Zvýšený smog hlásia na Liptove, vzduch v Bratislave nám vraj škodí. Aký vplyv môže mať znečistené ovzdušie na naše zdravie?

Slovenský hydrometeorologický ústav upozorňuje na koncentráciu smogu v meste Ružomberok. Prekročenie limitov namerala monitorovacia stanica Ružomberok-Riadok. Alarmujúce hodnoty nebezpečných častíc v ovzduší sú aj v Bratislave.
smog a znečistený vzduch v  Bratislave

zdroj: piqsels.com

Smog v Ružomberku

Slovenský hydrometeorologický ústav upozornil na zvýšenú koncentráciu smogu v Ružomberku.

"Nepriaznivú situáciu spôsobujú vysoké emisie pevných a kvapalných častíc vo vzduchu pochádzajúce z vykurovania pevným palivom, z priemyslu, dopravy a ďalších lokálnych zdrojov znečistenia,“ ozrejmuje SHMÚ vo vydanom upozornení, ktoré platí do odvolania.

Meteorológovia poukazujú na to, že vzhľadom na nepriaznivé rozptylové podmienky možno očakávať vysoké koncentrácie častíc PM10 v oblastiach, v ktorých sa nachádzajú ich zdroje. Tými môžu byť lokálne kúreniská na pevné palivo alebo kotolne na pevné palivo.

Obyvateľom v dotknutých oblastiach radia obmedziť pobyt vonku, skrátiť vetranie obytných miestností a obmedziť fyzickú námahu vo vonkajšom prostredí.

Nebezpečné častice v ovzduší aj v Bratislave

Občianski aktivisti z iniciatívy Za čisté ovzdušie upozornili na alarmujúce hodnoty nebezpečných častíc v ovzduší v Bratislave.

Odvolávajú sa na svoje merania, ktoré podľa nich potvrdili, že vzduch, ktorý dýchajú ľudia v Bratislave, škodí.

Doterajšie merania iniciatívy na viacerých miestach Bratislavy ukázali horšiu kvalitu ovzdušia, než je stav, ktorý vedci považujú za čisté mestské prostredie.

Aktivisti upozorňujú, že takto znečistené ovzdušie môže mať súvis s množstvom astmatických, kardiovaskulárnych aj onkologických ochorení.

Na viacerých miestach aktivisti zaznamenali zvýšene hodnoty ultra jemných častíc, ale aj častíc PM 2,5 a PM 10. Kvalitu ovzdušia v hlavnom meste znečisťuje najmä automobilová doprava.

V Bratislave sú štyri meracie stanice kvality ovzdušia, pričom v porovnateľnom českom Brne až desať.

"Pokiaľ nebudú jasné údaje o tom, čo dýchame a nebude to prepojené na zber dát z hľadiska zdravotných dosahov, tak ľudia to nebudú evidovať a nebudú ani tlačiť na príslušné inštitúcie, aby niečo menili. Tiež nebudú motivovaní zmeniť svoje návyky, ako je napríklad pravidelné jazdenie autom. Je potrebné zahustiť meraciu sieť," vysvetlila Dana Mareková z iniciatívy Za čisté ovzdušie.

Vplyv znečisteného ovzdušia na zdravie

Znečistené ovzdušie najhoršie vplýva na starých ľudí, osoby s ochoreniami dýchacej a srdcovocievnej sústavy, alergikov, astmatikov, veľmi malé deti a tehotné ženy.

Akútne účinky sa môžu prejavovať vo forme dráždenia očí, nosa a hrdla, pocitov tlaku na prsiach, kašľa a bolesti hlavy. U astmatikov môže vyvolávať záchvaty a príznaky z dráždenia dýchacích ciest.


Mohlo by vás zaujímať:

Astma: príznaky a príčiny vzniku

Základné tipy alergií- čo na ne účinkuje?