v modernej, neprirodzene žijúcej populácii priemerný vek prvého pôrodu 27-29 rokov a posúva sa stále vyššie. Pritom je všeobecne známa biologicko- medicínska skúsenosť, že s narastajúcim vekom sa sťažuje možnosť oplodnenia, a to z najrôznejších dôvodov. Toto umelé odsúvanie splodenia potomstva vedie k premeškaniu biologicky ideálnych podmienok pre fertilitu (plodnosť) u žien a mužov a nastupujú problémy s oplodnením.

Zlá životospráva a sedavý spôsob života

Pokiaľ ide o vyššie spomenutý pokles počtu a vitality spermií u niektorých inak zdravých mužov, súvisí dnes tento jav so spôsobom života, zlou životosprávou a rizikovým životným štýlom.

Zlé hodnoty kvality spermií (spermiogramu) sa totiž vyskytujú najmä u mestskej populácie mužov, ktorá má dlhodobý nedostatok pohybu a trávi väčšinu času sedavým spôsobom života, trpí nadváhou a podobne.

Hormóny, cysty, zápaly, baktérie...

Plodnosť aj zdravých žien klesá zasa s odsúvaním prvého pôrodu (aj pomocou hormonálnej antikoncepcie), čo významne ovplyvňuje hormonálnu aktivitu a rovnováhu, čiže fyziologickú pripravenosť na otehotnenie. Prejavuje sa to napríklad čoraz častejším výskytom anovulačných cyklov, cýst, zápalov.

Častými príčinami neplodnosti sú akékoľvek pohlavné bakteriálne, parazitárne či vírusové ochorenia, zápalové ochorenia pohlavných ciest a orgánov u žien a mužov a nimi spôsobené pozápalové bariéry, zrasty. Mnohé infekcie a zápaly, zrasty, ale aj karcinómy sú výsledkom nezriadeného štýlu pohlavného života. Ide o dnes takmer bežnú neveru, časté striedanie sexuálnych partnerov a s tým súvisiace väčšie riziko rôznych pohlavných nákaz a zápalov, najmä u mladej generácie. Potraty a komplikácie po nich sú taktiež dôležitým faktorom pri problémoch s plodnosťou.

Umelé oplodnenie ako posledné riešenie

V niektorých prípadoch sú príčiny neplodnosti tak závažné, či špecificky komplikované a kombinované, že zostáva páru podstúpiť neľahkú cestu umelého oplodnenia. Potom sú potrebné vyšetrenia viacerých špecialistov a hormonálna, chirurgická či iná liečba, kým sa tehotenstvo podarí. V rámci asistovanej reprodukcie existuje teda možnosť prekonať prvotnú, či sekundárnu neplodnosť, avšak nie vždy sa umelé oplodnenie podarí a tiež nie každý môže buď zo zdravotných, finančných alebo iných príčin toto využiť.

Pre pozitívne uzavretie si uvedomte, že cestu k vytúženému dieťaťu je potrebné svojím prístupom čo možno najkladnejšie ovplyvniť a možnosť mať deti dať na také miesto, ktoré tomuto krásnemu účelu patrí.


Prečítajte si aj tento článok:

Ako sa diagnostikuje neplodnosť?