Prezidentka Slovenskej neurologickej spoločnosti: Strach z koronavírusu je veľký, pacienti s cievnou mozgovou príhodou prichádzajú do nemocníc neskoro

Strach z toho, že sa pacient v nemocnici nakazí novým koronavírusom, je veľký. Dôkazom toho sú aj pacienti, ktorým ide doslova o život. Ak v súčasnej pandemickej situácii utrpia cievnu mozgovú príhodu, majú strach privolať si prvú pomoc.
pacienti s cievnou mozgovou príhodou prichádzajú do nemocníc neskoro, majú strach z koronavírusu

UPJŠ, piqsels.com | Zdroj: Facebook.com

Slovenskí neurológovia upozorňujú, že pacienti s porážkou opäť prichádzajú do nemocníc neskoro. Šanca na ich úspešnú liečbu sa pritom skracuje každou minútou. Pri cievnej mozgovej príhode totiž rozhoduje čas.

Limit pre podanie akútnej liečby je 4 a pol hodiny a mechanické odstránenie krvnej zrazeniny je možné do 6 hodín, v niektorých prípadoch až do 24 hodín od prvých príznakov.

Čím skôr pacient zavolá pomoc, tým má lepšie šance na plnohodnotný život.

Ročne u nás postihne mŕtvica viac ako 11 tisíc pacientov

Cievna mozgová príhoda je závažné ochorenie, pri ktorom dochádza k poškodeniu mozgového tkaniva nedokrvením, alebo krvácaním do mozgu.

Na toto ochorenie zomiera dvakrát viac ľudí ako na srdcový infarkt. Zároveň je to najviac invalidizujúce ochorenie, ktoré pripúta na lôžko až tretinu pacientov, ktorí potrebujú po zvyšok života opatrovateľskú starostlivosť. Mnohí z nich sa učia opäť rozprávať či chodiť.

V minulosti sme mali problém s tým, že pacienti nepoznali príznaky mŕtvice a vyhľadali pomoc neskoro. Situácia sa výrazne zlepšila po tom, ako sa aj na Slovensku po vzore Českej republiky rozbehla informačná kampaň Čas je mozog. Slovensko dokonca v ostatných troch rokoch urobilo významný pokrok čo sa štatistiky odliečených pacientov týka. Žiaľ ukazuje sa, že strach z koronavírusu je natoľko veľký, že napriek život ohrozujúcemu ochoreniu dnes pacienti váhajú s privolaním prvej pomoci a prichádzajú na neurologické pracoviská neskoro, keď už im lekári niekedy nevedia poskytnúť akútnu liečbu, “ hovorí prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., FESO, prednostka Neurologickej kliniky UPJŠ a UN L. Pasteura v Košiciach a prezidentka Slovenskej neurologickej spoločnosti.

Príznaky mozgovej mŕtvice sú pritom veľmi zreteľné. Slabosť a tŕpnutie končatín na jednej strane tela, ochrnutie končatiny, poklesnutie ústneho kútika a porucha reči.

Pri týchto príznakoch by žiadny pacient, či jeho rodinný príslušník, nemal čakať ani sekundu. Čas je v tomto prípade rozhodujúca veličina. Šanca na úspešnú liečbu sa skracuje každou minútou.

Slová prof. Gdovinovej potvrdzuje aj doc. MUDr. Vladimír Nosáľ, PhD., predseda Cerobrovaskulárnej sekcie Slovenskej neurologickej spoločnosti a lekár Neurologickej kliniky v Martine.

Treba si uvedomiť, že riziko úmrtia, ktoré sa dnes spája najmä s koronavírusom je v prípade pacientov s mozgovou porážkou, ktorí vyhľadajú pomoc príliš neskoro, vyššie. Vyššie je aj riziko, že pacient bez pomoci lekárov zostane s po mozgovej porážke s trvalými následkami. Z medicínskeho hľadiska máme ako lekári len veľmi obmedzený čas na liečbu pacientov a preto apelujeme na nich, ale aj na ich rodinných príslušníkov, aby v prípade, že majú v rodine podozrenie na mŕtvicu neváhali privolať prvú pomoc, “ vysvetľuje lekár.

Neurologické pracoviská aj v súčasnej epidemiologickej situácii majú dostatočnú kapacitu na liečbu pacientov s cievnou mozgovou príhodou.

Lekári, aj ostatný zdravotnícky personál, pritom dodržiava všetky prísne hygienické opatrenia súvisiace s koronavírusom.


Prečítajte si aj:

Ako si nezopakovať cievnu mozgovú príhodu?

Aký je život po cievnej mozgovej príhode?