Obezita nám môže skrátiť dĺžku života až o 10 rokov. Takto jednoducho zistíte, či máte nadváhu alebo obezitu!

Na ochorenia spojené s obezitou zomiera vo svete približne milión ľudí ročne, v Európskej Únii je obezita príčinou každého 13.úmrtia. Nadváhu alebo obezitu malo podľa štatistík z posledných rokov aj 40 miliónov detí vo veku do päť rokov.
Obezita nám môže skrátiť dĺžku života až o 10 rokov

Zdroj: Flickr.com

Ako zistím či mám nadváhu alebo obezitu?

Ako prvé vám určite napadne stúpnuť si na váhu.

Meranie hmotnosti je však iba orientačným a často veľmi nepresným ukazovateľom nadváhy či obezity, pretože okrem tukového tkaniva sa na telesnej hmotnosti podieľa aj vaša svalová a kostná hmota.

Pri diagnostikovaní nadváhy alebo obezity je však kľúčové percento telesného tuku a jeho podiel na celkovej telesnej hmotnosti.

BMI (Body Mass Index) je stále veľmi používaným nástrojom pri zisťovaní nadváhy či obezity. Počíta sa ako hmotnosť v kilogramoch, delená druhou mocninou výšky v metroch.

Vzorec pre výpočet: BMI index = Hmotnosť v kg / výška v m 2

Človek s nadváhou má BMI viac ako 25. Obezita je definovaná BMI vyšším ako 30.

Meranie BMI predstavuje presnejšiu metódu ako meranie hmotnosti, ale taktiež má svoje obmedzenia, keďže opäť iba orientačne odráža percento telesného tuku.

Pri diagnostike nadváhy a obezity dobre poslúži aj meranie pása a jeho pomer k šírke bokov, tzv. WHR index (Waist Hip Ratio), ktorý odráža rozloženie tukového tkaniva.

Obvod pása – zmerajte si ho na úrovni pupku, resp. 2-3 cm pod pupkom, obvod bokov – zmerajte si ho pod bedrovými kosťami a jednoducho ich vydeľte.

WHR index vzorec: obvod pása / obvod bokov

Na základe tohto indexu sa tiež určuje, či má človek androidný (mužský) alebo gynoidný (ženský) typ obezity. Androidný typ predstavuje oveľa väčšie zdravotné riziko.

Za rizikový sa považuje WHR index vyšší ako 0,85 u žien a viac ako 0,95 u mužov.

Na Slovensku je obézny každý štvrtý človek

Obezitu má u nás takmer 70% mužov a 56% žien.

Keď nadváha prerastie až do obezity, môže byť príčinou rozvoja ďalších zdravotných problémov, akými sú nádorové, kardiovaskulárne a neurodegeneratívne ochorenia.

Od roku 1975 sa počet obéznych ľudí na Zemi takmer strojnásobil. Kým obezita prvého stupňa (BMI 30 – 35) skracuje dĺžku života o 3 roky, obezita tretieho stupňa (BMI 40 – 50) o 8 až 10 rokov. Nárast BMI vedie aj k nárastu úmrtnosti na ischemickú chorobu srdca a cievnu mozgovú príhodu,“ upozornila doktorka Ľubomíra Fábryová, špecialistka na diabetes, poruchy látkovej premeny, výživy a prezidentka Slovenskej obezitologickej asociácie (SOA).

Abdominálna, čiže brušná obezita, vedie u väčšiny ľudí k zápalovým procesom v organizme. Tie môžu vyústiť až do inzulínovej rezistencie, pri ktorej bunky tkanív prestávajú správne reagovať na hormón inzulín, a vzniká cukrovka 2. typu.

Svetový deň obezity 4. marca 2020 bude aj tento rok zameraný na prevenciu a edukačnú činnosť.


Prečítajte si aj:

Poznáte rozdiel medzi obezitou a nadváhou?

Detská obezita: ako ju spoznať?