HIV nezabíja ľudí, ale ľudskosť v nás! Na Slovensku je toto ochorenie stále spojené s množstvom predsudkov, HIV pozitívnych odmietajú aj lekári

Rozšírenie HIV na Slovensku je napriek rastúcemu počtu prípadov stále veľmi nízke. Verejnosť, a často ani zdravotnícki pracovníci, nemajú dostatok informácií o ochorení, a obávajú sa.
svetový deň boja proti HIV

Zdroj: webnoviny.sk

Liečba HIV na Slovensku je okamžitá a hradia ju zdravotné poisťovne

S liečbou HIV sa začína okamžite po diagnostikovaní a je najmodernejšia dostupná.

S jej pomocou sa u pacientov darí nielen zastaviť množenie vírusu, ale ho aj dostať do stavu, kedy je jeho vírusová nálož taká nízka, že je prakticky neinfekčný.

Na skríningové vyšetrenie infekce HIV sa v SR používajú vysoko citlivé testy s EU certifikátom. O testovanie môžno požiadať v Národnom referenčnm centre pre prevenciu HIV/AIDS, v mikrobiologických laboratóriách na Úradoch verejného zdravotníctva či na infekčných klinikách.

HIV-pozitívni pacienti sú na Slovensku liečení na piatich infekčných klinikách: v Bratislave, Nitre, Martine, Banskej Bystrici a v Košiciach.

HIV je stále spojené s množstvom mýtov a predsudkov

Na Slovensku stále panujú predsudky a stigmatizácia HIV pozitívnych, zhodujú sa odborníci. Verejnosť, a často ani zdravotnícki pracovníci, nemajú dostatok informácií a obávajú sa.

Infekcia HIV je stále opradená mnohými mýtmi a predsudkami. V mysliach mnohých ľudí je spájaná s amorálnym správaním, inou sexuálnou orientáciou či sex biznisom. Pritom pacienti mali často iba smolu, že sa zaľúbili či intímne zblížili s človekom, ktorý o svojej infekcii nevedel, lebo tiež iba niekoho zdravo vyzerajúceho v minulosti ľúbil či dostal sa do reťazca vzťahov, na konci ktorého bol HIV-pozitívny človek, “ hovorí Danica Valkovičová Staneková vedúca Národného referenčného centra pre prevenciu HIV/AIDS.

HIV sa už dostal na úroveň neliečiteľnej chronickej choroby, ale liečba je doživotná. Vírus držia na uzde každodenné dávky liekov. Ak ich pacient prestane brať, čoskoro je tam, kde bol predtým.

HIV pozitívni pacienti sú odmietaní lekármi

Pacient, ktorému diagnostikovali HIV, je o tom povinný informovať poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Dôvodom je to, aby lekár mohol prijať príslušné ochranné opatrenia.

A práve vtedy nastáva situácia, že pacienta lekári odmietnu. Stáva sa to pri invazívnych vyšetreniach, odkladných chirurgických zákrokoch, či v ambulanciách zubárov.

Problém je v tom, že do ambulancie či nemocnice môže prísť človek, ktorý nevie o tom, že má HIV. Nemôže teda o tom ani informovať ošetrujúci personál. Ktorý teda nemá ani dôvod ho odmietnuť.

Neliečený a vysoko nákazlivý pacient sa tak dočká ošetrenia, zatiaľ čo liečený a nízko (či vôbec) infekčný pacient nie.

Slovenská komora zubných lekárov doposiaľ neeviduje žiadnu sťažnosť na odmietnutie ošetrenia HIV pozitívneho pacienta.

I keď sú indície, že sa tak deje,“ pripúšťa hlavná odborníčka pre zubné lekárstvo Neda Markovská.

Ošetrovanie HIV pozitívnych pacientov podľa nej ukladá ešte naviac niektoré opatrenia, aby sa vylúčil prenos infekcie. Napríklad sa takýto pacienti objednávajú na koniec pracovného času.

Používa sa aj jednorazový materiál a nástroje, ktoré sa po použití buď znehodnotia, alebo sú zo špeciálneho materiálu na opakované použitie.

Ich cena je vysoká. Zároveň je potrebné jednorazové oblečenie a ostatné ochranné pomôcky pre zubného lekára a sestru,“ pripomína Markovská.

Fakty o HIV na Slovensku

  • Od začiatku monitorovania prípadov HIV/AIDS v Slovenskej republike v roku 1985 bolo k 30. 6. 2019 zaznamenaných u občanov Slovenskej republiky a cudzincov 1129 prípadov infekcie vírusom HIV. Uvádza to Úrad verejného zdravotníctva SR.

  • Z 950 prípadov u občanov Slovenskej republiky sa 845 vyskytlo u mužov a 105 u žien. U 120 osôb prešla HIV infekcia do štádia AIDS a zaznamenaných bolo 74 úmrtí HIV infikovaných osôb (z toho 55 v štádiu AIDS).

  • Najviac HIV infikovaných ľudí žije vo väčších mestách a najvyššií výskyt HIV infekcie je dlhodobo v Bratislavskom kraji.

Na Svetový deň boja proti HIV/AIDS, 1. decembra, sa v bratislavskej Galérii Umelka uskutoční výstava fotografií a výpovedí HIV pozitívnych ľudí ktoré sa objavujú na reklamných priestoroch po celom Slovensku.


Články k téme:

Sexuálne prenosné infekcie a prevencia HIV/AIDS

Nádej v liečbe HIV? Vedci vyvinuli novú vakcínu