COVID-19 zrejme poškodzuje aj sluchový systém! Pacienti bojujú s hučaním v ušiach, stratou sluchu a vertigom

Prečo COVID-19 ovplyvňuje sluchový systém, zostáva zatiaľ nejasné. Môže sa stať, že koronavírus SARS-CoV-2 priamo poškodzuje tkanivá zapojené do sluchového systému.
COVID-19 a sluch

Zdroj: Flickr.com

COVID-19 ovplyvňuje aj sluch

V novej štúdii zverejnenej tento týždeň v International Journal of Audiology výskumníci z University of Manchester a Manchester Biomedical Research Center vo Veľkej Británii uskutočnili systematické preskúmanie desiatok štúdií skúmajúcich súvislosť medzi COVID-19 a sluchovými poruchami.

Medzi ľuďmi, ktorí boli infikovaní COVID-19, približne 7,6% trpelo stratou sluchu a 14% malo tinnitus, pretrvávajúce zvonenie alebo hučanie v ušiach.

Ďalších 14,8% ľudí tiež hlásilo vertigo, závrat a pocit nevoľnosti, pri ktorom dochádza k pocitom točenia hlavy.

"Existuje urgentná potreba starostlivo uskutočnenej klinickej a diagnostickej štúdie, aby sa pochopili dlhodobé účinky COVID-19 na sluchový systém," uviedol Kevin Munro, profesor audiológie na Manchesterskej univerzite.

Prečo COVID-19 ovplyvňuje sluchový systém týmto spôsobom, zostáva nejasné. Môže sa stať, že SARS-CoV-2 priamo poškodzuje tkanivá zapojené do sluchového systému.

Poškodenie orgánových systémov, stres aj úzkosti

Je známe, že COVID-19 môže viesť k poškodeniu mnohých hlavných orgánových systémov vrátane pečene, obličiek, srdca a dokonca aj mozgu.

Vedci sa pohrávajú aj s myšlienkou, že pri niektorých z týchto komplikácií mohol hrať úlohu stres. V jednom rozhovore profesor Munro poznamenal, že tinnitus má silné spojenie so stresom a úzkosťou.

Existujú tiež dôkazy, ktoré naznačujú, že ľudia, ktorí prekonali COVID-19, sú po zotavení vystavení zvýšenému riziku úzkosti, depresie alebo nespavosti.

Aj keď je zrejmé, že existuje určitá súvislosť medzi COVID-19 a škodlivými účinkami na sluchový systém, vedci zdôraznili, že príčina tohto spojenia zostáva nejasná.

Rovnako ako v mnohých aspektoch rozvíjajúcej sa pandémie, je potrebné uskutočniť ďalší výskum skôr, ako dôjde k akýmkoľvek presvedčivým záverom.


Prečítajte si aj:

COVID-19 ohrozuje aj obličky! Nefrológovia po celom Slovensku vyzývajú ľudí, ktorí prekonali COVID-19, aby kontaktovali svojho všeobecného lekára

COVID-19 ako zabijak spermií? Vírus sa v nich množí, niektorí muži majú po prekonaní koronavírusu komplikácie