Dotepanie pupočníka u novorodencov: 5 dôležitých otázok a odpovedí pre budúcich rodičov

Každý budúci rodič chce pre svoje ešte nenarodené dieťa len to najlepšie. Mnohí z vás možno zvažujú odber pupočníkovej krvi, aby ste vášmu potomkovi do budúcna uchovali vzácne bunky, ktoré mu môžu pomôcť v prípade viacerých závažných ochorení. Niektorí rodičia sú zástancovia dotepania pupočníka, pretože vidia benefity práve v tom. Dajú sa skĺbiť oboje?
Dotepanie pupočnej šnúry nemá negatívny vplyv na odber tkaniva pupočníka ani placenty.

Zdroj: Pixabay.com

Čo je dotepanie pupočníka?

Téma prínosu tzv. dotepania pupočníka pri jeho oneskorenom podviazaní a o „milkingu“ pupočníka novorodenca rezonuje v súčasnosti nielen v odborných kruhoch.

Dotepaním pupočníka sa myslí pasívny a úplný transport krvi z placenty cez pupočník do krvného obehu novorodenca po pôrode. „Milking“ pupočníka je aktívne vháňanie krvi z pupočníka v krátkom čase po narodení (do 20 sekúnd),“ vysvetľuje pojmy MUDr. Erik Dosedla, PhD., MBA - primár Gynekologicko-pôrodníckej kliniky, Nemocnica Košice-Šaca.

Aký je rozdiel medzi oneskoreným a okamžitým podviazaním pupočnej šnúry?

Oneskorené podviazanie pupočnej šnúry je podviazanie (teda prestrihnutie) pupočnej šnúry v čase od 30. sekundy do 3. minúty po pôrode.

Okamžité podviazanie je prestrihnutie pupočnej šnúry ihneď po pôrode novorodenca.

Aké sú benefity dotepania sa u novorodencov?

Oneskorené podviazanie pupočnej šnúry sa v štúdiách preukázalo ako dôležité najmä u novorodencov narodených predčasne, t. j. pred 37. týždňom.

Významný rozdiel sa zistil v koncentráciách hemoglobínu a hematokritu, čo by mohlo mať potencionálne pozitívny dôsledok na kognitívny vývoj u nezrelých novorodencov,“ dodáva primár.

Milking pupočníka má taktiež potenciálny význam u predčasne narodených novorodencov, ktorí sú ohrození komplikáciami súvisiacimi s nezrelosťou plodu.

Zistil sa u nich totiž nižší výskyt anémie, nižšia potreba transfúzií, nižší výskyt nekrotizujúcej enterokolitídy a vnútrolebečného krvácania.

Mnohé štúdie porovnávali aj okamžité podviazanie pupočníka s dotepaním a milkingom pupočníka u zrelých novorodencov.

Vo výsledkoch sa neukázal významný rozdiel pri resuscitácii, dĺžky hospitalizácie, potreby použitia inotropných látok či úmrtnosti novorodencov.

Taktiež sa nezistil rozdiel vo výskyte hypoxicko-ischemickej encefalopatie, ani vo výskyte novorodeneckej žltačky, a potreby fototerapie novorodencov.

Z výsledkov štúdií teda vyplýva, že u donosených novorodencov, ktorí nemajú problémy s popôrodnou adaptáciou, nie sú oneskorené podviazanie, dotepanie ani milking pupočníka potrebné.

Ako funguje dotepanie pupočníka a odber pupočníkovej krvi v praxi?

V dnešnej dobe je možné odobrať pupočníkovú krv nachádzajúcu sa v pupočníku a placente na jej neskoršie použitie pri liečbe.

Pupočníková krv je významným rezervoárom kmeňových buniek, ktorých transplantácia sa využíva pri liečbe mnohých závažných hematologických, onkologických, či imunologických ochorení.

Výsledok štúdie z roku 2018, zisťujúcej dopad dotepania pupočníka na odber pupočníkovej krvi preukázal, že prestrihnutie pupočnej šnúry medzi 20. sekundou a 1. minútou po pôrode má malý len malý vplyv na odber pupočníkovej krvi a neznižuje jej bunkovitosť.

Rozhodujúca je však práve 1 minúta, pretože prestrihnutie pupočnej šnúry po tomto čase významne znižuje bunkovitosť a objem odobratej pupočníkovej krvi, čím výrazne klesajú šance na získanie reálne využiteľnej pupočníkovej krvi v praxi.

Z výsledkov mojej praxe môžem konštatovať, že odber pupočníkovej krvi sa nevylučuje s milkingom, ani podviazaním pupočnej šnúry približne v 30. sekunde po pôrode u donosených fyziologických novorodencov,“ uvádza primár MUDr.Dosedla.

Ako skĺbiť odber vzácnych buniek s viac ako 1-minútovým dotepaním?

Ak hovoríme o zrelých novorodencoch, nič nebráni tomu, aby sa po pôrode vykonal milking pupočníka alebo jeho prestrihnutie okolo 30. sekundy po pôrode.

Zostáva v ňom stále dostatočné množstvo krvi postačujúce na odber a uchovanie kmeňových buniek pre prípadné použitie v budúcnosti.

V prípade, že by sa po dohode s pôrodníkom nechával dotepať pupočník viac ako 1 minútu, existuje elegantné riešenie v rámci odberu krvotvorných kmeňových buniek.

Je ním odber placentárnej krvi (z placenty), pretože v nej sa aj pri tomto časovom intervale nachádza stále dostatok placentárnej krvi na uskutočnenie odberu použiteľného v budúcnosti.

Dotepanie pupočnej šnúry nemá vplyv na odber tkaniva pupočníka ani placenty. Na ich kvalitu nevplýva ani čas prestrihnutia pupočnej šnúry.

Treba mať na pamäti, že pôrodník hodnotí situáciu na pôrodnej sále a v prípade komplikácií musí upriamiť pozornosť práve na ne.

Preto, nie vždy je možné vykonať odber alebo čakať na dotepanie pupočníka.

Práve jeho časová „náročnosť“ môže mať za následok oddialenie resuscitácie novorodenca, predĺženie materského krvácania pri oneskorenom šití rany pri cisárskom reze a ošetrení pôrodných poranení pri spontánnom pôrode.

Chcete získať viac informácií o jednotlivých odberoch?

Navštívte stránku Cord Blood Center alebo získajte viac informácií na bezplatnej infolinke 0800 11 12 33, či priamo u svojho gynekológa/pôrodníka.


Viac článkov k téme:

Prečo sa odoberá pupočníková krv? Aké sú jej výhody oproti kostnej dreni?

Onkologické, hematologické či neurologické ochorenia – pomáhajú v boji kmeňové bunky z pupočníkovej krvi?