Negatívne myslenie zvyšuje riziko Alzheimerovej choroby, zistili vedci v novej štúdii. Týchto 10 príznakov Alzheimerovej choroby neignorujte!

Vedci strávili dva roky analýzou duševného stavu 360 ľudí vo veku nad 55 rokov, pričom osobitnú pozornosť venovali tendencii upadať do vzorov opakovaného negatívneho myslenia. U ľudí analyzovali tiež stavy depresie a úzkosti.
príznaky Alzheimerovej choroby

Zdroj: Pexels.com

Negatívne myslenie vplýva na kognitívne funkcie

Podľa novej štúdie uverejnenej v časopise Alzheimer’s and Dementia môžu mať starosti o budúcnosť alebo prežívanie v minulosti nepriaznivý vplyv na poznávacie schopnosti v neskoršom veku, dokonca môžu zvýšiť riziko určitých foriem demencie, ako je napr. Alzheimerova choroba.

Schopnosť našich myšlienok ovplyvniť naše fyzické zdravie je všeobecne uznávaný fakt, aj keď nie je dostatočne pochopený. Vedci z veľkej časti nedokážu presne vysvetliť, ako môže stav mysle človeka zmeniť jeho biológiu.

Vedci však už prišli s teóriou známou ako Cognitive Debt hypothesis (hypotéza kognitívneho dlhu), ktorá tvrdí, že určité negatívne myšlienky a duševné stavy nejakým spôsobom prispievajú k riziku úpadku kognitívnych funkcií a vzniku demencie.

Kognitívne alebo poznávacie funkcie sú mozgové aktivity, ktoré dokážu spracovať informácie prichádzajúce do mozgu z vonkajšieho okolia.

Medzi kognitívne funkcie patrí predovšetkým pamäť, pozornosť, predstavivosť, priestorová orientácia, rozhodovanie a plánovanie.

Vedci strávili dva roky analýzou duševného stavu 360 ľudí vo veku nad 55 rokov, pričom osobitnú pozornosť venovali tendencii upadať do vzorov opakovaného negatívneho myslenia. U ľudí analyzovali tiež stavy depresie a úzkosti.

Výsledky sa zdajú byť celkom jednoznačné. Opakované negatívne myslenie je úzko spojené s poklesom kognitývnych funkcií, vrátane pamäte a pozornosti, ktoré sú signálmi pre rozvoj Alzheimerovej choroby.

10 príznakov Alzheimerovej choroby

  • Strata pamäti, ktorá narušuje každodenný život- zahŕňa zabúdanie informácií či udalostí a následná potreba pýtať sa na ne znova a znova
  • Zmena schopnosti rozvíjať a meniť plány- problém pracovať s číslami, bežné činnosti trvajú oveľa dlhšie, príkladom sú napr. ťažkosti s prípravou známeho receptu
  • Problém dokončiť známe úlohy doma, v práci alebo vo voľnom čase- napríklad problémy orientácie, jazda autom po známej trase, ťažkosti so spravovaním rozpočtu či pamätania si pravidiel nejakej hry
  • Časový a priestorový zmätok- človek trpiaci Alzheimerovou chorobou môže stratiť prehľad o dátach, ročných obdobiach a plynutí času
  • Problémy s pochopením obrazov a priestorových vzťahov- problémy so zrakom, ťažkosti s čítaním, posudzovaním vzdialenosti, určovanie farieb a kontrastu
  • Problémy so slovami, v hovorení alebo písaní- ľudia sa zastavia uprostred rozhovoru a nemajú potuchy, ako pokračovať alebo sa opakujú
  • Strácanie vecí a schopnosti kontrolovať svoje kroky- pacient často odkladá veci na nesprávne miesta, môže veci úplne stratiť a nebyť schopný spomenúť si na svoje predchádzajúce kroky
  • Zmeny v úsudku a rozhodovaní- problémy bývajú najmä pri rozhodovaní o financiách. Takisto ľudia začínajú menej pozornosti venovať hygiene a čistote
  • Odstúpenie od práce lebo spoločenskej aktivity- ľudia môžu začať rušiť svoje koníčky, spoločenské a športové aktivity alebo pracovné projekty
  • Zmeny v nálade a osobnosti- ľudia sa stávajú zmätení, podozrievaví, depresívni, úzkostliví či vystrašení

Prečítajte si aj:

Alzheimer - diagnóza, ktorá zasiahne celú rodinu

Očkovanie proti Alzheimerovej chorobe? Vedci vyvinuli novú látku a sľubujú prelom v liečbe jedného z najrozšírenejších ochorení mozgu