Gastroenterologička o zdravom črevnom mikrobióme: Nestačí, že si pacient vyberie z veľkej ponuky probiotík v lekárni, ktoré majú zaručený efekt na všetky choroby

Naše zdravie a pravdepodobne aj naše správanie a nálada sa neodvíjajú len od toho ako žijeme, ale aj od toho koho „hostíme“. Tak, ako iné živočíchy, sme aj my ľudia, hostiteľmi širokého spektra baktérií, plesní, parazitov a vírov, s ktorými však žijeme v symbióze. Im sa v našom tele dobre žije a my ich naopak potrebujeme pre správne fungovanie organizmu. Od kvality tejto symbiózy závisí kvalita nášho celkového zdravia. Pri nerovnováhe spolužitia však vznikajú problémy.
Gastroenterologička o zdravom črevnom mikrobióme

Zdroj: TS Advantage, sgssls.sk

Prečo je zdravie črevnej mikroflóry, odborne nazývanej aj črevná mikrobiota, dôležité? Odpovedá MUDr. Iveta Čierna, PhD., detská gastroenterologička v DFNsP a hlavná odborníčka MZ SR pre pediatrickú gastroenterológiu, hepatológiu a výživu.

Zvlášť dnes, keď sa pred patogénmi z vonkajšieho prostredia chránime, možno paradoxne vyznieva fakt, že ich nevyhnutne potrebujeme k životu...

Ľudské telo je ideálnym prostredím pre dynamickú kolonizáciu populácie mikroorganizmov, ktoré sa spoločne nazývajú pojmom mikrobiota.

Tieto mikroorganizmy osídľujú nielen povrch nášho tela, ale aj respiračný, urogenitálny a gastrointestinálny trakt a z toho je najviac osídlené črevo.

Ľudské črevo normálne obsahuje približne 1014bakteriálnych organizmov, 1000 rôznych druhov a celkový počet črevných baktérií je približne desaťkrát vyšší ako počet buniek ľudského tela, pričom kolektívny bakteriálny genóm, nazvaný aj mikrobióm obsahuje 100-krát viac génov ako celý ľudský genóm.

Črevná mikrobiota je dnes označovaná aj za virtuálny orgán a tvorí zložitý komplex. Svoje orgány si každý vie z hodín biológie či anatómie predstaviť a vieme za čo sú vo fungovaní organizmu zodpovedné. Akú úlohu pre naše zdravie má naša črevná mikroflóra, resp. črevná mikrobiota?

Môžeme si ju skutočne predstaviť ako virtuálny samostatný orgán, ktorý sa podieľa na dôležitých metabolických a imunologických procesoch, ktoré ovplyvňujú organizmus ako celok.

Jej správne zloženie určuje aj zdravotný stav jedinca. Porušenie rovnovážneho stavu črevnej mikrobioty a vznik tzv. dysbiózy sa dáva do súvislosti so vznikom rôznych civilizačných ochorení ako sú diabetes, kardiovaskulárne ochorenia, obezita, chronické zápaly čreva ako je Crohnova choroba, nádorové a alergické ochorenia.

Čo konkrétne črevnú mikrobiotu tvorí a ako sa počas života mení?

Zloženie črevnej mikrobioty ovplyvňujú viaceré faktory, medzi nimi aj vek a výživa. Črevný mikrobióm obsahuje veľmi rôznorodú a komplexnú komunitu mikroorganizmov obývajúcich črevný trakt, ktorý sa počas rôznych štádií života mení.

Náš mikrobióm prechádza najvýraznejšími zmenami v detstve a starobe. Jeho vývoj začína bezprostredne po pôrode a závisí na spôsobe pôrodu, výživy novorodenca a na okolitom prostredí.

Zásadný zlom nastáva po ukončení dojčenia, keď sa v súvislosti so zmenou stravy začne podobať na črevnú flóru dospelých. U zdravých jedincov je v priebehu života relatívne stabilná, až vo vyššom veku dochádza k jej výraznejším zmenám.

Čo ovplyvňuje zdravie nášho črevného mikrobiómu?

Významnú funkciu vo formovaní črevného mikrobiómu má výživa. Kontrolovaná štúdia skúmajúca účinky diéty na mikrobióm ukázala, že zloženie črevnej mikroflóry sa dramaticky mení zvýšeným obsahom tukov v strave a znížením obsahu vlákniny.

„Westernizácia“ stravovacích návykov (pozn. stravovanie podľa vzoru západných krajín), vysoká konzumácia fastfoodov, sladených nápojov, rafinovaných cukrov a nízka konzumácia vlákniny sa odráža aj na nepriaznivom, nežiaducom zložení črevného mikrobiómu. Jedným z rizikových faktorov je aj vysoká spotreba antibiotík.

Ak sa chceme dobre starať o kvalitu nášho zdravia, dá sa vedome priaznivo ovplyvniť aj zloženie nášho črevného mikrobiómu?

Jednou z možností ako priaznivo ovplyvniť zloženie črevného mikrobiómu sú aj probiotiká. Podľa definície FAO/WHO: „Probiotiká sú** živé mikroorganizmy, ktoré ak sa podávajú v dostatočných množstvách**, majú dokázateľne pozitívny účinok na zdravie hostiteľa/príjemcu“. (FAO: Food and Agriculture Organisation, WHO: World Health Organisation).

Probiotiká pôsobia cestou úpravy dysbiózy, teda potlačením nepriaznivých kmeňov baktérií a stabilizáciou imunologickej bariéry v sliznici tráviaceho traktu.

Stačí konzumovať dostatok probiotických potravín alebo je dôležité dodávať probiotické kultúry telu aj iným spôsobom? A ako sa vyznať v súčasnej širokej ponuke probiotík?

Nie je probiotikum ako probiotikum. Nestačí, že pacient si vyberie z veľkej ponuky probiotík v lekárni, ktoré majú zaručený efekt na všetky choroby.

Každé probiotikum, každý jednotlivý kmeň má svoje špecifické účinky a uplatňuje sa v riešení rôznych zdravotných problémov, z ktorých sú najčastejšie rôzne gastrointestinálne ťažkosti ako sú hnačky, zápcha, nafukovanie, poruchy motility čreva a pod.

Výberu jednotlivých vhodných kmeňov pri konkrétnych ťažkostiach predchádza množstvo štúdií, ktoré potvrdzujú ich priaznivý efekt.


Prečítajte si aj ďalšie rozhovory s odborníkmi:

Psychologička: Naša psychika je hlboko prepojená s našim trávením

Fyzioterapeutka: Pribúdajú ľudia, ktorí dokážu svoje telo ignorovať natoľko, že si zvyknú na bolesť, a žijú s ňou v symbióze