Skoré ranné cvičenie môže znížiť riziko vzniku rakoviny prsníka a prostaty, zistili vedci v novej štúdii

Nová štúdia vedcov naznačuje, že u ľudí, ktorí cvičia ráno medzi 8:00 a 10:00, môže byť menšia pravdepodobnosť vzniku rakoviny ako u tých, ktorí cvičia neskôr počas dňa.
cvičenie ráno môže prispieť k zníženiu rizika vzniku rakoviny

zdroj: pikist.com

Cirkadiánny rytmus a rakovina

Nová štúdia, uverejnená v International Journal of Cancer, naznačuje, že ľudia, ktorí cvičia skoro ráno, môžu mať nižšie riziko vzniku rakoviny ako tí, ktorí cvičia neskôr počas dňa.

Existujú tiež dôkazy, že cirkadiánny rytmus človeka môže mať súvislosť s pravdepodobnosťou vzniku rakoviny.

Fráza cirkadiánny rytmus označuje biologické procesy, ktoré ovplyvňujú cyklus spánku a bdenia človeka.

Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny v minulosti už napr. označila prácu v nočnej zmene, ktorá narúša cirkadiánny rytmus človeka, ako „pravdepodobne“ karcinogénnu pre človeka.

Vedci spájajú prácu v nočných zmenách so zvýšeným rizikom rakoviny prsníka. Dôkazy o rakovine prostaty zostávajú nejasné.

Výskumy tiež preukázali, že cvičenie má vplyv aj na cirkadiánny rytmu človeka. Podľa výskumu z roku 2019 môže cvičenie počas dňa pomôcť zlepšiť cirkadiánny rytmus človeka a zmierniť nepriaznivé účinky narušeného spánkového režimu.

Fyzická aktivita medzi 8:00 a 10:00

Počas najnovšieho výskumu sa vedci zamerali najmä na 781 žien, ktoré mali rakovinu prsníka a 504 mužov, ktorí mali rakovinu prostaty. Účastníci vyplnili dotazník a poskytli údaje o načasovaní ich cvičenia.

Asi 7% žien s rakovinou prsníka a 9% ľudí v kontrolnej skupine absolvovalo väčšinu pohybu skoro ráno. Asi 12,7% mužov s rakovinou prostaty a 14% kontrolnej skupiny cvičilo skoro ráno.

Štúdia zistila, že fyzická aktivita medzi 8:00 a 10:00 mala najsilnejší potenciálny priaznivý účinok na zníženie rakoviny prsníka a prostaty.

Tieto výsledky, ak sa potvrdia, môžu zlepšiť súčasné odporúčania týkajúce sa fyzickej aktivity v rámci prevencie rakoviny. Je zrejmé, že každý môže znížiť riziko rakoviny jednoducho tým, že bude každý týždeň mierne fyzicky aktívny najmenej 150 minút, “ uviedol Dr. Manolis Kogevinas, koordinátor štúdie.

Estrogén a melatonín

Vedci tvrdia, že akékoľvek priaznivé účinky skorého cvičenia na riziko vzniku rakoviny prsníka môžu mať súvislosť s estrogénom.

Vysoká hladina estrogénu má súvis so zvýšeným rizikom rakoviny prsníka a cvičenie môže hladinu estrogénu znížiť. Ďalej je produkcia estrogénu najaktívnejšia okolo 7:00 hod.

Melatonín môže byť tiež faktorom. Vedci preukázali, že melatonín môže chrániť pred rizikom vzniku rakoviny a že cvičenie neskôr cez deň alebo v noci môže spomaliť produkciu melatonínu.

Ako poznamenávajú vedci, štúdia má svoje obmedzenia a zistený efekt sa môže zdať malý, čo však neznamená, že nie je dôležitý.

Rakovina je rozšírená choroba a akékoľvek malé účinky, ak sa rozšíria na celú populáciu, môžu byť dôležité. Štúdia napriek tomu zdôrazňuje význam ďalšieho skúmania súvislosti medzi časom cvičenia a rizikom vzniku rakoviny.


Prečítajte si aj:

Agresívne bunky rakoviny prsníka dokáže zničiť jed včiel medonosných, tvrdia vedci v novej štúdii

Dlhodobé sedenie zvyšuje riziko rakoviny a predčasnej smrti, zistili vedci v novej štúdii