Pozdrav Slnka a dýchanie ako nástroj budovania vedomia

Dych je v porovnaní s telom jemnejšou substanciou, je neuchopiteľný, nezastaviteľný a prebieha nezávisle od vôle človeka. Ľudia skúmaním dychu zistili, že intenzívne vedený dych zvyšuje ich fyzický energetický potenciál.

Zamedzovanie dychu

Zamedzovanie prístupu dychu do tela (rôzne zádrže dychu a uzávery v joge, tzv. bandhy) zase naopak spôsobuje zmeny vo vedomí človeka, ktoré ho istým spôsobom odvádzajú od vnímania tela a umožňujú mu vnímať mimotelesné, mohli by sme povedať až kozmické energie.

Má cvičenie Pozdravu Slnka v rytme dychu význam?

Ani o niečo jednoduchšie prepájanie predklonov s výdychom a záklonov s nádychom nemá pre človeka žiadny praktický význam. Snaha cvičiť v rytme dychu vedie k nesústredenosti na pohyb a skracovaniu času pohybov. Alebo sa umocňuje nádych a vykonávajú sa neprirodzené zádrže s cieľom dodržať určenú dychovú fázu.

Manipulácie dychu zaberajú celú pozornosť človeka a neostáva tak priestor pre utváranie estetického výrazu cviku. V súlade s prístupom Novej jogovej vôle je dôležitou zásadou pri vykonávaní pozdravu Slnka zachovávanie voľného dychu.

zostava Pozdrav Slnka - cviky

zostava Pozdrav Slnka - cviky | Zdroj: Shutterstock.com

Voľný dych

Pre slobodné formovanie pohybu podľa vytvorenej predstavy je dôležité zachovávať voľne plynúci dych, celkom nezávislý od pohybu. Sústredíme sa na vnímanie vzdušného okolia, ktoré nás obklopuje a zo širokého okolia k nám prichádza dych, ktorý nezávisle od nášho chcenia, v potrebnej intenzite zabezpečí zásobenie tela kyslíkom pre prebiehajúcu aktivitu.


Neprehliadnite:

Pozdrav Slnka na precvičenie boľavej chrbtice

Pozdrav Slnka a jeho význam pre súčasného človeka