Perkutánne endoskopické techniky na šetrné a efektívne odstránenie vysunutia platničky

Bolesť chrbta patrí medzi najrozšírenejšie chronické bolesti. Najčastejším dôvodom vedúcim k operácii je vysunutie medzistavcovej platničky. Šetrné a efektívne riešenie pri odstránení vysunutia platničky predstavujú moderné perkutánne miniinvazívne a endoskopické techniky, ktoré patria k najpokročilejším v rámci progresívne rastúceho odboru zaoberajúceho sa liečbou bolesti – intervenčnej algeziológie.

Ľudská chrbtica má spolu 23 medzistavcových platničiek (diskov). Ide o elastické doštičky tvorené vnútorným rôsolovitým jadrom (nucleus pulposus) a chrupavkovitými obalmi (anulus fibrosus), ktoré vytvárajú pevný väzivový prstenec.

Sú vložené medzi chrbticovými stavcami a ich úlohou je tlmiť nárazy medzi jednotlivými stavcami. Pri úraze, nadmernej námahe či opotrebovaní vekom, sa vonkajšia vrstva platničky narušuje a vnútorná časť hmoty sa môže vytláčať smerom von – vzniká vysunutie.

Vysunutie (hernia) medzistavcovej platničky

Degenerácia platničiek začína okolo 30. roka života v oblasti krčnej chrbtice a postupne sa prejavuje v ďalších častiach chrbtice.

Vo veku 60 rokov sú degeneratívne zmeny prítomné prakticky u každého človeka. Najčastejšou príčinou neuropatickej bolesti (resp. bolesti pochádzajúcej priamo z nervov, nie tkanív) v našej populácii, je lumbosakrálny radikulárny alebo koreňový syndróm v dôsledku vysunutia medzistavcovej platničky (hernia disku).

Dostupné zdroje uvádzajú, že vysunutím platničky trpí až 56 % dospelých osôb. Najčastejším miestom vzniku vysunutia sú oblasti diskov L4/L5 a L5/S1.

Najčastejšie príčiny vysunutia platničky

Medzi príznaky vysunutia medzistavcovej platničky patrí ostrá, tupá, pulzujúca alebo pálivá bolesť v krížoch so šírením do spádových oblastí nervových koreňov predovšetkým na dolnej končatine.

Dochádza k strate citlivosti a svalovej sily končatiny a prstov, charakteristická je neschopnosť stúpnuť na pätu či špičku alebo prejavy mravčenia a tŕpnutia.

Základom na určenie zdroja bolesti je anamnéza, prípadne fyzikálne neurologické vyšetrenie a vyšetrenie zobrazovacími metódami, ako je röntgenové (RTG) a tomografické (CT) vyšetrenie či magnetická rezonancia (MRI).

Práve MRI vyšetrenie môže preukázať, že niektorí ľudia majú vysunutie platničky bez akýchkoľvek príznakov (tzv. asymptomatické vysunutie, 25 až 30 % osôb).

Súvisiace dráždenie (iritácia) miechových koreňov, ktoré spôsobuje vnímanie bolesti vyžarujúce do dolných končatín, sa prejavuje len u 2 % populácie.

medzistavcové platničky

Zdroj: archív EuroPainClinics

Perkutánne miniinvazívne a endoskopické techniky

Liečebný a diagnostický potenciál perkutánnych (čiže cez kožu vedených) endoskopických techník si dnes v modernej medicíne získava, podľa klinickými štúdiami podložených dôkazov potvrdzujúcich ich šetrnosť, bezpečnosť a efektivitu, stabilné miesto pri liečbe akútnej aj chronickej bolesti.

Perkutánne endoskopické techniky sú moderné miniinvazívne metódy, ktoré umožňujú efektívne riešiť bolesť a sprievodné neurologické symptómy u pacientov s vysunutím platničky a/alebo s inou epidurálnou patológiou.

Pri endoskopickej operácii sa vytvára iba jeden operačný prístup s veľkosťou cca 8 až 10 mm. Využívajú sa dve techniky.

Technika transforaminálna (zo strany vedenej) endoskopickej diskektómie využíva na vstup do chrbticového kanálu prirodzený otvor (neuroforamen).

Jej výraznou výhodou je možnosť vykonania výkonu bez celkovej anestézie. Pacienti pri tejto tzv. analgosedácii môžu samostatne dýchať, vnímať a komunikovať s operatérmi.

Klinickou výhodou je celkom minimalizované riziko vzniku zjazveného tkaniva (epidurálna fibróza).

Ďalším typom prístupu je interlaminárna (centrálne vedená) endoskopická diskektómia, využívaná väčšinou pri nálezoch s technicky náročnejším prístupom či pri objemnejších vysunutiach, najmä v oblasti L5-S1.

šetrné a efektívne odstránenie vysunutia platničky

Zdroj: zdroj archív EuroPainClinics/ dreamstime.com

Výhody miniinvazívnych a endoskopických výkonov podľa EBM (evidence-based medicine)

Podľa Medzinárodnej spoločnosti pre miniinvazívnu chirurgiu chrbtice (ISMISS – International Society for Minimal Intervention in Spinal Surgery) prinášajú miniinvazívne endoskopické výkony pacientovi, v porovnaní s klasickými otvorenými operáciami chrbtice, významné výhody.

Patrí k nim najmä menší výskyt pooperačných komplikácií (napr. krvácanie do epidurálneho priestoru, infekcia, poškodenie miechových nervov, zhoršenie bolesti), menšia operačná rana a minimálna strata krvi, minimálna tvorba pooperačných jaziev a fibrózy v epidurálnom priestore či jednoduchšia prípadná chirurgická revízia.

Pre pacienta je nespornou výhodou rýchlejšia rekonvalescencia a skorší návrat k bežným aktivitám a do zamestnania. Výkony sa vykonávajú bez nutnosti hospitalizácie.

Vyššie popísanou transforaminálnou a interlaminárnou endoskopickou metódou je možné úspešne operovať okolo 90 % všetkých vysunutí platničiek vyžadujúcich operáciu.

Podiel opakovaných vysunutí medzistavcovej platničky (nové vysunutie v rovnakej úrovni) sa pri endoskopickej metóde pohybuje medzi 5 – 10 %. Rovnako však nie každý typ hernie disku je vhodný na endoskopické ošetrenie.

Špecializované pracoviská Kliniky miniinvazívnej a endoskopickej liečby EuroPainClinics, ktoré ako jediné svojho typu na Slovensku vykonávajú ošetrenie platničiek použitím miniinvazívnych a endoskopických výkonov, využívajú na presné indikovanie kľúčový nástroj – diagnostický a terapeutický algoritmus na liečbu lumbosakrálneho radikulárneho syndrómu.


Ďalšie články k téme:

Liečba bolesti chrbta: endoskopické operácie platničiek

Hernia medzistavcovej platničky a koreňový syndróm