Odloženie druhej dávky vakcíny od Pfizeru vytvára u starších ľudí väčšiu protilátkovú imunitu, zistila nová štúdia

Predĺženie intervalov medzi prvou a druhou dávkou vakcíny proti COVID-19 od Pfizer / BioNTech z troch na dvanásť týždňov, vytvára u starších ľudí 3,5x viac protilátkových odpovedí.

Štúdia britských expertov je prvou, ktorá priamo porovnala imunitné reakcie na vakcínu pri trojtýždňovom intervale z klinických testov, a predĺženom 12-týždňovom intervale, ktorý odporučili britské úrady s cieľom, aby čo najviac ohrozených skupín ľudí dostalo rýchlo aspoň nejakú ochranu.

Potom, čo sa Veľká Británia aj ďalšie krajiny rozhodli interval medzi oboma dávkami predĺžiť, firmy Pfizer a BioNTech upozornili, že nie sú k dispozícii dáta, ktoré by takýto krok podložili.

"Naša štúdia ukazuje, že vrchol protilátkových odpovedí po druhej dávke vakcíny od Pfizeru je u starších ľudí výrazne silnejší, keď je odložený na 12 týždňov," povedala spoluautorka štúdie Helen Parry z Birminghamskej univerzity.

Štúdia, ktorá ešte neprešla oponentúrou, skúmala 175 ľudí vo veku od 80 do 90 rokov.

Protilátky však tvoria len časť imunitného systému. Očkovacie látky vytvárajú tiež T-lymfocyty, ktoré sú podstatou získanej bunkovej imunity.

Vrchol reakcie týchto T-buniek bol vyšší v skupine očkovaných v trojtýždňovom intervale medzi dávkami. Autori štúdie preto upozornili, že nemožno vyvodzovať závery o miere ochrany jednotlivcov podľa toho, koľko času uplynulo medzi prvou a druhou očkovacie dávkou.

Anglický úrad verejného zdravia (RP) však aj s poukázaním na zníženie rizika hospitalizácie alebo úmrtia už po prvej dávke vakcíny Pfizer / BioNTech tvrdí, že štúdia len ďalej potvrdzuje správnosť britského postupu.

"Prístup, ktorý sme zvolili v Británii, oddialením druhej dávky sa naozaj vyplatil," podotkla epidemiologická poradkyňa anglického zdravotného úradu Gayatri Amirthalingam.

Podľa úradu očkovanie proti COVID-19 len v Anglicku zachránilo dohromady takmer 12 tisíc životov a zamedzilo viac ako 30 tisíc hospitalizáciam starších ľudí.

V celej Británii už dostali aspoň jednu dávku očkovacej látky proti COVID-19 dve tretiny dospelej populácie.

Na Slovensku sa vakcína od firmy Pfizer/Biontech môže sa podávať osobám starším ako 16 rokov v 2 dávkach. K dnešnému dňu (18.5.2021) platí, že očkovaciu látku Pfizer/Biontech dostávajú ľudia vo vekovej hranici 35+.


Prečítajte si aj:

Spoločnosť Pfizer skúša prvú tabletku na liečbu COVID-19!

Vakcína proti COVID-19 je účinná aj u detí od 12 do 15 rokov, oznámil Pfizer