Novinka v Národnom onkologickom ústave dokáže prepraviť laboratórne vzorky za 20 sekúnd!

Nedávno predstavená novinka šetrí čas hlavne zamestnancom, ktorí už nemusia biologický materiál do laboratória nosiť. Po novom ho posielajú potrubnou poštou.
potrubná pošta na prepravu laboratórnych vzoriek

Zdroj: facebook NOU

Potrubná pošta je obojsmerný prepravný systém, pomocou ktorého dokážu lekári a zdravotnícki pracovníci rýchlo, bezpečne a spoľahlivo prepraviť laboratórne vzorky z Centrálnych operačných sál na histologické vyšetrenia na Oddelenie patologickej anatómie.

Pomocou modernej riadiacej centrály sa skráti čas prepravy vzoriek z niekoľkých minút na približne 20 sekúnd, čím sa výrazne skráti aj čas čakania na výsledky vyšetrení počas operácií.

potrubná pošta na prepravu laboratórnych vzoriek

zdroj: facebook NOU

Preprava laboratórnych vzoriek funguje tak, že do potrubia sa umiestni špeciálne puzdro s odobratou vzorkou, a to je pomocou dúchadla prepravené k laborantom, ktorí vzorku následne vyšetria.

Nedávno predstavená inovácia uľahčí život všetkým lekárom, aj zdravotníkom, ktorí vďaka potrubnej pošte už nemusia denne "behať" so vzorkami medzi operačnými sálami a laboratóriami.


Ďalšie novinky v našich nemocniciach:

Nový prístroj zvýši bezpečnosť a kvalitu operácií vo zvolenskej nemocnici

Detskí pacienti NÚDCH v Bratislave sa budú hrať a zároveň liečiť!